• Home
  • Консултиране и психотерапия​
подобряване на живота

Често картината на живота ни се променя

от собствената ни заучена безпомощност Психотерапия и консултиране - помагат

Открийте ползите от фирмени обучения за психичното здраве и благополучие. Развийте лидерски умения и просперирайте в корпоративна среда.

Психотерапия и консултиране

Традиционен начин на терапия,  ориентирана към ментално здрави хора с нарушено качество на живот, която използва различни методи за терапия в зависимост от квалификацията на терапевта.

Основно включва поверителен разговор консултант-клиент с времетраене  около 50 мин.

По време на разговора се идентифицират фиксации и се дискутират начини за справяне.

Психотерапията и консултирането помагат при:

депресия, стрес и посттравматичен стрес, тревожност, напрежение, безпокойство, паническо разстройство, панически атаки, хипохондрия – тревожност за здравето, страх от заболявания, натрапливи мисли и действия, проблеми със съня – трудно заспиване, накъсан и повърхностен сън, проблеми с паметта, концентрацията и вниманието,  семейни и брачни консултации, проблеми в двойката, трудности в общуването, отношения извън двойката, житейски кризи, сексуални проблеми, ревност, изневяра,  справяне с промени загуба, скръб.

Видове психотерапия и консултиране 

Индивидуална – присъствена и/или онлайн

Психотерапията  е междуличностна процедура за оказване на помощ . То започва с изследване и идентифициране на процесите на мислене, чувстване и поведение, които по един или друг начин вредят на личността на търсещия подкрепа или пък имат нужда от усъвършенстване.

Семейна/ терапия за двойки – присъствена

Психотерапията за двайки е ценен инструмент за подобряване на взаимоотношенията и разрешаване на конфликти в семейството или в романтичното партньорство. По време на терапията всички членове на семейството или двойката имат възможност да изразят своите мисли и чувства в безопасна и подкрепяща среда.

Терапия за тийнейджъри- присъствена или онлайн

Психотерапията за тийнейдъри е идентична на терапията за възрастни, но при тази консултация терапевтът избира различни способи за привличане и задържане на вниманието , което прави самата консултация доста по-сложна за подготовка.

Може да запазите и специализирана психотерапия

Персонализирана терапия за Бизнес Ръководители

Психотерапия за собственици, бизнес ръководители и лидери в организации. Често подхода, към този тип хора се различава от обичайния, поради деликатната връзка между чувството за контрол и осъзнаването на собствените ментални капани.

VIP интегративна терапия

 

Съвременен начин на консултиране интегриращ в себе си традиционна психологическа консултация с допълнителни елементи от когнитивно и емоционално поведенческа терапия, коучинг организационно консултиране и обединяваща всички налични в центъра начини за стимулация на мозъка.

Психотерапия при професионално прегаряне

Психотерапията за възстановяване предлага дълбоки познания за стрес и отражението му върху тялото на човек. Предлага интегриране на различни методи за подкрепа.

Може да запазите и мозъчна стимулация.

Неинвазивните мозъчни стимулации помагат при преодоляване на травма и посттравматичен стрес. Скъсяват времето за възстановяване.

//Патентован продукт

Превенция на хроничния

стрес test my stress

Test my stress© e иновативен патентован продукт за скрининг на хроничния стрес, който използва субективен скрининг и биомаркери. Разработен е като проект за трансфер на знания между учени от БАН, Софийския университет и Somenso. Научен ръководител на проекта проф. дмн. Юлиана Йорданова – главен редактор на International Journal of Psychophysiology

Този проект е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по програма “Бизнес развитие и иновации за МСП” в България. 

Лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи на София Тех Парк и Суперкомпютър Discoverer си партнират с тази иницатиива.