бул. Александър Стамболийски 239, ет2, офис 5, гр. София
0896 704 665 Info@somenso.com
Твоето качество на живот!

Войната вкъщи. От "тръшкане" до агресия: как да се справим?! е програмата ориентирана към родителите на подрастващите младежи от 8 до 16 години.
Дава умения, как да се реагира в определена ситуация и как да укротяваме агресивността нашите малки дракончета.
Навлизането на подрастващите и младежите в обществения живот не винаги е проста задача. Особено сложно тези процеси протичат в кризисни времена, когато се разрушават старите, но все още не са утвърдени новите ценности и интереси на хората.към събитието

Любка Георгиева, Войната вкъщи. От "тръшкане" до агресия: как да се справим?!