Участието Ви е изключително важно за Вас, Вашите приятели, роднини и обществото като цяло.  С даряването на ВРЕМЕ от Вашия живот, вие допринасяте за по-доброто познаване на инфекцията и за развитието на световната науката, посветена на менталното благосъстояние!

Признателни сме за интереса и за готовността Ви да се включите.

Международно проучване за менталното здраве при COVID 19

Ние от SOMENSO  оставаме верни на науката в търсене на истината и грижата за нашите клиенти.

Затова в партньорство с Института по невробиология, БАН бихме желали да дадем ДОБРОВОЛНО своя принос в едно от най-мащабните международни проучвания за последиците на пандемията върху менталното здраве –МЕЖДИНАРОДЕН ВЪПРОСНИК ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ ПРИ COVID-19.

Резултатите може да научите, като се регистрирате на онлайн среща – бутон РЕГИСТРАЦИЯ, в която ще обявим анализираните вече данни и информация за стратегии за справяне с проблеми причинени от инфекцията и дългата изолация.

ЦЕЛ

Целта на въпросника е да изследва възможните ефекти на COVID-19 върху съня, умората, общото състояние и функционалната пригодност.

Изследването е резултат на международно научно сътрудничество – International COVID Sleep Study (ICOSS, https://www2.helsinki.fi/en/projects/icoss). В международната изследователска мрежа участват учени от повечето европейски страни (Финландия, Италия, Великобритания, Германия, Франция и др.), САЩ, Канада, Китай, Израел и др.

За да участвате в изследването е необходимо:
  • Да имате навършени 18 г.
  • Да отделите 20 минути от времето си, ако не сте боледували и до 60 минути, ако отговаряте на въпросите свързани с боледуването

Участието в изследването е напълно анонимно и доброволно. В него не събираме данни, разкриващи Вашата самоличност. Достъп до попълнените от Вас отговори имат единствено изследователите без да обвързват вашата самоличност с резултатите. Регистрацията за бъдещо събитие, не е обвързана с попълването на въпросника.

Сътрудничество между научните среди и бизнеса - иновация в действие
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП БЪЛГАРИЯ

проф. д-р Юлияна Йорданова

Институт по Невробиология, БАН, Направление Когнитивна психофизиология

Проф. Йорданова е световно признат учен в областта на когнитивната психофизиология, ръководител направление БАН . Научната дейност е свързана с оценката на мозъчните механизми на когнитивните процеси, свързани с процесите на стрес, сън и стареене.

доц. д-р Румен Киров

Институт по Невробиология, БАН, Направление Когнитивна психофизиология

Доц. Киров е учен от световен мащаб посветил живота си на изучаване на мозъчните механизми на когнитивните процеси, регулацията на позата и движението, зрително-мануалната координация, както и проблемите свързани с човешкото функциониране.

Силвия Куманова

Докторант, Институт по Невробиология, Направление Когтитивна психофизиология

Силвия Куманова е основател на Somenso, поведенчески психолог и докторант по психофизиология. Интересът й е свързан с изучаване на последствията от стреса върху общото благополучие на човека.

Да живеем с COVID 19

Почти две години минаха от началото на пандемията. Наред с тревогата за здравето и икономическите последици от COVID-19 не бива да пренебрегваме и влиянието на вируса и изолацията върху менталното ни здраве.

Проучвания за COVID 19

Пандемията от COVID-19 и произтичащата от нея икономическа рецесия се отразиха негативно на психичното здраве на много хора . По време на пандемията около 4 на 10 възрастни в САЩ са съобщавали за симптоми на тревожност или депресивно разстройство.Анкета за проследяване на здравето на KFF от юли 2020 г. също установsls, че много възрастни съобщават за специфични негативни въздействия върху психичното си здраве и благосъстояние, като затруднения със съня (36%) или хранене (32%), увеличаване на консумацията на алкохол или употребата на вещества ( 12%) и влошаване на хроничните състояния (12%), дължащи се на притеснения и стрес от коронавируса. 

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube