Красимира Киякова

  • психодиагностика
  • консултиране
5/5

Силвия е гостуващ психолог. Специализация по психодиагностика и консултиране.

Казвам се Красимира Киякова. Магистър съм по Юридическа психология и Магистър по Управление на персонала.
Редовен член съм на Дружество на психолозите в България с професионална провоспособност „Психолог” и „Клиничен психолог”.
В професионалното ми портфолио фигурират сертификатни обучения, свързани с клинична психодиагностика; ранно откриване на тревожност и депресия; психологично консултиране на онкоболни и техните семейства; психологична интервенция и работа с лица, пострадали от реално и виртуално насилие и др.
Професионалният ми опит е в областта на психологичното консултиране, изготвяне на личностни психопрофили, психодиагностика, диагностициране и интервенция при тревожност, депресивни състояния, посттравматичен стрес, обучения на персонал за индикиране и справяне с предизвикателства на формална и неформална среда.
Практиката ми до момента е в областта на здравеопазването и социалната сфера. Имам добър професионален опит в областта на подбор и управление на човешки ресурси – в частта психопрофилиране, обучения при разрешаване на конфликти и др.

психологичното консултиране, изготвяне на личностни психопрофили, психодиагностика, диагностициране и интервенция при тревожност, депресивни състояния, посттравматичен стрес

връзка с Краси

Quick Profile

име: Красимира Киякова

Адрес: бул. Хр. Ботев 10

Телефон: 0896 704 665

СпециалностПсиходиагностика

Образованиемагистър психология

Категория: Възрастни

Желаете

да си партнираме или да станете част от нашите терапевти