За Соменсо

Кои сме ние

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВЕ  SOMENSO

Предмет на дейност:

Консултативна психотерапия; Създаване на индивидуални програми за управление на стреса – баланс работа личен живот – синдром на професионалното прегаряне и професионалната скука (burn-out, bore-out);  Изграждане на социални умения – лидерство, управление на гнева, самоувереност и асертивност, и комуникационни умения - подготовка за интервю, говорене пред публика; Коучинг за повишаване на самоуважението и доверието; Бизнес обучения, обучения за успешни продажби, професионално ориентиране. Програми за анализ на личността. Консултации. Обучения по кибер сигурност.

Управител: Силвия Куманова

Управителен съвет: Мария Кирова; Милена Георгиева; Борислав Карамихайлов

 

Нашите ценности: Професионализъм и доволни клиенти

Нашата визия

В Somenso ние се стремим да:
-Спомагаме житейски и бизнес трансформации;
-Съдействаме на компании чрез подобряване на вътрешните отношения в колектива да достигнат нови нива на ефективност;
-Осигуряваме поведенческо здраве в информационния век;
-Даваме експертен опит;
-Насърчаваме благосъстоянието на индивида, чрез преодоляване на чувството за вина;
-Търсим решения за преодоляване на предизвикателствата на живота;.

Формулата за успех

ВАШЕТО ДОВЕРИЕ = НАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ .

Търсене и действие към откриване на отговорите на вътрешните питания.

 • Какво направих?
 • Какво друго бих могъл да направя?
 • За какво няма да имам време?
 • Какъв е смисълът на живота?
 • Каква е моята съдба?
 • Каква е личността вътре в мен?
 • Какво потиска моето развитие?
 • Какво ме плаши?
 • Защо се предавам и отклонявам от пътят си?
 • На какво да се съсредоточа?
 • От какво или от кого е дошло време да се откажа?
 • За какво ми е дадена волята?
 • В какво мога да постигна максималното?
 • Какво е щастието за мен?
 • Каква е мисията ми?

Нашите цели

 • Да спомагме насърчаването на политики, ориентирани към намаляване на стреса и предотвратяване на синдрома на професионалното прегаряне.
 • Да съдействме на организации при имплементирането на политики целящи повишаване на духовното благосъстояние на служители и клиенти.
 • Да допринасяме за по-безопасна интернет среда, чрез въвеждането на процедури за анализ на личността и обучения по кибер сигурност.
 • Да пропагандираме, популяризираме и организираме обучения, свързани с личностното развитие и положителния подход към живота;
 • Да съдействаме на компании да достигнат нови нива на ефективност;
 • Да осигуряваме поведенческо здраве в условията на информационна пренаситеност;
 • Да насърчаваме благосъстоянието на индивида, чрез преодоляване на стреса и чувството за вина;
 • Да работим и съдействаме за намиране на решения за преодоляване на предизвикателствата на живота и повишаване на качеството на живот

СЕДМИЧНА КОМУНИКАЦИЯ – абонирайте се и вземете ПОДАРЪК!

Invalid email address