Изследването е направено на 29-30 юни 2017г и обхваща  750 участника, членове Facebook -групи HR и Freelancer и Linkedin.

Изследването се прави върху отговорите на 608 човека, дали своите контакти за връзка

Описание: Тестът, който е използван е взаимстван от немска практика за превенция и възстановяване на burnout разработен от д-р Щтрасер, състоящ се от 35 айтъма изследва се текущото емоционално състояние, физиологична симптоматика и мисловна дейност.

Първата група въпроси са свързани с текущото емоционално състояние.

Изследва се:
o Търпимост/нетърпимост
o Вътрешна празнота и униние
o Агресивност и раздразнителност
o Други емоционални симптоми, като способност за медитация, паник атаки, и др.

Втората група въпроси са свързани с текущите физически симптоми.

Изследва се:
o Способност за сън и релаксация
o Симптоматика на тялото, свързана с главоболие, шум в ушите, проблеми с кардиоваскуларната и сърдечно-съдова система, стомашни проблеми и др.
o Често повтарящи се настинки, промяна в теглото

Третата група въпроси са свързани с текущата психологическа симптоматика:

Изследва се:
o Способност за доставяне на радост и релаксация
o Социалната интеграция на личността свързани с отношението към работата, семейството, приятелите, поставяне на приоритети, преследване на цели.
o Някои характеристики на личността – перфекционизъм, разсеяност

Методика на оценка: Максималният брой точки които изследвания може да събере са 105. В групата с високо ниво на burnout попадат всички, които са в диапазона от 80 до 105т. Склонност към развитие на burnout 55-79т. Устойчивост към синдрома на burnout до 54т.

Разпределение по пол и възраст:

В изследването са участвали 26% мъже и 74% жени, от тях разпределението по възраст е следното:

 

Най-висок дял е на активната възрастова група от 26 до 50 години. На графиката е показано, че участието на жени от двете възрастови групи 26-35 и 36-50 е идентично, докато участието на мъже на възраст от 26 до 35 години е по-високо.
Разпределението по възраст от тотален резултат на синдрома бърнаут показва че, на най-висок риск от проява на симптома са изложени участниците между 26 и 35 години – съставящ 48% от анкетираните, последвани от участниците между 36 и 50 години 30%.

Разпределение по професия

В изследването са взели участие 2% изпълнителни директори, 21% притежатели на компании, 14% мениджъри, 53% специалисти, студенти 6% и 4% безработни.

Разпределението по професия от тотален резултат на синдрома бърнаут показва че, на най-висок риск от проява на симптома са изложени участниците които идентифицират себе си като специалисти – съставящ 43% от анкетираните, последвани мениджърите 25%.

ИЗВОДИ

 

При развитие на синдрома на професионалното изгаряне са изразени трите вида симптоми – емоционални, физиологични и ментални (поведенчески). Физиологическите варират от коронарни заболявания и хипертония до незначителни смущения в съня и храносмилането. Емоционалните – обхващат широк кръг от психични реакции и се изразяват предимно в нарушения на процесите на мислене, възприятие, внимание и др. Поведенческите се изразяват в увеличаване употребата на цигари, алкохол, кафе и различни лекарствени препарати.

При групата която е в най-активната си възраст на себедоказване от 26 до 35 години по професия специалист са най-много предразположени за развитие на симптоматика.  Характеристиките на самата работа като претовареност, или трудност и сложност на задачата, несъобразена с подготовката и качествата на работещите, както и ниското съдържание на трудовата дейност, свързана с повторяемост на операциите, недостатъчна стимулация са някои от стресорите, които водят до професионалното прегаряне-

От така получените резултати могат да се  направят следните изводи:

  1. Активните участници в социалните мрежи са предимно жени. Забелязва се тенденция при по-младите мъже за активно включване в социални събития.

 

  1. Поради лошите икономически условия голяма част от населението в България в активна възраст има развита симптоматика на бърнаут синдрома или е предразположен към развитие на подобни симптоми. Дължащо се често на справедливо отношение, наложена ценностна система и отсъствие на контрол.

 

  1. Най-засегнати от бърнаут са работещите специалисти, поради дестабилизираща организационна среда ,лошо управление непосилното работно натоварване, неадекватно заплащане, липса на социална подкрепа и на морално признание, невъзможност за участване при вземането на важни решения, постоянен страх от възможни санкции или изпълнението на еднообразна, монотонна и безперспективна дейност.

 

  1. Собствениците на фирми също се чувстват в безизходица, сблъсквайки се всекидневно с множеството пречки, които държавата поставя.