Силвия Лешина

  • организационен психолог
  • English and French counseling
5/5

Силвия е гостуващ консултант организационен психолог. French and English counseling

Силвия Лешина е магистър по “Трудова и организационна психология” към СУ “Св. Климент Охридски”.

През последните десет години специализира в областта на подбор, обучение и развитие на специалисти в сферата на информационните технологии и аутсорсинг услугите.

Осъзнавайки, че управлението на хора в динамичната съвременна среда е изпълнено с многобройни предизвикателства, Силвия работи в посока на изследване на най-добрите практики и теории за управление, комуникация и развитие на хората.

В работата си като Talent Acquisition and Development Manager, тя използва натрупания опит и знания за изграждането на подходяща работна атмосфера, в която всеки един е важна част от компанията и с професионална подкрепа може да продължи по пътя на своето успешно кариерно развитие.

– С какво съм уникален – моите силни страни ( житейската ми история)

Ако мога да използвам думи на хора около мен: “Силвия ти успяваш и в най-трудните ситуации бързо да се събереш и да се вдигнеш. ” Това, което смятам, че съм успяла да рзвия във висока степен е емоционална интелигентност – да можеш да разпознаваш емоциите на другите, да ги разбираш, да се научиш да владееш своите собствени и да намираш верния път към другите.

– С какво мога да бъда полезен на останалите

Смятам, че мога да споделя много опит, натрупан през годините. Винаги съм отворена да дискутирам различни предизвикателства и да споделям своята гледна точка, да задавам въпроси, а това от своя страна да води до най-добрите решения в дадена ситуация. На разположение съм, когато трябва да се свършат задачи (дори и с кратки срокове) и със сигурност може да се разчита на мен.

връзка със Силвия

Quick Profile

име: Силвия Лешина

Адрес: бул. Хр. Ботев 10

Телефон: 0896 704 665

СпециалностEnglish and French counseling

Образованиемагистър психология

Категория: Възрастни

Желаете

да си партнираме или да станете част от нашите терапевти