бул. Александър Стамболийски 239, ет2, офис 5, гр. София
0896 704 665 Info@somenso.com
Твоето качество на живот!

„ПОМОЩ, ИМАМ ТИЙНЕЙДЖЪР” или аз и моят тийнейджър - Програмата е ориентирана към родители или близки на подрастващи в тийнейджърска възраст. Групата ще работи за изграждане на умения за общуване с тийнейджъра, разпознаване на неговите нови потребности; справяне със съпротиви при общуването и други актуални проблеми.

Към Събитието
Красимира Киякова, „ПОМОЩ, ИМАМ ТИЙНЕЙДЖЪР” или аз и моят тийнейджър