info@somenso.com София, бул. Ал. Стамболийски 32 0896 704 665

// Test my stress

Скрининг на хроничния

стрес и ранно откриване на последствията

Test my stress е революционен инструмент, предназначен да помогне на хората да откриват и управляват стреса на ранен етап. .

Като предлага предимствата на ранното откриване на стреса, този инструмент има за цел да преодолее пропастта между развитието на физиологични проблеми и получаването на навременна подкрепа.

5

+

спечелени награди

1

+

интелектуална собственост

Скрининг на хроничния стрес – Test my stress е услуга от ново поколение за борба с психичния стрес, която e позиционирана между медицинските и психичните услуги. Тя е насочена към огромна част от Вас успешните работещи хора, които сте подложени всекидневно на стрес, страдате от влошено благосъстояние и сте заплашени от висок риск от животозастрашаващи заболявания.

// ранно откриване на последствията от хроничен стрес

Този скрининг е за Вас, които

Скрининг на хроничния стрес – Test my stress Ви дава възможност да поемете отговорност за своето житейско благополучие и да получите достъп до подходяща подкрепа. Вашето информирано решение за предприемане на проактивни стъпки въз основа на резултатите от скрининга може да доведе цялостно подобряване на качеството Ви на живот. Скринингът за хроничен стрес не само идентифицира потенциални проблеми, но и Ви снабдява с необходимите знания и инструменти, за да водите по-здравословен и балансиран начин на живот.

Сте любопитен и отговорен. Вие давате приоритет на собственото си здраве и благополучие. Превенцията е думата, която напълно Ви описва.

Изпитвате признаци на стрес, но нямате представа за степента на въздействието му върху живота Ви. Ежедневието Ви е наситено и динамично.

От дълъг период от време, имате постоянно чувство на тревожност и нервност. Чували сте за панически атаки и проблемите със съня не са Ви чужди.

Вече имате идентифицирани физически симптоми като главоболие, храносмилателни проблеми или постоянно безсилие. Лутането по лекарски кабинети е нормално ежедневие.

Скринингът на хроничен стрес Ви помага да идентифицирате основните причини за стрес и да получите насоки за ефективни стратегии за справяне и интервенции за по-ефективно управление на нивата на стрес.

Процесът на справяне със стреса

ИНТЕГРАТИВНА СИСТЕМА ЗА СКРИНИНГ, ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕНТАЛНИЯ СТРЕС – полезен модел Рег. № 4541 U1 – изобретение входящ номер BG 11372219/06/2023

 

1

Разберете значението на ранното откриване на стреса

Често изпитваме множество физиологични симптоми, за които от лекарска гледна точка няма обяснение

2

Предприемете скрининг на хроничния стрес

Разпознаване на предупредителните признаци на стреса, преди те да са се превърнали в хронично състояние

3

Определете степента на въздействие

Получете подробен доклад на въздействието на нетретирания стрес върху психическото, неврокогнитивното и физиологическото състояние

4

Получете стратегии за ранна интервенция и подкрепа

Разберете дилемата дали проблемите ни се дължат на обективни физиологични проблеми или са изцяло в нашето съзнание. Лекар или психолог?

5

Подкрепа в търсенето на подкрепа

Намерете ресурси и инструменти за управление на стреса във формата на групови и индивидуални психологически консултации и обучения.

//Патентован продукт

Превенция на хроничния

стрес test my stress

Test my stress© e иновативен патентован продукт за скрининг на хроничния стрес, който използва субективен скрининг и биомаркери. Разработен е като проект за трансфер на знания между учени от БАН, Софийския университет и Somenso. Научен ръководител на проекта проф. дмн. Юлиана Йорданова – главен редактор на International Journal of Psychophysiology

Този проект е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по програма “Бизнес развитие и иновации за МСП” в България. 

Лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи на София Тех Парк и Суперкомпютър Discoverer си партнират с тази иницатива.

// ранно откриване на последствията от хроничен стрес

Пакетни предложения

Като компания, фокусирана върху знанието, ние анализираме и интерпретираме резултатите от субективните оценки и обективните изследвания, проведени от нашите партньори. Полученият от нас доклад може да използвате за да внесете подобрения в живота си. Резултатите от проведения скрининг може да споделяте с избран от Вас здравен специалист.

Brain Zero Point

Бюджетно предложение- субективен скрининг

Brain Basics

Основно предложение субективен и - неврокогнитивен скрининг

Brain Heart Basics

Разширено предложение - субективен, неврокогнитивен скрининг и -24 часов анализ на променливостта на сърдечната честота HRV

Brain Heart Body Basics

Изчерпателно предложение - субективен, неврокогнитивен скрининг, HRV и - стероидни хормони в нетрадиционна матрица и възпалителен фактор

Ментално здраве

Менталното здраве включва нашето емоционално, психологическо и социално благополучие. То влияе върху това как мислим, чувстваме се и действаме. Освен това помага да определим как се справяме със стреса, как се отнасяме към другите и по какъв начин правим избор.Много фактори допринасят за проблеми

Стрес

Потенциалните причинители на хроничен стрес са многобройни и строго индивидуални. Дали възприемате определено събитие като специфично зависи от много фактори като лични характеристики, принципната Ви визия за живота, уменията Ви за решаване на проблеми и системата от подкрепа, с която разполагате.

Бърнаут

Състоянието бърнаут е последният акт на цикъла на стрес, и е сериозно заболяване, което се развива постепенно от хроничен стрес. Емоционалните и енергийните Ви ресурси постепенно с течение на времето се изчерпват и в същото време няма нищо, което да противодейства на загубата им.

Социална тревожност

Социалното безпокойство е страхът от взаимодействие с други хора, което води до понижено самочувствие и изолация. Това е страхът, че другите хора биха могли да ни преценят и оценят отрицателно, което поражда чувство за неадекватност, малоценност, неудобство, унижение и депресия.

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube