Рискови фактори за хроничен стрес и бърнаут –burnout & boreout

За да може да разберем по-добре хроничен стрес и бърнаут е необходимо да поговорим за стресорите в нашия живот. Стресорите най-общо казано са тези неща, които ни стресират. Присъствието на стресор не води автоматично до силни симптоми на стрес. Степента, в която ни повлиява определен стресор, зависи отчасти от природата на самия стресор и отчасти от собствените ни лични и външни ресурси. Често хроничин стрес и бърнаут са съпътстващи човешкия живот на професионално израстване и успех. 

 

Хроничен стрес и бърнаут: колко сте уязвими?

Същността на стресора

Стресорите, които се отнасят до ключови аспекти на живота (брак, работа) или са хронични проблеми (физическа увреда, живеене от заплата до заплата), е по-вероятно да причинят сериозен дистрес

Кризисно преживяване

Внезапни и интензивни кризисни ситуации (изнасилване, нападение от куче или преживяване на въоръжен грабеж) разбираемо са изключително стресиращи. При липса на незабавна интервенция и лечение често са последвани от уреждащи живота симптоми на дистрес.

Многобройни стресори или житейски проблеми

Стресорите се натрупват, така че колкото повече такива събития се застъпят в един период, толкова по-интензивен стрес се преживява

Възприятията ни за стресора

Един и същи стресор може да има различен ефект върху различните хора. Например говоренето пред публика стресира едни, а за други е вълнуващо и приятно. Стресорите са по-лесни за преглъщане, когато се възприема някакъв позитивен аспект – например научен урок от трудна ситуация.

Знания и подготовка

Колкото повече знаете за една ситуация – като това колко ще продължи и какво да очаквате от нея, толкова по-лесно е да се справите с нея. Например, ако влезете в операция с ясна представа какво да очаквате в следоперативния период, възстановяването е по-безболезнено

Личен толеранс към стрес

Някои хора са по-издръжливи на трудности, докато други се сриват при най-дребната фрустрация. Колкото повече вяра има човек в собствените си възможности да се справи, толкова по-леко приема стресорите следователно излагането на хроничен стрес и бърнаут ще бъде по-малко.

Мрежата на подкрепа

Силната мрежа от подкрепящи приятели и семейни членове игра сериозна буферна роля срещу житейските стресори. И обратното – колкото по-самотен и изолиран е човек, толкова по-висок е рискът от негативен стрес.

Ефектите на хроничен стрес за достигането на бърнаут

Хроничнен стрес и бърнаут (състояние) изчерпва ден след ден и година след година без видим изход. Под напора на дълготраен или много силен стрес, дори най-адаптивните личност губят способността да издържат. Когато стресът надхвърли уменията ни за справяне, телата и умовете ни страдат.

Ефекти върху здравето

Съвременните изследвания установяват, че между 60% и 90% от заболяванията са свързани със стреса. Физическите последствия от стреса включват увреди на нервната,  сърдечно-съдовата система и потискане на имунната система. Стресът компрометира способността да се преборваме с болести и инфекции, разбалансира храносмилателната система, затруднява зачеването и дори може да възпрепятства растежа в децата.

Хроничен стрес и бърнаут и здравето

Много медицински състояния се причиняват или влошават от стреса, включително:

 • Хронична болка
 • Мигрени
 • Язви
 • Киселини
 • Високо кръвно налягане  
 • Сърдечни болести
 • Диабет
 • Асма
 • ПМС
 • Затлъстяване 
 • Безплодие
 • Автоимунни заболявания
 • Синдром на раздразненото черво
 • Кожни заболявания   

Емоционални ефекти

Хроничният стрес може да подкопае психичното здраве, причинявайки емоционални вреди в допълнение към физическите заболявания. Хроничният стрес може да промени връзките в мозъка, правейки ни по-уязвими към всекидневните трудности и по-малко способни да се справим. С времето стресът може да доведе до проблеми с психичното здраве като:

 

 • тревожност
 • депресия
 • хранителни разстройства
 • злоупотреба с вещества.
//Патентован продукт

Превенция на хроничния

стрес test my stress

Test my stress© e иновативен патентован продукт за скрининг на хроничния стрес, който използва субективен скрининг и биомаркери. Разработен е като проект за трансфер на знания между учени от БАН, Софийския университет и Somenso. Научен ръководител на проекта проф. дмн. Юлиана Йорданова – главен редактор на International Journal of Psychophysiology

Този проект е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по програма “Бизнес развитие и иновации за МСП” в България. 

Лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи на София Тех Парк и Суперкомпютър Discoverer си партнират с тази иницатиива.

Повече за синдромът на професионалното изчерпване бърнаут

Същност

Синдромът на професионално изчерпване

Аспекти

на феномена бърнаут

ФАКТОРИ

обуславящи появата на бърнаут

СТАДИИ

на синдрома бърнаут.