• Home
  • Радостина Минина

Радостина Минина

Радост Минина

Радост Минина

  • доктор по философия
  • консултант по ментално здраве
  • психодрама терапевт
  • детско-юношески психолог
5/5

Радост извършва индивидуални психологически и психотерапевтични консултации с възрастни, деца и семейства. Водещ е на групи по метода психодрама.

Обзор

Радост има дългогодишен опит като психодрама водещ за деца и възрастни. Завършва магистратура по детско-юношеска психология. Част от професионалната й кариера е като психолог в център за хора с ментални и двигателни увреждания, където става организатор и водещ на  група за подкрепа на родители на деца със специални нужди. Радост е също така доктор по философия и главен асистент в Институт по философия и социология, БАН.

Образование – Радост Минина

  • магистратура – детско-юношеска психология в СУ “Св. Климент Охридски”
  • доктор по философия в “Институт по философия и социология към БАН
  • магистратура – философия на съзнанието и езика в СУ “Св. Климент Охридски”
  • психодрама асистент в Институт Хирон, пълноправен член на ФЕПТО (Федерация на Европейските Психодрама Тренинг Организации)

Специализации

  • Психодрама

Психодрамата е мощна терапевтична техника, която използва ролеви игри и драматични действия за изследване и решаване на емоционални и психологически проблеми. По време на психодраматична сесия участниците се насърчават да изиграят своите мисли, чувства и конфликти в безопасна и подкрепяща среда. Този подход позволява на хората да вникнат в собствените си модели на поведение, взаимоотношения и вътрешни конфликти. Фасилитаторът, известен като режисьор, насочва участниците през процеса, като им помага да изследват и разбират емоциите и преживяванията си на по-дълбоко ниво. Чрез ролеви игри и възстановки хората могат да придобият нови перспективи, да повишат самосъзнанието си и да работят за личностното си израстване и изцеление.