Mental Health

Ментално здраве

Менталното здраве включва нашето емоционално, психологическо и социално благополучие. То влияе върху това как мислим, чувстваме се и действаме. Освен това помага да определим как се справяме със стреса, как се отнасяме към другите и по какъв начин правим избор. Менталното здраве е важно на всеки етап от живота, от детството и юношеството до зряла възраст.

Много фактори допринасят за проблеми с менталното здраве , включително:

 • Биологични фактори, като гени или мозъчна биохимия
 • Житейски преживявания, като травма или злоупотреба
 • Твърде много стрес
 • Фамилна история свързана с психични проблеми

Стигмата ментално здраве

Много хора с ментални проблеми казват, че по-трудно се живее със стигмата, която ги заобикаля, отколкото със самото неразположение или болест. Стигмата се отнася до „съвкупност от негативни нагласи и вярвания, които мотивират обществото да се страхува от, да отхвърля и дискриминира хората с ментални проблеми. Стигмата не е просто използване на грешната дума или действие. Става въпрос за неуважение. Тя е в използването на негативни епитети, за да се посочи човека с ментални проблеми. Тя е бариера. Страхът от стигмата и последващата дискриминация обезкуражава много хора и техните семейства да потърсят помощта, от която имат нужда.“ (SAMHSA, 2004)

Важно е да се знае, че стигмата не е уникално присъща на менталните проблеми. Стигмата може да се прояви в много и различни контексти, включително социални и междуличностни взаимоотношения като половата идентичност, културата, сексуалните предпочитания и т.н. Менталните проблеми не са единствените болести, които са или са били обект на стигматизация. Някои други заболявания, които са били фокус на сериозна стигма включват проказа, едра шарка, сифилис, рак и ХИВ/СПИН. В исторически план няколко фактора са допринасяли определено заболяване да се обгради от стигма:

 • Свързване на болестта с религия, морални провали или свръхестествени причинители
 • Страх от въздействието на болестта, включително заразяване
 • Липса на разбиране за причините за разболяване
 • Липса на ефективни методи за лечение

Изследвания в САЩ демонстрират, че почти две трети от хората с ментални неразположения не търсят лечение. Въпреки че причините за това варират, знаем, че стигмата е сериозна пречка пред осмеляването да се потърси необходимата помощ. Разбирането на стигмата е важна стъпка в процеса на подобряване на достъпа до необходимите услуги за хората с ментални проблеми.

Факт: Проблемите с менталното здраве всъщност са много чести.

Ежегодно:

 • Един на всеки пет възрастени или детца  изпитва проблем с менталното здраве
 • Един от всеки 10 младежи преживява период на голяма депресия
 • Един от 25 американци е живял със сериозно ментално заболяване, като шизофрения, биполярно разстройство или голяма депресия
 • Самоубийството е 10-тата водеща причина за смърт в САЩ. Статистиката отчита загубата на повече от 41 000 американски живота всяка година, повече от двойно повече от живота на убийствата.

Факт: Дори и много малки деца могат да проявят ранни предупредителни признаци на проблеми с менталното здраве.

Тези проблеми с менталното здраве често са клинично диагностицируеми и могат да бъдат продукт на взаимодействието на биологични, психологически и социални фактори.

Половината от всички нарушения на менталното здраве показват първи признаци преди човек да навърши 14 години, а три четвърти от нарушенията на менталното здраве започват преди 24-годишна възраст.

За съжаление по-малко от 20% от децата и юношите с диагностицируеми ментално-здравни проблеми получават необходимото лечение. Подкрепата за ранно ментално здраве може да помогне на детето  в развитието.

Факт: Проблемите с менталното здраве нямат нищо общо с това, че сте мързеливи или слаби и хората действително се нуждаят от помощ, за да се възстановят.

Много фактори допринасят за проблеми с менталното здраве, включително:

Биологични фактори, като гени, физическо заболяване, нараняване или мозъчна биохимия

Житейски преживявания, като травма или стрес

История на злоупотреба

Фамилна история на психичните заболявания

Менталното здраве има два аспекта:

 • Нарушено качество на живот – свързано с небиохимичните изменения на мозъка,
 • Ментална болест свързана с  изменения на начина на функциониране на мозъка.
Факти за менталното здраве
1 на всеки 5 човека има проблеми с качеството на живот 50%
Депресия
Депресията е един от най-честите проблеми, засягаща 254 милн. 80%
Самоубийство
На всеки 40 секунди един човек отнема доброволно живота си 65%

Ранни предупредителни знаци

Не сте сигурни дали вие или някой, когото познавате, живее с проблеми с менталното здраве? Изживяването на едно или повече от следните чувства или поведенчески промени може да бъде ранен предупредителен знак за проблем:

 • Проблеми свързани с хранене или сън – твърде много или твърде малко
 • Отдръпване от хората и обичайните занимания
 • Не се чувствате енергични и като че ли нямате никаква енергия
 • Чувствате се вцепенени и като че ли всичко е безсмислено.  
 • Имате необясними болки и болежки
 • Чувствате се безпомощен или безнадежден
 • Пушенето, пиенето или употребата на наркотици  е повече от обикновено
 • Чувствате се необичайно объркан, забравящ, «на ръба», ядосан, разстроен, притеснен или уплашен
 • Крещите и/или наранявате семейството и приятелите си
 • Изпитвате силни промени в настроението, които причиняват проблеми във взаимоотношенията ви
 • Главата ви е пълна с постоянни мисли и спомени  и не можете да излезете от тях
 • Чувате гласове или вярвате на неща, които не са истина
 • Мислете да навредите на себе си или на другите
 • Изпитвате невъзможност да изпълнявате ежедневни задачи като грижи за децата си или за работа или училище

Ментално здраве и благополучие

Доброто качество на живот позволява на хората да:

 • Реализират пълния си потенциал
 • Да се справят се със стресовете на живота
 • Да работят продуктивно
 • Дават смислен принос за техните общности
5/5

Начините за поддържане на добро качество на живот включват:

 • Получаване на професионална помощ, при необходимост
 • Свързване с другите
 • Позитивно мислене
 • Добра физическа активност
 • Да помагаш на хората около теб
 • Получаване на достатъчно сън
 • Развиване на умения за справяне със стреса