• Home
 • Angelina Liakova

Angelina Liakova

5/5

Ангелина Лякова

 • Юрист, член на Софийската Адвокатска Колегия
 • С повече от 20 години корпоративен опит в българското и интернационално право.

Корпоративен опит

 • Telenor ASA
 • A1 Telekom Austria Group
 • Deloitte Legal
 • Проекти на ЕС и Световната банка

Квалификации

 • Economics at King’s College London
 • International Business Law
 • European Law, College of Europe, Bruges
 • Strategy and Innovation, INSEAD

Бих могла да Ви бъда полезна с консултации в следните области:

 • Корпоративно право – видове търговски дружества и какъв е правния им режим, регистрация и подготовка на документация
 • Търговско право – видове търговски сделки и какви са правните им аспекти
 • Семейно и наследствено право
 • Изпълнителни производства
 • Трудово право и социални придобивки
 • Банково и финансово право
 • Интелектуална собственост
 • Недвижими имоти и строителство
 • Обществени поръчки
 • Сливания и придобивания
 • Разрешаване на спорове
 • Медицинско и фармацевтично право
 • Енергийно право