Процедура за доставка на лабораторни консумативи

Резултат от процедура за избор на доставчик:

Съгласно протокол №2 от 16.06.2022 бе проведено класиране по получени оферти за доставчик за лабораторни консумативи.

На 1-во място бе класирана офертата на СУ „ Св. Климент Охридски“ Факултет по химия и фармация

На 2-ро място бе класирана офертата на фирма Радиком ЕООД.

Изпълнението на поръчката е възложено на СУ „ Св. Климент Охридски“ Факултет по химия и фармация

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants  2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria

Настоящият проект е възможен с финансовата подкрепа на EEA Grants and Norway Grants в сътрудничество със София Тех Парк – лаборатория Изкуствен интелект и CAD системи и супер компютъра Discoverer. 

1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 

Сименсо ЕООД, бул. Христо Ботев 10 ет. 3, 1463 София, България

ЕИК 201978722

Email: info@somenso.com тел 0896 704 665

www.somenso.com

2)Информация за получената безвъзмездна помощ:

Име на проекта: „Test my stress“

Програма: “Развитие на бизнеса, иновации и МСП” България

Договор №: 2021/584931

Бенефициент: Сименсо ЕООД

Фонд: Bulgaria Innovation Norway grants (BGB-NORWAY 1154).

Продължителност: 12 месеца

Период на изпълнение: 01.05.2022 – 30.04.2023

Размер на безвъзмездната помощ: 68 100 Евро

Бюджет: 143 550 Евро

3)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Заявка за доставка на следните конумативи по проект достатъчни за направата на 200 теста на космени проби:

Consumables

Pack size

Order

Cortisol ELISA Kit

1 (96 analysis)

x 4

Methanol (LCMS grade)

2.5 L

x 4

Acetonitrile (LCMS grade)

2.5 L

x 3

Isopropanol (LCMS grade)

1 L

x 2

Syringe filters, PTFE 0.2μm, диам. 25mm

100

x 4

Filter Vial Kit, PTFE 0.2μm, with Snap Cap and septa; PTFE/Silicone, preSlit

100

X 4

4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14.06. 2022  Час: 17:00

5)Бюджет: 2400 Евро без ДДС

6) Критерии за избор – най-ниска оферта

Посочения бюджет е ориентировъчен и Сименсо ЕООД си запазва правото да не използва целия4

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube