• Home
  • Пламен Бочев

Пламен Бочев

  • Експерт “Планиране и управление на лични финанси”
  • Дипломиран финансов консултант – ДФК

Информираните решения водят до желани и предвидими положителни резултати.

 

5/5

От 14 години специализирам в сферата на личните финанси. Опитът показва, че решенията свързани с пари обикновено се взимат интуитивно и емоционално. Този подход предполага непредсказуеми резултати, водещи в повечето случаи  до загуби и разочарования.

 

Финансовият свят е сбор от финансовите светове на всички участници в него.

 

Вашият финансов свят е в непрекъснато  взаимодействие с финансовия свят на другите. Всеки един от тях е в ситуация на ограничени ресурси и неограничени желания. По правило стремежът на всеки е да привлече повече парични ресурси към себе си. Това ще му позволи да осъществи повече от своите желания и цели.

 

Липсата на познания за  логиките, които движат тези взаимодействия ви поставя в слаба конкурентна позиция. Ако искате да повишите вашата конкурентоспособност, са ви необходими специфични знания. Те ви помагат да взимате рационални решения с предвидим резултат във ваша полза. Така повече от вашите пари остават ваши.

 

Работата ми чрез подхода “Планиране и управление на лични финанси”  е да съдействам на клиентите си да повишават конкурентоспособността си, взимайки информирани  решения.

Опит:

– 17 години работа във финансовата сфера

– 17 години провеждане на презентации и обучения за Управление на лични финанси

– 8 години индивидуални консултации с клиенти и решаване на лични житейски казуси

– Решения за планиране и финансиране на житейски цели чрез  инвестиции, спестяване, застраховане, външно финансиране(кредити)

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube