• Home
  • Емилия Трухчева

Емилия Трухчева

  • Експерт “Планиране и управление на лични финанси”
  • Дипломиран финансов консултант – ДФК
  • Мениджър на екип професионални консултанти

Не е богат този, който печели много, а този, който знае как да управлява парите си.”

5/5

Казвам се Емилия Трухчева и вече повече от 15 години помагам на своите клиенти да бъдат богати със собствените си пари. Защо това се оказва проблем в днешни дни:

  • Желанията ни да имаме всичко са големи и растат…;
  • Предлагането е огромно, офертите са отвсякъде, купуваш с един клик;
  • А приходите ни са лимитирани – за месеца, за годината, за целия ни живот…

Ще добавя и – голямото разнообразие от финансови услуги, повечето непознати, но добре рекламирани, което обърква и води до емоционални или никакви избори… 

и не на последно място – естествената склонност на човек да отлага, както и често повърхностния ни позитивизъм, че има време…

Работата ми в консултацията с Вас е да:

  • Решим конкретен въпрос, свързан с парите Ви – по-изгоден кредит, по-добра доходност за инвестицията Ви, по-ниски данъци върху доходите Ви, адекватна застраховка на справедлива цена, защита на здравето Ви, консултация по данъчната Ви декларация и др. 
  • Заедно да намерим баланса между желанията Ви днес, Вашите финансови цели и отговорности в краткосрочен и дългосрочен план и приходите Ви. Това се случва на базата на комплексен анализ в петте области на финансово планиране – инвестиционно, пенсионно, застрахователно, данъчно и наследствено планиране и лично (семейно) бюджетиране, Изработваме финансов план, който е Вашата “пътна карта” към изпълнение на желаното. Избора на подходящите за Вас финансови услуги (една или наколко) ще реализира на практика финансовия план. За да ви е “по мярка” винаги, плана се нуждае от преразглеждане и актуализация периодично. 
Ще се радвам да се познаваме и да съм полезна и на Теб!  

Образование и продобити квалификации Емилия Трухчева :

Завършила съм ТУ София, специалност “Медицинска електроника”, ЮЗУ “Неофит Рилски”, специалност “Счетоводство и контрол”, като дипломната ми работа беше на тема “Данък върху доходите на физическите лица”; ИДФК София, за придобиване на квалификация ДФК, много Мениджърски обучения и специализирани за обучител.

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube