Милена Георгиева

  • клиничен психолог
  • обучител
  • лектор
5/5

Милена е гостуващ специалист. Дългогодишен психолог и треньор по групово-динамичен тренинг.

Казвам се Милена Георгиева и съм клиничен психолог, сертифициран треньор по групово-динамичен тренинг, обучител и лектор.

Имам над 10-годишен опит в провеждане на корпоративни и бизнес тренинги в различни по големина фирми, както и в държавната администрация, с хиляди обучени доволни клиенти по темите: комуникативни и социални умения, управление на времето и продуктивността, работа в екип, управление на конфликти, лидерство, повишаване на мотивацията, справяне с трудни клиенти, умения за вземане на решения, управление на стреса.
Имам над 15-годишен опит в провеждане на индивидуални и групови обучения в различни техники за изграждане на самоконтрол и увереност, успешни комуникативни умения; техники за ускорено учене и запомняне; развиване на креативността и творческите способности. Провеждам индивидуално консултиране и терапия при тревожност, стрес, проблеми със съня, паметта и концентрацията, обучителни затруднения (синдром на хиперактивност с дефицит на внимание), проблеми със социалната адаптация, личностно развитие и усъвършенстване.

връзка с Милена

Quick Profile

име: Милена Георгиева

Адрес: бул. Хр. Ботев 10

Телефон: 0896 704 665

Специалностклиничен психолог

Образованиемагистър психология

Категория: Възрастни и деца

Желаете

да си партнираме или да станете част от нашите терапевти