Рискови фактори за хроничен стрес и бърнаут –burnout & boreout

За да може да разберем по-добре хроничен стрес и бърнаут е необходимо да поговорим за стресорите в нашия живот. Стресорите най-общо казано са тези неща, които ни стресират. Присъствието на стресор не води автоматично до силни симптоми на стрес. Степента, в която ни повлиява определен стресор, зависи отчасти от природата на самия стресор и отчасти от собствените ни лични и външни ресурси. Често хроничин стрес и бърнаут са съпътстващи човешкия живот на професионално израстване и успех. 

 

Хроничен стрес и бърнаут: колко сте уязвими?

Същността на стресора

Стресорите, които се отнасят до ключови аспекти на живота (брак, работа) или са хронични проблеми (физическа увреда, живеене от заплата до заплата), е по-вероятно да причинят сериозен дистрес

Кризисно преживяване

Внезапни и интензивни кризисни ситуации (изнасилване, нападение от куче или преживяване на въоръжен грабеж) разбираемо са изключително стресиращи. При липса на незабавна интервенция и лечение често са последвани от уреждащи живота симптоми на дистрес.

Многобройни стресори или житейски проблеми

Стресорите се натрупват, така че колкото повече такива събития се застъпят в един период, толкова по-интензивен стрес се преживява

Възприятията ни за стресора

Един и същи стресор може да има различен ефект върху различните хора. Например говоренето пред публика стресира едни, а за други е вълнуващо и приятно. Стресорите са по-лесни за преглъщане, когато се възприема някакъв позитивен аспект – например научен урок от трудна ситуация.

Знания и подготовка

Колкото повече знаете за една ситуация – като това колко ще продължи и какво да очаквате от нея, толкова по-лесно е да се справите с нея. Например, ако влезете в операция с ясна представа какво да очаквате в следоперативния период, възстановяването е по-безболезнено

Личен толеранс към стрес

Някои хора са по-издръжливи на трудности, докато други се сриват при най-дребната фрустрация. Колкото повече вяра има човек в собствените си възможности да се справи, толкова по-леко приема стресорите следователно излагането на хроничен стрес и бърнаут ще бъде по-малко.

Мрежата на подкрепа

Силната мрежа от подкрепящи приятели и семейни членове игра сериозна буферна роля срещу житейските стресори. И обратното – колкото по-самотен и изолиран е човек, толкова по-висок е рискът от негативен стрес.

Ефектите на хроничен стрес за достигането на бърнаут

Хроничнен стрес и бърнаут (състояние) изчерпва ден след ден и година след година без видим изход. Под напора на дълготраен или много силен стрес, дори най-адаптивните личност губят способността да издържат. Когато стресът надхвърли уменията ни за справяне, телата и умовете ни страдат.

Ефекти върху здравето

Съвременните изследвания установяват, че между 60% и 90% от заболяванията са свързани със стреса. Физическите последствия от стреса включват увреди на нервната,  сърдечно-съдовата система и потискане на имунната система. Стресът компрометира способността да се преборваме с болести и инфекции, разбалансира храносмилателната система, затруднява зачеването и дори може да възпрепятства растежа в децата.

Хроничен стрес и бърнаут и здравето

Много медицински състояния се причиняват или влошават от стреса, включително:

 • Хронична болка
 • Мигрени
 • Язви
 • Киселини
 • Високо кръвно налягане  
 • Сърдечни болести
 • Диабет
 • Асма
 • ПМС
 • Затлъстяване 
 • Безплодие
 • Автоимунни заболявания
 • Синдром на раздразненото черво
 • Кожни заболявания   

Емоционални ефекти

Хроничният стрес може да подкопае психичното здраве, причинявайки емоционални вреди в допълнение към физическите заболявания. Хроничният стрес може да промени връзките в мозъка, правейки ни по-уязвими към всекидневните трудности и по-малко способни да се справим. С времето стресът може да доведе до проблеми с психичното здраве като:

 

 • тревожност
 • депресия
 • хранителни разстройства
 • злоупотреба с вещества.
//Патентован продукт

Превенция на хроничния

стрес test my stress

Test my stress© e иновативен патентован продукт за скрининг на хроничния стрес, който използва субективен скрининг и биомаркери. Разработен е като проект за трансфер на знания между учени от БАН, Софийския университет и Somenso. Научен ръководител на проекта проф. дмн. Юлиана Йорданова – главен редактор на International Journal of Psychophysiology

Този проект е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по програма “Бизнес развитие и иновации за МСП” в България. 

Лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи на София Тех Парк и Суперкомпютър Discoverer си партнират с тази иницатиива.

Повече за синдромът на професионалното изчерпване бърнаут

Същност

Синдромът на професионално изчерпване

Аспекти

на феномена бърнаут

ФАКТОРИ

обуславящи появата на бърнаут

СТАДИИ

на синдрома бърнаут.

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube