• Home
  • Димитър Генов

Димитър Генов

  • Бизнес консултант
  • Организационен психолог
  • Когнитивно поведенчески психолог
  • Лектор, обучител и фасилитатор
5/5

Психолог, експерт човешки ресурси  и обучител с над 15 годишен опит в провеждането на корпоративни обучения. Магистър по управление на човешките ресурси, трудова, организационна и приложна психология. 

Моят научен и професионален интерес е свързан с личността, личностните и организационните характеристики на ангажираността и бърнаут синдрома, self-efficacy и връзката им с мотивацията, субективното щастие,  производителността и удовлетвореността от труда.

Участвал съм в разработването и изпълнението на проекти в международни компании свързани с корпоративна култура, работодателска марка, удовлетвореност и мотивация на персонал, оптимизиране на разходи, аутсорсинг, игровизация и други.

От 2018 започнах специализация за консултант по когнитивно-поведенческа терапия към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, която продължавам и в момента.

От 2022 съм докторант в Институтът за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.

 

Образование:

Магистър УЧР, Магистър приложна психология, Магистър трудова и организационна психология, Докторант трудова и организационна психология