• Home
  • Теодор Георгиев

Теодор Георгиев

  • адвокат,
  • редовен член на адвокатска колегия – Монтана

Надявам се заедно да вървим към върха!

5/5

Името ми е Теодор Георгиев. През 2019г. завършвам висшето си образование, а именно специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Въпреки възрастта си, притежавам богат опит, като започвам работа по специалността още в началото на своето следване. Работил съм в две нотариални кантори, последвани от адвокатска такава. Притежавам и сертификат за завършен Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд, проведен от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Понастоящем упражнявам адвокатска професия на самостоятелна практика, заедно колегата адвокат Иван Еленков, в адвокатска кантора „Еленков и Георгиев“. В практиката си като адвокат, всекидневно се сблъсквам с проблеми на хората от всякакво естество, като силно впечатление прави фактът, че поради многобройните източници в Интернет, както и заливащата ни в днешно време информация, голяма част от хората или не прибягват изобщо до адвокатски услуги, или го правят след опити да се справят сами с проблема, като тези опити в по-голямата част от случаите водят само и единствено до усложнения в казусите. Именно поради това, при упражняване на адвокатската професия, водещо при мен е  доверието, качественото и коректно обслужване, съпроводено от постоянна комуникация с клиента, максималната му информираност относно конкретния случай, както и реална оценка на възможностите и шансовете за успех.

Към момента, интересът ми в областта на правото е насочен към отраслите, търговско, авторско, административно и наказателно право, както и придружаващите ги действия по процесуално представителство.

Сътрудничеството на нашата кантора с екипа на Somenso определям като едно голямо предизвикателство в професионалното ни развитие. От ключово значение за всеки специалист, стремящ се към високи постижения в своята сфера, е да попадне в среда и да работи с доказани професионалисти, притежаващи високо ниво на подготовка и добра репутация. Радвам се, че намерихме точните хора, които споделят нашите професионални ценности и подход, а именно – високи амбиции, упоритост и отдаденост.

Надявам се заедно да вървим към върха!