• Home
  • Иван Еленков

Иван Еленков

  • адвокат,
  • докторант по Право на Европейския съюз 

Упражняването на адвокатска професия е моята цел номер едно от момента

5/5

Името ми е Иван Еленков. Завършил съм специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с отличен успех. Започнах да работя още в студентските си години и притежавам богат опит, като адвокатски сътрудник в две адвокатски кантори и като юрисконсулт в нотариална кантора.

Понастоящем упражнявам адвокатска професия на самостоятелна практика, заедно с адвокат Теодор Георгиев, в адвокатска кантора „Еленков и Георгиев“. Притежавам изявен състезателен дух и никога не се примирявам с нещо, по-малко от успеха. 

Упражняването на адвокатска професия е моята цел номер едно от момента, в който започнах юридическото си образование. Именно затова я приемам и като призвание. Не допускам никакви компромиси с качеството на работата си и отделям необходимото внимание на всеки казус.

Правото на Европейския съюз представлява особен интерес за мен от момента, в който се докоснах до него. Това беше и стимул за мен да продължа академичното си развитие след вече получената магистърска образователно-квалификационна степен по специалност „Право“. Понастоящем съм зачислен като докторант по научна специалност „Право“, докторска програма „Право на Европейския съюз“. В практиката си се занимавам с облигационно, семейно, наследствено, вещно и административно право.

През годините съм взел участие в стажантска програма „Fulbright“ към Софийски районен съд, в рамките на която придобих ценен практически опит, при работа с различни магистрати. Притежавам и сертификат за завършен Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд, проведен от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Сътрудничеството на нашата кантора с екипа на Somenso определям като едно голямо предизвикателство в професионалното ни развитие. От ключово значение за всеки специалист, стремящ се към високи постижения в своята сфера, е да попадне в среда и да работи с доказани професионалисти, притежаващи високо ниво на подготовка и добра репутация. Радвам се, че намерихме точните хора, които споделят нашите професионални ценности и подход, а именно – високи амбиции, упоритост и отдаденост.

Надявам се заедно да вървим към върха!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube