бул. Александър Стамболийски 239, ет2, офис 5, гр. София
0896 704 665 Info@somenso.com
Твоето качество на живот!

Как да стана по-успешен е част от програмите "Малки общества" и има за цел да допринесе за позитивна промяна в уменията за справяне с проблемните житейски ситуации, т.е. трансформиране на ригидността в мисленето и поведението и постигането на успехи в живота и професията.

към събитието
Любка Георгиева, Как да стана по-успешен!