• Home
  • Test my stress project start

Добре дошли в
Test my Stress част 1:

Първата част на изследването се състои от три подчасти.

Общото време за попълването на всяка част варира и можете да я откриете в описанията на частите по-долу. За изпълнението на задачите, ще Ви е необходим компютър/лаптоп и връзка с интернет.

Може да се връщате в различен ден и час, за да попълните всяка една от частите, но е необходимо всяка част да бъде попълнена докрай.
Това е важно за оценка на Вашето състояние.

Преди да продължите, проверете дали идентификационният код, който сме Ви изпратили, е наблизо и подръка.

Уверете се, че разполагате с достатъчно време и сте се настанили удобно. 
Няма грешни и верни отговори и правилно и неправилно решени задачи.

Първата част на скрининга съдържа демографски данни и психологичен скрининг, свързан с психосоматика, собствено усещане за различен тип състояния и житейски събития.

Указанията на въпросите са посочени преди всяка част. Няма специфични изисквания и друга информация, която е необходимо да знаете преди всеки въпрос.

Общото време за работа е 20 мин.

Преди да продължите, проверете дали идентификационният код, който сме Ви изпратили, е наблизо и подръка.

Уверете се, че разполагате с достатъчно време и сте се настанили удобно. 
Няма грешни и верни отговори и правилно и неправилно решени задачи.

Втората част на скрининга е свързана с решаване на задачи тип “игра”.

2 задачи (упражнения) с увеличаваща се трудност. Те се състоят в натискане на бутон от клавиатурата в отговор на последователно сменящи се букви на екрана. Специфичните инструкции са описани при всяка задача. Изпълнението на задачата трае 5 минути.

Моля, преценете дали имате на разположение свободни около 5 минути, за да изпълните задачата, което е важно за оценка на Вашето състояние.

Указанията по-долу ще видите и на екрана, но може да се запознаете с тях и тук 

ЧАСТ 1:  Ще видите сменящи се букви на екрана. Натиснете SPACE, колкото можете по-бързо, ако видите буквата Х, например … С В Ф P A Х (SPACE) С Ж Д Я Х (SPACE) Х (SPACE) … Натиснете SPACE за начало.

Част 2: Ще видите сменящи се букви на екрана. Натиснете SPACE, колкото можете по-бързо, ако видите повторение през една буква, например … С В Ф P A P (SPACE) С Ж Д Я Д (SPACE) Я (SPACE) … Натиснете SPACE за начало.

Общото време за работа е 5 мин.

Преди да продължите, проверете дали идентификационният код, който сме Ви изпратили, е наблизо и подръка.

Уверете се, че разполагате с достатъчно време и сте се настанили удобно. 
Няма грешни и верни отговори и правилно и неправилно решени задачи.

Втората част на скрининга е свързана с решаване на задачи тип “игра”. 

В случай че страдате от далтонизъм, моля не правете тази задача. Тя е свързана с цветно зрение.

4 задачи (упражнения) с повишаващо се ниво на трудност. Те се състоят в натискане на подбрани бутони от клавиатурата в отговор на 4 думи изписани в различни цветове. Специфичните инструкции са описани при всяка задача. Изпълнението на първата задача трае 2-3 минути, на втората и третата – около 5 минути, а на четвъртата – около 7-8 минути. Моля преценете дали имате на разположение свободни 20-30 минути, за да изпълните и четирите задачи, което е важно за оценка на Вашето състояние.

Част 1: На екрана ще се появяват последователно в случаен ред думите червен, зелен, син и жълт. Всяка дума ще е изписана в цвета, който съответства на съдържанието. Моля, при поява на думите натиснете колкото може по-бързо следните клавиши със среден пръст и показалец на лява и дясна ръка съответно:

червен – А

зелен – Z

жълт – К

син – М

След верен отговор на екрана ще се появи (+), а след грешен (-). Изпълнението ще отнеме около 2-3 минути. Натиснете SPACE за започване.

Част 2: На екрана ще се появяват последователно в случаен ред думите червен, зелен, син и жълт, изписани в съответния или друг цвят. Те ще бъдат оградени от ромб, който указва да се реагира на съдържанието на думата, а не на цвета. Моля, натиснете колкото може по-бързо следните клавиши със среден пръст и показалец на лява и дясна ръка съответно при следното съдържание на думите:

червен – А

зелен – Z

жълт – К

син – М

След верен отговор на екрана ще се появи (+), а след грешен (-). Изпълнението ще отнеме под 5 минути. Натиснете SPACE за започване.

Част 3: На екрана ще се появяват последователно в случаен ред думите червен, зелен, син и жълт, изписани в съответния или друг цвят. Те ще бъдат оградени от квадрат, който указва да се реагира на цвета на думата, а не на нейното съдържание. Моля, натиснете колкото може по-бързо следните клавиши със среден пръст и показалец на лява и дясна ръка съответно при следния цвят на думите:

червен – А

зелен – Z

жълт – К

син – М

След верен отговор на екрана ще се появи (+), а след грешен (-). Изпълнението ще отнеме под 5 минути. Натиснете SPACE за започване.

Част 4: На екрана ще се появяват последователно в случаен ред думите червен, зелен, син и жълт, изписани в съответния или друг цвят. Те ще бъдат оградени от ромб или квадрат. При поява на ромб, реагирайте на съдържанието на думата. При поява на квадрат, реагирайте на цвета на думата. Моля, натиснете колкото може по-бързо следните клавиши със среден пръст и показалец на лява и дясна ръка съответно при следното съдържание или цвят на думите:

червен – А

зелен – Z

жълт – К

син – М

След верен отговор на екрана ще се появи (+), а след грешен (-). Изпълнението ще отнеме около 7-8 минути. Ако усетите затруднение, моля не прекъсвайте. Изпълнението на цялото упражнение е важно за оценка на Вашето състояние. Натиснете SPACE за започване.

Общото време за работа е 21 мин.