Ралица Стоянова | Somenso

Ралица Стоянова

  • клиничен психолог
  • онкопсихолог
  • групов консултант
5/5

Ралица извършва индивидуални психологически или психотерапевтични консултации с хора с онкологични заболявания. Води и групи за емоционална подкрепа за хора с онкологични заболявания.

Ралица е завършила Нов български университет, специалност Психология, специализация Клинична психология. Член на БАПО (Българска асоциация по психоонкология). Ориентирана психоаналитично. Завършила 2-годишен курс „Базисни терапевтични умения” в Център за психотерапия, психологично и психотерапевтично консултиране „Динамика”. Притежава асистентско ниво по психодрама към Инситут за психодраматични практики „Хирон”. Участва в конференция на Българско балинтово общество през 2018 г. и Конференция „Дни на психологичната помощ в болнична среда. Обучава се и се развива професионално в Българско общество за лаканианска психоанализа. Провежда лична анализа.

Работи като психолог в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология (2017 г. – до момента). Преди това има няколкогодишен опит като психолог в различни социални услуги – Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип към Сдружение „Дете и пространство”, Център за социална рехабилитация и интеграция към Столична община. В продължение на 1 г. е консултирала на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация „Асоциация Анимус”.

Извършва индивидуални психологически или психотерапевтични консултации с хора с онкологични заболявания. Води и групи за емоционална подкрепа за хора с онкологични заболявания. В центъра на терапевтичната работа при поставяне на онкологична диагноза, последващи интервенции и химио(лъче)терапия е придружаването на пациента в пътя на приемането и интегрирането на болестта в личната му история. Онкологичното заболяване никога не е очаквано, то представлява голяма промяна и шок за човек, както и преосмисляне на досегашните представи за тялото, за живота и смъртта и на бъдещите планове. Ракът не е присъда, но при всички случаи е изпитание. Необходима е подкрепа, както на пациента, така и на неговите близки, по пътя към придаване на смисъл на случващото се и преработване на емоциите. Именно затова би могла да бъде полезна психологичната консултация и по-продължителната психотерапия.

  • магистратура клинични психология, НБУ 
  • Психоанализа

Сертификат за членство

връзка с Ралица

Quick Profile

име: Ралица Стоянова

Адрес: бул. Ал. Стамболийски 239

Телефон: 0896 704 665

Специалносттерапия при заболявания

Образованиемагистър клинична психология

 

Категория: Възрастни

Желаете

да си партнираме или да станете част от нашите терапевти