Деси Георгиева

 • Human Capital Management practitioner 
 • Soft skills trainer
 • Организационен дизайн
 • Управление на представянето
5/5

Деси е професионалист ориентиран към развитие на човешкия капитал.

Деси Георгиева има над 15 години професионален опит в областта на Човешкия капитал и управлението в международни и мултинационални компании. Бизнес секторите, в които Деси е работила са Ютилити, Ритейл и Бързооборотни стоки, Производство, Маркетинг и Пазарни проучвания на различни нива и позиции. Тя е действащ ЧР професионалист и мениджър в една от най-успешните български компании в световен мащаб – Фикосота.

Има магистратури по Философия и Управление на Човешкия Капитал. Допълнителни специализации в областта на психологията. Притежава второ ниво, от три, на Европейската Асоциация по Психодрама. Сертифицирана е в използването на психометричните тестове на  Thomas International & DISC Extended. Сертифициран и действащ треньор в дизайн и водене на микро и макро програми за „меки умения“, както и специфични такива в областта на управлението на хора. Има над 350 дни в обучение. Водила е множество глобални проекти, като:

 • Организационен дизайн, развитие и Консултиране – дизайн и ре-дизайн на организацята, Анализ и градиране на длъжности, идентифициране на Ключови позиции, Управление на таланти и заместници;
 • Управление на представянето;
 • Управление на знанието, включително E-Learning;
 • Международни и масови подбори за Балканите, Среден Изток, Северна Африка и Азия;
 • Академии на локални и мултинационлни екипи за Лидерство, Управление на хора и Продажби;

Деси е първият професионалист водила имплементация на HCM платформата SuccessFactors (SAP), локално, от Източна Европа.

Член е на БАУХ.

 • магистър развитие на човешкия капитал, СУ ” Св. Климент Охридски”
 • обучение за обучители, Итернационално бизнес училище, част от City University
 • магистър философия ЮЗУ „Неофит Рилски“
 • Психо-драма

Quick Profile

име: Десислава Георгиева

Адрес: бул. Хр. Ботев 10

Телефон: 0896 704 665

СпециалностЧовешки ресурси

Образованиемагистър философия

магистър организационна психология

Категория: Корпоративни програми