Мария Спасова

 • клиничен психолог
 • семеен консултант
 • специалист по двойките 
 • междукултурен медиатор
5/5

  “Each morning when you wake up, bow three times before the mirror and say, “The world is a better place because I am here.”― Virginia Satir.

Мария провежда индивидуални консултации на български и английски език.

Клиентите обикновено идват на консултация и терапия , защото страдат от нещо, с което са се опитвали да се справят сами , но са се чувствали „заседнали на едно място”. Ще ви помогна да отворите и разберете тези предизвикателства и да преминете през тях  по един по- здравословен начин. В  нашата съвместна  терапия вашите силни страни и устойчивост ще бъдат възнаградени. Ще бъдете изслушвани, уважавани, и подкрепяни без осъждане. Можете да дойдете ,за да разберете и усвоите копинг -стратегиите , които сте използвали, за да се справите с болката и трудните емоции, и да решите да изследвате  по  нов и по-здрав начин  предизвикателствата, които срещате всеки ден.

Мария  Спасова  завършва  бакалавърската си  степен  по психология в Софийския Университет „Св.Климент Охридски” .Веднага след това е приета в програмата Клинична и консултативна психология ,  с директор на програмата Проф. Ваня Матанова. От този момент нататък Мария  работи  с деца и възрастни хора с  особени нужди, както и със семействата им. Проявява интерес към мултикултурална  психология и среда, работила е като  доброволец  в  Център по проект за хора с психични заболявания  ALBE, Капелен, Белгия .В процес е  на завършване  на три годишно  обучение за системен  семеен консултант в Психотерапевтичен Институт за Социална Екология на личността /ПИСЕЛ/  с директори Женя и Румен Георгиеви, София, България. Нейната страст са семейното консултиране , консултиране на  двойки както и индивидуално консултиране на  възрастни и  психологическа работа с деца  и родители. Някои аспекти на работата й включват подобряване на настроението, тревожността, комуникацията, неуверенността,срамежливостта.  Тя е регистриран член на Българското Дружество на психолозите и регистриран член на Белгийското Дружество на психолозите. 

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски „

  Магистърска програма  Клинична и консултативна психология с клинична практика
 • Магистърска теза на тема : “Професионален стрес и бърнаут при  медицинските работници” 
  • Основни предмети: невропсихология, Поведенческа медицина , Органични и ендогенни разстройства;Нарушение в развитието; 
 •   Психологическо консултиране  чрез методите на арт-терапията и фамилното консултиране. Психо драма.
 • Член на Българското Дружество по психология и регистриран психолог с уникален професионален код No.BG-RP-1435, Сертификат за членство
 • Член на Белгийското Дружество на психолозите  под №   672119066, Сертификат за членство 

Сертификат за членство

връзка с Мария

Quick Profile

име: Мария Спасова

Адрес: бул. Хр. Ботев 10

Телефон: 0896 704 665

Специалностклинична психология

Образованиемагистър клинична психология

 

Категория: Възрастни и деца