Людмил Дуриданов е доктор по философия на Фрайбургския университет „Алберт Лудвиг“ и Adjunct Fellow на Western Sydney University (School of Computing Engineering and Mathematics). Като лектор и изследовател на новите комуникации в НБУ той стартира успешно програмата Digital Humanities като Creative Lab през 2013 година. Заедно с колеги от ТУ, WSU Sydney и НБУ (информатика, анимационно кино, психология и Средиземноморски изследвания) д-р Дуриданов развива мултисциплинарен подход за създаване на два типа компютърни игри. Първият когнитивен тип игри цели „връщане в миналото“ на Югоизточна Европа, следвайки свободните асоциации на „израсналите в мрежата“ като игрови подход. Вторият тип игри цели стимулиране разпознаването на ключови емоционални състояния при деца от аутистичния спектър.

Към Събитието
Людмил Дуриданов,