info@somenso.com София, бул. Ал. Стамболийски 32 0896 704 665

5

+

спечелени награди

5

K+

доволни клиенти

// Нашите услуги

Пренесете живота си

на ниво Щастие

Нашите услуги обединяват бизнес, ментално здраве и технология, за да помогнат на Вас да се справите с живота си и да бъдете щастливи.

Ние сме психолози и практикуваме консултативната психология, като я комбинираме с последните достижения на технологията в областта на неинвазивни мозъчни стимулации. Избрания от нас подход има за цел да помогне на хората, на който и да е етап от живота им, да преодолеят предизвикателствата, свързани с психичното здраве, за да подобрят качеството си на живот. Нашият подходи се фокусира върху това как хората функционират в професионалния и личния си живот, идентифицират се проблеми и се работи за решаването им.

Важно е да разберете

психолозите не са магьосници и не предлагат незабавни решения на вашите проблеми.

 

Вместо това те предлагат насоки, подкрепа и инструменти, които помагат на хората да се ориентират в предизвикателствата и да развият механизми за справяне. Психолозите работят в сътрудничество с клиентите си, за да изследват основните проблеми, да идентифицират моделите на поведение и да насърчават самоосъзнаването и личностното израстване. По време на терапевтичните сесии лицата се насърчават да размишляват върху мислите и емоциите си, да вникнат в поведението си и да работят за положителна промяна. Терапевтичният процес е пътуване към себепознание и овластяване, при което лицата се насърчават да поемат активна роля в собственото си изцеление и израстване. Като насърчават безопасно и неосъждащо пространство, психолозите дават възможност на клиентите да изследват вътрешния си свят, да изграждат устойчивост и да правят значими промени в живота си.

Нашите психолози и консултанти имат доказани квалификации в областите:

Консултиране и психотерапия

Психолозите използват различни подходи за подкрепа

Еxecutive therapy

Терапия за собственици, ръководители и мениджъри

Коучинг

Ние предлагаме Life coaching, Career coaching , Executive coaching
за да помогнем

Burnout терапия

Насочена към последиците от работния стрес

//модерни технологии

Неинвазивни техники

за мозъчна стимулация Brain haking tools

Непрекъснато се търсят иновативни подходи в терапията, за да се предоставят на клиентите най-ефективните възможности за възстановяване.

В допълнение към традиционните методи на терапия нашите психолози използват и неинвазивни техники за мозъчна стимулация, за да подобрят терапевтичния процес.

Тези методи, предлагат уникален начин за насочване към специфични области на мозъка, свързани с различни психични състояния. Като комбинират традиционната терапия с тези авангардни техники, нашите психолози могат да осигурят по-всеобхватен и персонализиран подход към въстановяването, което в крайна сметка води до по-добри резултати и по-добро качество на живот за нашите клиенти.

Всичко започва от скрининг на хроничния стрес и въздействието му върху текущото състояние на човека

//Патентован продукт

Превенция на хроничния

стрес test my stress

Test my stress© e иновативен патентован продукт за скрининг на хроничния стрес, който използва субективен скрининг и биомаркери. Разработен е като проект за трансфер на знания между учени от БАН, Софийския университет и Somenso. Научен ръководител на проекта проф. дмн. Юлиана Йорданова – главен редактор на International Journal of Psychophysiology

Този проект е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по програма “Бизнес развитие и иновации за МСП” в България. 

Лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи на София Тех Парк и Суперкомпютър Discoverer си партнират с тази иницатиива.

Групата може да стартира по всяко време, след като необходимия брой участници бъде събран.

Може да ни пишете да следите публикуваните събития, да вземете участие в академията или запишете индивидуална консултация

Научете повече за процеса на консултиране и терапия, както и процеса за групова терапия

Ментално здраве

Менталното здраве включва нашето емоционално, психологическо и социално благополучие. То влияе върху това как мислим, чувстваме се и действаме. Освен това помага да определим как се справяме със стреса, как се отнасяме към другите и по какъв начин правим избор.Много фактори допринасят за проблеми

Стрес

Потенциалните причинители на хроничен стрес са многобройни и строго индивидуални. Дали възприемате определено събитие като специфично зависи от много фактори като лични характеристики, принципната Ви визия за живота, уменията Ви за решаване на проблеми и системата от подкрепа, с която разполагате.

Бърнаут

Състоянието бърнаут е последният акт на цикъла на стрес, и е сериозно заболяване, което се развива постепенно от хроничен стрес. Емоционалните и енергийните Ви ресурси постепенно с течение на времето се изчерпват и в същото време няма нищо, което да противодейства на загубата им.

Социална тревожност

Социалното безпокойство е страхът от взаимодействие с други хора, което води до понижено самочувствие и изолация. Това е страхът, че другите хора биха могли да ни преценят и оценят отрицателно, което поражда чувство за неадекватност, малоценност, неудобство, унижение и депресия.

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube