• Home
  • Brain Heart Basics
Brain Heart Basics

5

+

спечелени награди

1

+

интелектуална собственост

// Brain Heart Basics

Разширен Скрининг

на хроничния стрес

ОТРАЖЕНИЕТО НА ХРОНИЧНИЯ СТРЕС ВЪРХУ СУБЕКТИВНОТО УСЕЩАНЕ ЗА ЗДРАВЕ И ОБЕКТИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА МОЗЪКА И СЪРЦЕТО

Чрез този анализ се подчертава въздействието на стреса върху субективното ни възприятие, способността за запазване на информация и функционирането на автономната нервна система.

Установяването на важна връзка за хроничното въздействие на стреса се постига чрез обединяване на субективния скрининг с обективни неврокогнитивни оценки, свързани с капацитета на паметта и биомаркерите във връзка с 24-часовото наблюдение на сърдечната честота.

В случай на диагностициран далтонизъм (цветна слепота) или епилепсия, моля, имайте предвид, че разширения скрининг на стрес не е подходящ за Вас. Съветваме Ви да се свържете с нашия екип за алтернативни препоръки.

ПОДХОДЯЩ ЗА ХРОНИЧНИ ОПЛАКВАНИЯ И ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТНИЯ СТРЕС

В този пакет след завършване на скрининга ще получите обстоен доклад за менталното Ви здраве, базиран на:

  • психосоматичното разбиране за качеството на живот и възрастовите кризи.
  • работата на мозъка, свързана с неврокогнитивна оценка на работната (оперативна) памет и способността за преработка на конфликтна информация.
  • оценка на биомаркер – сърдечна честота

Този доклад ще Ви помогне повече да разберете себе си и най-вече ще даде информация за собствените Ви подозрения относно качеството Ви на живот и саморазрушителното поведение. Ще съпостави на субективното- обективно обяснение на състоянието под формата на био-маркер.

Наблюдавайки регулярно отражението на хроничния стрес и съпътстващото поведение върху работата на мозъка и отражението му върху сърдечно съдовата Ви система, Вие ще можете да предприемете действия за промяна преди процеса да е станал необратим и да се е проявил във формата на заболяване.

 С цел превенция може да планирате преминаването на теста на всеки 2 години.

Получените резултати може да споделите с Вашия психолог/психиатър или лекуващ лекар с цел поставянето на интегрирана диагноза и/или по-добра насоченост на терапията.

Реакцията на човешкия организъм към стреса е сложно и многостранно явление, което включва както автономната нервна система, така и когнитивните функции. Постоянният стрес повишава риска от влошаване на здравето на сърцето и мозъка по два начина: чрез пряко въздействие върху физическото благосъстояние, както и чрез увеличаване на вредното поведение в начина на живот, като пушене и заседналост. Тези промени от своя страна водят до влошаване на сърдечносъдовото здраве. Последните проучвания показват, че хроничният психологически стрес може да бъде също толкова важен – а може би и по-важен – за здравето на Вашето сърце, от традиционните сърдечни рискови фактори. Всъщност, според последния доклад, при хора с не толкова здрави сърца психическият стрес оказва повече влияние от физическия стрес на фатални и нефатални сърдечни пристъпи и други сърдечносъдови събития. 

Продължителният HRV тест ще Ви даде яснота за това как се справя Вашата автономна нервна система по време на сън, работа и стресови ситуации. Забележително е, че отклоненията в този ритъм могат да служат като маркер за разграничаване на хората с депресия от тези без депресия. При пациентите с голямо депресивно разстройство се наблюдават промени в циркадния ритъм и чести смени на настроението през деня. Чрез анализиране на сърдечната честота и вариабилността на сърдечната честота, особено през нощния период, може да се получи ценна информация за потенциални патологични механизми, засягащи сърцето. В такива случаи може да се наложи насочване към кардиолог за допълнителни изследвания и наблюдение на сърдечносъдовата система.

Оценка за въздействието на хроничния стрес върху нашето качество на живот, използвана от Brain- Heart – Basics, служи като надежден и всеобхватен инструмент. Той е създаден, за да предложи задълбочени данни относно личното ни възприятие на психичното здраве, съответните неврологични операции и отговорът на Вашето сърце.

Процесът на скрининг започва с поредица от внимателно разработени въпроси, които задълбочават различни аспекти на психичното благополучие, описани в пакета Brain Zero Point.

Преминава през неврокогнитивна оценка на работната (оперативна) памет и завършва с оценка на преработка на конфликтна информация в пакета Brain Basics.

Този процес завършва с целодневен скрининг с едноканално персонално ЕКГ устройство (което ще ви бъде доставено по пощата) и финализиране на електронния дневник. Изборът на това специфично ЕКГ устройство гарантира минимално нарушаване на ежедневната ви работа.

Преди скрининга преобладаващото мнозинство от участниците (98 %) потвърждават, че начинът им на живот, включително сексуалната активност, остава ненарушен. Инструментът за скрининг е проектиран така, че да бъде лесен за употреба и достъпен. Това гарантира, че хората могат лесно да се ориентират в процеса.

След попълване на въпросника за скрининг и въвеждане на резултатите от неврокогнитивните тестове и сърдечния скрининг от нашия оператор, Brain Heart Basics използва алгоритми и техники за обработка на данни, за да анализира данните. По този начин се получават детайлни доклади, които показват както силните страни, така и областите за подобрение на въздействието на стреса върху усещането за качество на живот и обективното представяне на мозъка и сърдечносъдовата система в различни ситуации.

//Патентован продукт

Превенция на хроничния

стрес test my stress

Test my stress© e иновативен патентован продукт за скрининг на хроничния стрес, който използва субективен скрининг и биомаркери. Разработен е като проект за трансфер на знания между учени от БАН, Софийския университет и Somenso. Научен ръководител на проекта проф. дмн. Юлиана Йорданова – главен редактор на International Journal of Psychophysiology

Този проект е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по програма “Бизнес развитие и иновации за МСП” в България. 

Лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи на София Тех Парк и Суперкомпютър Discoverer си партнират с тази иницатива.

Създаването и разпространението на този скрининг е резултат от цялостно проучване, проведено през 2022 г., в което участват 107 доброволци. Всеки участник е подложен на задълбочена оценка, включваща субективна оценка, неврокогнитивна оценка, 24-часов ЕКГ скрининг с помощта на мобилно устройство, хормонален скрининг с помощта на проба от коса, кръвни изследвания и 64-канална (ЕЕГ) електроенцефалографи с ЕКГ електроди.

Данните, събрани от скрининга, бяха щателно анализирани и използвани за усъвършенстване на процеса на скрининг, което доведе до изключване на електроенцефалографията, което е отразено в окончателния алгоритъм за оценка. Освен това бяха попълнени въпросници за оценка на субективното възприятие на доброволците за цялостното им качество на живот. Тези въпросници бяха преведени от английски език и подложени на статистически анализ, за да се гарантира точността на превода за всички 107 участници. За създадената иновация е регистриран полезен модел BG/P/2023/113722/19.06.23 , и е подадена заявка за патент. Предстои публикуване на научни статии.

Важността на скрининга за превенция на хронични заболявания -Brain Heart Basics

Използването на скринингов инструмент за оценка на хроничния стрес може да предложи множество ползи за хората, които се стремят да разберат и управляват своето качество на живот, като това им гарантира здравословно остаряване. Едно от основните предимства е възможността за получаване на ценна информация за състоянието на менталното здраве по удобен и поверителен начин. Попълвайки инструмент за скрининг, лицата могат да направят самооценка на своите проблеми, свързани с психичното здраве, да идентифицират потенциални области за подобрение и да проследят напредъка си във времето.  

Освен това инструментът за скрининг може да послужи като метод за ранно откриване на различни състояния на нарушено здраве, което дава възможност на лицата да потърсят навременна намеса и подкрепа. Ранното идентифициране на проблемите с когнитивните капани на собствената  психика може да доведе до по-ефективни резултати от терапията и да предотврати изострянето на симптомите.

Освен това инструментът за скрининг може да даде възможност на хората да провеждат информирани разговори с доставчиците на здравни услуги относно техните проблеми. Като предоставят изчерпателни данни за своя психичноздравен статус, лицата могат да си сътрудничат със специалисти за разработване на персонализирани планове за лечение, съобразени с техните специфични нужди.

Като цяло ползите от използването на скринингов инструмент за оценка на психичното здраве са многобройни, включително повишено самосъзнание, ранно откриване на проблеми и подобрена комуникация с доставчиците на здравни услуги, което в крайна сметка насърчава цялостното благосъстояние и устойчивостта на психичното здраве.

Други доказателства за субективното възприятие на стреса

Връзката между хроничния стрес и работата на сърцето се потвърждава от експеримент, проведен от Масачузетския университет под ръководството на д-р Тавакол, в анализ на реакциите на организма при психологически стрес. Д-р Осбърн, част от научния екип, заявява, че има натрупани доказателства за това как мозъкът и тялото реагират на хроничния психологически стрес. Те предполагат, че съвременната медицина пренебрегва критично важна опасност за здравето на сърцето. Всичко започва в мозъчния център на страха – амигдалата, която реагира на стреса като активира т.нар. реакция “борба или бягство”. 

Тази реакция предизвиква отделянето на хормони, които с течение на времето могат да повишат нивата на телесните мазнини, кръвното налягане и инсулиновата резистентност. Освен това, както обяснява екипът, каскадата от реакции към стреса предизвиква възпаление в артериите, насърчава съсирването на кръвта и влошава функцията на кръвоносните съдове. Всички тези фактори насърчават атеросклерозата – артериално заболяване, което е в основата на повечето инфаркти и инсулти.

Екипът на д-р Тавакол обяснява, че съвременните невроизобразителни методи позволяват директно измерване на въздействието на стреса върху различни телесни тъкани, включително мозъка. Предишно проучване на 293 души, които първоначално не са имали сърдечносъдови заболявания и са преминали през сканиране на цялото тяло, включващо и мозъчната дейност, е дало показателен резултат. Пет години по-късно се оказало, че хората с висока активност в амигдалата имат по-високи нива на възпаление и атеросклероза. Следователно: хората с повишено ниво на емоционален стрес са развили биологични доказателства за сърдечносъдово заболяване. За разлика от тях, казва д-р Осбърн, “хората, които не са силно свързани с дадено събитие”, по-рядко изпитват негативните сърдечни последици от стреса.

Научна литература – Brain Heart Basics:

Kroenke K (2014) Instruction Manual – Instructions for Patient Health Questionnaire (PHQ) and GAD-7 Measures (accessed 6 June 2017).

Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW, Löwe B (2010) The Patient Health Questionnaire Somatic, Anxiety, and Depressive Symptom Scales: a systematic review. General Hospital Psychiatry; 32: 345-59.

Spitzer RL, Williams JBW, Kroenke K, Hornyak R, McMurray J, Patient Health Questionnaire Obstetrics-Gynecology Study Group (2000) Validity and utility of the PRIME-MD Patient Health Questionnaire in assessment of 3000 obstetric-gynecologic patients: The PRIME-MD Patient Health Questionnaire Obstetrics-Gynecology Study. American Journal of Obstetrics and Gynecology; 183(3): 759-69.

Cátia Reis, Miguel Tecedeiro, Pollyana Pellegrino, Teresa Paiva and João P. Marôco (2021). Psychometric Properties of the Oldenburg Burnout Inventory in a Portuguese Sample of Aircraft Maintenance Technicians. Front. Psychol., doi doi: 10.3389/fpsyg.2021.725099

Halbesleben, J. R. B., and Demerouti, E. (2005). The construct validity of an alternative measure of burnout: investigating the English translation of the Oldenburg burnout inventory. Work Stress. 19, 208–220. doi: 10.1080/02678370500340728

Noone, Peter. (2017). The Holmes–Rahe Stress Inventory. Occupational Medicine. 67. 10.1093/occmed/kqx099.

Brantley PJ, Waggoner CD, Jones GN, Rappaport NB. A Daily Stress Inventory: development, reliability, and validity. J Behav Med. 1987 Feb;10(1):61-74. doi: 10.1007/BF00845128. PMID: 3586002.

Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., and Rosseel, Y. (2021). semTools: Useful tools for structural equation modeling. R package version 0.5–4. Available at: https://CRAN.R-project.org/package=semTools (Accessed June 11, 2021).

Coulacoglou, Carina & Saklofske, Don. (2017). Executive Function, Theory of Mind, and Adaptive Behavior. 10.1016/B978-0-12-802219-1.00005-5.

Kane MJ, Conway ARA, Miura TK, Colflesh GJH. Working memory, attention control, and the N-back task: a question of construct validity. J Exp Psychol Learn Mem Cogn. 2007 May;33(3):615-622. doi: 10.1037/0278-7393.33.3.615. PMID: 17470009.

Ben-Haim MS, Williams P, Howard Z, Mama Y, Eidels A, Algom D. The Emotional Stroop Task: Assessing Cognitive Performance under Exposure to Emotional Content. J Vis Exp. 2016 Jun 29;(112):53720. doi: 10.3791/53720. PMID: 27405091; PMCID: PMC4993290.

Mckenna FP, Sharma D. Intrusive Cognitions – an Investigation of the Emotional Stroop Task. J.Exp.Psychol.Learn. 1995;21(6):1595–1607.

Peavy GM, Salmon DP, Jacobson MW, Hervey A, Gamst AC, Wolfson T, Patterson TL, Goldman S, Mills PJ, Khandrika S, Galasko D. Effects of chronic stress on memory decline in cognitively normal and mildly impaired older adults. Am J Psychiatry. 2009 Dec;166(12):1384-91. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09040461. Epub 2009 Sep 15. PMID: 19755573; PMCID: PMC2864084.

an Kraaij AWJ, Schiavone G, Lutin E, Claes S, Van Hoof C. Relationship Between Chronic Stress and Heart Rate Over Time Modulated by Gender in a Cohort of Office Workers: Cross-Sectional Study Using Wearable Technologies. J Med Internet Res. 2020 Sep 9;22(9):e18253. doi: 10.2196/18253. PMID: 32902392; PMCID: PMC7511872.

Lampert R. ECG signatures of psychological stress. J Electrocardiol. 2015 Nov-Dec;48(6):1000-5. doi: 10.1016/j.jelectrocard.2015.08.005. Epub 2015 Aug 18. PMID: 26364755; PMCID: PMC4624516.