• Home
 • Leadership booster

Leadership booster

// Leadership Booster Assistance program - лидерство

Лидерство и

организационно поведение

Открийте ползите от цялостните програми за психичното здраве и благополучие. Развийте лидерски умения и просперирайте в корпоративна среда.

Програмата за организационно поведение е структуриран подход за разбиране на човешкото поведение на работното място. Нашата програма се фокусира върху теми като лидерство, комуникация, работа в екип, мотивация и разрешаване на конфликти. Чрез комбинация от лекции, казуси, интерактивни дейности и индивидуален коучинг участниците научават как да създават положителна работна среда, да повишават ангажираността на служителите и да стимулират организационния успех. 

Изучавайки и практикувайки организационно поведение, служителите на Вашата компания ще получават ценни познания за това как хората си взаимодействат. Това ще развие техните  умения, които са от решаващо значение за ефективното лидерство и управление. 

// същност

На програмата

за организационно поведение

Leadership Booster Assistance program е в същността си използване на квалифицирани организационни психолози, коуч и  бизнес консултанти за предоставяне на следните услуги:

 • Групово консултиране
 • Коучинг срещи
 • Терапевтични срещи за себеопознаване

Обичайно се предлага като социална придобивка тип застраховка на служителите, свързана с тяхното благосъстояние и корпоративно израстване , като изискване за намаляване на риска от психосоциалните стресори.

Програмата за организационно поведение помага на участниците да получават знания и да развиват умения, които са необходими за ефективно управление и ръководене на екипи в различни индустрии. Освен това те развиват задълбочено разбиране за това как организационните структури, политики и практики могат да повлияят на поведението и работата на служителите. 

// Описание на проблема

Лидерите

не се обучават да бъдат лидери

В корпоративния свят лидерите, които притежават предимно технически познания, играят решаваща роля за успеха на своите организации. Тези лидери често са хора, които имат задълбочени познания за специфичните технически аспекти на своята индустрия, независимо дали става въпрос за инженерство, ИТ, финанси или друга специализирана област. Техният опит им позволява да вземат информирани решения, да решават сложни проблеми и да стимулират иновациите в своите компании. Въпреки че техническите познания са от съществено значение, ефективното лидерство изисква и редица други умения, като например комуникация, стратегическо мислене и емоционална интелигентност. Лидерите, които могат да балансират техническите си познания с тези меки умения, често са най-успешни в ръководенето на своите организации, за да постигнат целите си и да останат конкурентоспособни в бързо развиващия се бизнес пейзаж.

ВИДОВЕ Leadership Booster Assistance program

За конкретна информация относно пакетите, и кое е конкурентното предимство на предлаганите от нас услуги:

4/5

FREE STYLE

Базови услуги

5/5

SMART STYLE

Разширени услуги и воля

Лидерството е черта, която изисква постоянно обучение и адаптивност. Това е така защото ефективното ръководене на екип не е лесна задача.  Неспособността на лидерите да ръководят ефективно своите екипи се дължи на различни фактори, като например срив в комуникацията, липса на доверие, неясни цели или недостатъчна подкрепа. Тези предизвикателства могат да попречат на способността на лидера да вдъхновява и мотивира членовете на екипа си. Това води до липса на сплотеност и производителност. Признаването на собствените ограничения обаче е първата стъпка към израстване и усъвършенстване. Като търсят обратна връзка, посещават програми за обучение по лидерство, насърчават откритата комуникация и изграждат силни взаимоотношения с членовете на екипа, лидерите могат да преодолеят предизвикателствата.  От съществено значение е лидерите да приемат своите уязвимости, да размишляват върху недостатъците си и да работят активно за подобряване на лидерските си способности, за да създадат положителна и процъфтяваща работна среда.

Ние осигуряваме високо качество на услугата.

 1. За сключилите договор за EAP,  се предоставя бъзнес профил в practicalstress.com, като работодателят получава персонализиран код, който споделя със служителите си.
 2. В бизнес профила може да се открие информация за използване на праграмата, фактури и асоциирани служители.
 3. Служителя има право на безплатен профил и при желание може да се свърже с компанията (като и да промени своя избор), за да се възползва от безплатните за него услуги по договор.
 4. Чрез този профил и асоциирането към компанията, служителят получава право на безплатни и платени  ресурси и услуги с намаление съгласно договора на компанията
 5. Служителят избира  удобен час за консултация при избран от него терапевт, като заплаща услугата със създадена карта на компанията.
 6.  Използването на услуги от служителя е напълно конфиденциално. В бизнес профила се вижда само асоциираните служители и движението на сума по картата.
 7. Консултациите може да се провеждат  на място в центъра на Somenso или он-лайн, чрез платформите на Zoom и Skype
 8. Продължителността на консултациите е 50-60 минути.