voucher

Somenso

Условия на валидност:

  • Срокът на валидност на Ваучера е до 2(два) календарни месеца от датата на регистрация в мейлинг листа.
  • Важи за еднократно посещение за всички услуги предоставяни от всички терапевти в Somenso.
  • Може да бъде използван само при eдно посещение.
  • В случай, че едно и също лице се регистрира повече от 1 (един) път с различни email адреси, може да се възползва само от един ваучер на всеки 2 години.

Моля да предоставите този код при посещението: 

SML20 + 

 Вашия email адрес на регистрация

Somenso