Всеки един от нас се е сблъсквал в определен момент от живота си със стреса. Понякога стресът може да бъде позитивна сила, която ни мотивира да се справим добре с нашия пиано-рецитал или да успеем на интервюто ни за работа. По-често обаче, стресът се свързва с негативни преживявания (напр.попадане в задръстване).В случай, че преживявате наличието на стрес в продължителен период от време, има опасност той да се превърне в хроничен – освен ако не вземете мерки.

Естествена проява на стреса

Познато ли ви е усещането на изпотени длани на първа среща или на биещо сърце по време на страшен филм? Тогава знаете, че чувствате стреса както с ума, така и с тялото си.

Този автоматичен отговор се е развил още при древните ни предци като начин да се защитят от хищници и други заплахи. Изправено пред опасност, тялото се задейства, “наводнявайки” се с хормони, които повишават сърдечния ритъм,кръвното налягане, увеличават енергията и ви подготвят за справяне с проблема.

В днешно време няма вероятност да се изправите пред заплахата да бъдете изядени. Въпреки това, ежедневно се сблъсквате с множество предизвикателства –  спазване на срокове, плащане на сметки и “жонглиране” в грижите за децата, които карат тялото ви да реагира по същия начин. В резултат на това, естествената алармена система на вашето тяло – отговорът „борба или бягство“ – може да застине в позиция „включен“ и това да има сериозни последици за вашето здраве.

Точки на напрежение

Дори краткотрайният, незначителен стрес може да окаже влияние. Може да получите болки в стомаха преди изнасянето на презентация, например. По-големият, остър стрес, независимо дали е причинен от кавга с партньора ви или от събитие като земетресение или терористична атака, може да има дори по-сериозно въздействие.

Множество изследвания показват, че тези внезапни емоционални преживявания – особено гняв – могат да предизвикат инфаркти, аритмии и дори внезапна смърт. Въпреки, че това се случва най-вече при хора, които вече имат сърдечно заболяване, някои от тях не знаят, че имат проблем до появата на остър стрес, който е предпоставка за появата на инфаркт или нещо по-лошо.

Хроничен стрес

Когато стресът започне да пречи на способността ви да живеете нормален живот за продължителен период от време, той става още по-опасен. Колкото по-дълго трае стресът, толкова по-зле се отразява на тялото и ума. Може да се почувствате уморени, неспособни да се концентрирате или раздразнителни, без да имате основателна причина, например. Хроничният стрес причинява здравни щети и на тялото ви.

Стресът може да влоши вече съществуващи проблеми. В проучване за влиянието на когнитивно-поведенческата терапия в редуцирането на т.нар. “катастрофални” мисли при хора с хронично главоболие (Thorn, B.E., Pence, L.B., et al, 2007), около половината от участниците съобщават за подобрение на симптоматиката, след като научават как да спрат навика за „катастрофално” или негативно мислене за тяхната болка. Натоварването на работното място, високите изисквания, съчетани с трудности при вземане на решения са свързани с повишен риск от коронарна болест на сърцето. Други форми на хроничен стрес, като депресия и ниски нива на социална подкрепа, също са свързани с повишен кардиоваскуларен риск.  Стресът също така може да затрудни възстановяването. Според анализ на минали проучвания пациентите със сърдечни проблеми с  така наречените „тип D” личностни характеристики – преживяващи хроничен дистрес, са изправени пред по-високи рискове от негативни последици.