• Home
  • Диана Алексиева

Диана Алексиева

  • Психолог
  • Магистър по психология на управлението
  • Консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия
  • Работи онлайн и в Пловдив
5/5

Диана извършва индивидуални психологически консултации с възрастни. Основните ѝ области на работа включват справяне със стреса, целеполагане, справяне с промени, решаване на проблеми, личностно израстване, вземане на решения, семейно консултиране.

Обзор

Диана е сертифициран когнитивно-поведенчески консултант и психолог с опит в провеждането на индивидуални и семейни консултации. Част от професионалния ѝ опит включва индивидуално консултиране на клиенти, водене на групови програми и провеждане на обучения. Основната ѝ цел в процеса на работа е клиентите да придобият умения и увереност за справяне с настоящи проблеми и бъдещи ситуации, както и подобряване качеството на живот.

Образование

  • Магистър по Психология на управлението, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  • Бакалавър по Психология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски

Специализации:

  • Основи на когнитивно-поведенческа терапия
  • Специализирани умения в когнитивно-поведенческата терапия