научете повече

за същността на Ментално здраве

Ментално здраве включва нашето емоционално, психологическо и социално благополучие. То влияе върху това как мислим, чувстваме се и действаме. Освен това помага да определим как се справяме със стреса, как се отнасяме към другите и по какъв начин правим избор. Менталното здраве е важно на всеки етап от живота, от детството и юношеството до зряла възраст.

Много фактори допринасят за проблеми с менталното здраве , включително:

 • Биологични фактори, като гени или мозъчна биохимия
 • Житейски преживявания, като травма или злоупотреба
 • Твърде много стрес
 • Фамилна история свързана с психични проблеми

Стигмата ментално здраве

Много хора с ментални проблеми казват, че по-трудно се живее със стигмата, която ги заобикаля, отколкото със самото неразположение или болест. Стигмата се отнася до „съвкупност от негативни нагласи и вярвания, които мотивират обществото да се страхува от, да отхвърля и дискриминира хората с ментални проблеми. Стигмата не е просто използване на грешната дума или действие. Става въпрос за неуважение. Тя е в използването на негативни епитети, за да се посочи човека с ментални проблеми. Тя е бариера. Страхът от стигмата и последващата дискриминация обезкуражава много хора и техните семейства да потърсят помощта, от която имат нужда.“ (SAMHSA, 2004)

Важно е да се знае, че стигмата не е уникално присъща на менталните проблеми. Стигмата може да се прояви в много и различни контексти, включително социални и междуличностни взаимоотношения като половата идентичност, културата, сексуалните предпочитания и т.н. Менталните проблеми не са единствените болести, които са или са били обект на стигматизация. Някои други заболявания, които са били фокус на сериозна стигма включват проказа, едра шарка, сифилис, рак и ХИВ/СПИН. В исторически план няколко фактора са допринасяли определено заболяване да се обгради от стигма:

 • Свързване на болестта с религия, морални провали или свръхестествени причинители
 • Страх от въздействието на болестта, включително заразяване
 • Липса на разбиране за причините за разболяване
 • Липса на ефективни методи за лечение

Изследвания в САЩ демонстрират, че почти две трети от хората с ментални неразположения не търсят лечение. Въпреки че причините за това варират, знаем, че стигмата е сериозна пречка пред осмеляването да се потърси необходимата помощ. Разбирането на стигмата е важна стъпка в процеса на подобряване на достъпа до необходимите услуги за хората с ментални проблеми.

Факт: Проблемите с менталното здраве всъщност са много чести.

Ежегодно:

 • Един на всеки пет възрастени или детца  изпитва проблем с менталното здраве
 • Един от всеки 10 младежи преживява период на голяма депресия
 • Един от 25 американци е живял със сериозно ментално заболяване, като шизофрения, биполярно разстройство или голяма депресия
 • Самоубийството е 10-тата водеща причина за смърт в САЩ. Статистиката отчита загубата на повече от 41 000 американски живота всяка година, повече от двойно повече от живота на убийствата.

Факт: Дори и много малки деца могат да проявят ранни предупредителни признаци на проблеми с менталното здраве.

Тези проблеми с менталното здраве често са клинично диагностицируеми и могат да бъдат продукт на взаимодействието на биологични, психологически и социални фактори.

Половината от всички нарушения на менталното здраве показват първи признаци преди човек да навърши 14 години, а три четвърти от нарушенията на менталното здраве започват преди 24-годишна възраст.

За съжаление по-малко от 20% от децата и юношите с диагностицируеми ментално-здравни проблеми получават необходимото лечение. Подкрепата за ранно ментално здраве може да помогне на детето  в развитието.

Факт: Проблемите с менталното здраве нямат нищо общо с това, че сте мързеливи или слаби и хората действително се нуждаят от помощ, за да се възстановят.

Много фактори допринасят за проблеми с менталното здраве, включително:

Биологични фактори, като гени, физическо заболяване, нараняване или мозъчна биохимия

Житейски преживявания, като травма или стрес

История на злоупотреба

Фамилна история на психичните заболявания

ментално здраве

Менталното здраве има два аспекта:

 • Нарушено качество на живот – свързано с небиохимичните изменения на мозъка,
 • Ментална болест свързана с  изменения на начина на функциониране на мозъка.
Факти за менталното здраве
1 на всеки 5 човека има проблеми с качеството на живот 50%
Депресия
Депресията е един от най-честите проблеми, засягаща 254 милн. 80%
Самоубийство
На всеки 40 секунди един човек отнема доброволно живота си 65%

Ранни предупредителни знаци

Не сте сигурни дали вие или някой, когото познавате, живее с проблеми с менталното здраве? Изживяването на едно или повече от следните чувства или поведенчески промени може да бъде ранен предупредителен знак за проблем:

 • Проблеми свързани с хранене или сън – твърде много или твърде малко
 • Отдръпване от хората и обичайните занимания
 • Не се чувствате енергични и като че ли нямате никаква енергия
 • Чувствате се вцепенени и като че ли всичко е безсмислено.  
 • Имате необясними болки и болежки
 • Чувствате се безпомощен или безнадежден
 • Пушенето, пиенето или употребата на наркотици  е повече от обикновено
 • Чувствате се необичайно объркан, забравящ, «на ръба», ядосан, разстроен, притеснен или уплашен
 • Крещите и/или наранявате семейството и приятелите си
 • Изпитвате силни промени в настроението, които причиняват проблеми във взаимоотношенията ви
 • Главата ви е пълна с постоянни мисли и спомени  и не можете да излезете от тях
 • Чувате гласове или вярвате на неща, които не са истина
 • Мислете да навредите на себе си или на другите
 • Изпитвате невъзможност да изпълнявате ежедневни задачи като грижи за децата си или за работа или училище

Стрес

Потенциалните причинители на хроничен стрес са многобройни и строго индивидуални. Дали възприемате определено събитие като специфично зависи от много фактори като лични характеристики, принципната Ви визия за живота, уменията Ви за решаване на проблеми и системата от подкрепа, с която разполагате.

Рискови фактори

Хроничният стрес изчерпва ден след ден и година след година без видим изход. Под напора на дълготраен или много силен стрес, дори най-адаптивните личност губят способността да издържат.Присъствието на стресор не води автоматично до силни симптоми на стрес. Степента, в която ни повлиява определен стресор,

Бърнаут

Състоянието бърнаут е последният акт на цикъла на стрес, и е сериозно заболяване, което се развива постепенно от хроничен стрес. Емоционалните и енергийните Ви ресурси постепенно с течение на времето се изчерпват и в същото време няма нищо, което да противодейства на загубата им.

Социална тревожност

Социалното безпокойство е страхът от взаимодействие с други хора, което води до понижено самочувствие и изолация. Това е страхът, че другите хора биха могли да ни преценят и оценят отрицателно, което поражда чувство за неадекватност, малоценност, неудобство, унижение и депресия.

Ментално здраве и благополучие

Доброто качество на живот позволява на хората да:

 • Реализират пълния си потенциал
 • Да се справят се със стресовете на живота
 • Да работят продуктивно
 • Дават смислен принос за техните общности
5/5

Начините за поддържане на добро качество на живот включват:

 • Получаване на професионална помощ, при необходимост
 • Свързване с другите
 • Позитивно мислене
 • Добра физическа активност
 • Да помагаш на хората около теб
 • Получаване на достатъчно сън
 • Развиване на умения за справяне със стреса
Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube