• Home
  • Brain Zero Point
Brain Zero Point

5

+

спечелени награди

1

+

интелектуална собственост

// Brain Zero Point

Бюджетен Скрининг

на хроничния стрес

Всичко започва от субективното усещане за здраве

Скринингът за субективен стрес Ви дава задълбочена представа за Вашето текущо възприятие за качество на живот.

Чрез изследване на личната нагласа, социалния статус и стресовите събития може да се постигне ранно откриване на психологически състояния и да се предприеме навременна интервенция.

ПОДХОДЯЩ ЗА ХРОНИЧНИ ОПЛАКВАНИЯ И ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТНИЯ СТРЕС

В тази пакет след попълване на въпросник ще получите обстоен доклад за менталното Ви здраве, базиран на психосоматичното разбиране за качеството на живот и възрастовите кризи . Този доклад ще Ви помогне повече да разберете себе си и най-вече ще даде информация за собствените Ви подозрения относно качеството Ви на живот и саморазрушителното поведения

С цел превенция може да планирате преминаването на теста на всеки 2 години.

Получените резултати може да споделите с Вашия психолог/психиатър или лекуващ лекар с цел поставянето на интегрирана диагноза .

Качеството на нашето благосъстояние определя хода на нашето съществуване – от здравето до процеса на стареене. Често срещаните проблеми, като недоспиване, необяснима умора и повсеместно безпокойство, както и вредни навици като тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, са показатели за понижен стандарт на живот поради постоянен стрес. Възрастта не е от значение за въздействието на хроничния стрес. Състояния като соматизация (изпитване на  редица соматични (телесни) симптоми, за които не може да бъде намерена реална телесна причина), паническо разстройство (повтарящи се епизоди на интензивен ирационален страх), депресия (чувство на меланхолия, тъга, отчаяние, безпомощност и унилост), разстройства на храненето (булимия или емоционално хранене), загуба на усещането на смисъл в живота са в резултат от различен тип стресиращи събития в живота ни. Тези събития не могат да бъдат предотвратени, но въпреки това проблясва лъч надежда – можем да се научим да управляваме нашето отношение към тях. Това прави подкрепата получена от добрия психолог.

Процесът на скрининг на Brain Zero Point е надежден и всеобхватен инструмент, предназначен да осигури ценна информация за субективното ни усещане за психичното здраве. Процесът на скрининг започва с поредица от внимателно разработени въпроси, които задълбочават различни аспекти на психичното благополучие, включително: Преглед на етапа от живота свързан с житейските ни кризи; Общо психично здраве – Соматофорно състояние, Паническо разстройство/пристъпи на паника, Депресия, Разстройства на храненето, Злоупотреба с алкохол; Усещане за смисъл – Професионално прегаряне или синдром на скуката; Преживени житейски събития.

Потребителите се водят по структуриран въпросник, който обхваща редица ключови показатели, което позволява цялостна оценка на субективното им усещане за състоянието на психичното им здраве. Инструментът за скрининг е проектиран така, че да бъде лесен за употреба и достъпен, като гарантира, че хората могат лесно да се ориентират в процеса и да предоставят точни отговори.

След като въпросникът за скрининг бъде попълнен, данните се анализират с помощта на сложни алгоритми и техники за обработка на данни. Това позволява на Brain Zero Point да генерира проницателни доклади, които подчертават силните страни и областите за подобрение в профила на психичното здраве на лицето.

//Патентован продукт

Превенция на хроничния

стрес test my stress

Test my stress© e иновативен патентован продукт за скрининг на хроничния стрес, който използва субективен скрининг и биомаркери. Разработен е като проект за трансфер на знания между учени от БАН, Софийския университет и Somenso. Научен ръководител на проекта проф. дмн. Юлиана Йорданова – главен редактор на International Journal of Psychophysiology

Този проект е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по програма “Бизнес развитие и иновации за МСП” в България. 

Лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи на София Тех Парк и Суперкомпютър Discoverer си партнират с тази иницатива.

Създаването и разпространението на този скрининг е резултат от цялостно проучване, проведено през 2022 г., в което участват 107 доброволци. Всеки участник е подложен на задълбочена оценка, включваща субективна оценка, неврокогнитивна оценка, 24-часов ЕКГ скрининг с помощта на мобилно устройство, хормонален скрининг с помощта на проба от коса, кръвни изследвания и 64-канална (ЕЕГ) електроенцефалографи с ЕКГ електроди.

Данните, събрани от скрининга, бяха щателно анализирани и използвани за усъвършенстване на процеса на скрининг, което доведе до изключване на електроенцефалографията, което е отразено в окончателния алгоритъм за оценка. Освен това бяха попълнени въпросници за оценка на субективното възприятие на доброволците за цялостното им качество на живот. Тези въпросници бяха преведени от английски език и подложени на статистически анализ, за да се гарантира точността на превода за всички 107 участници. За създадената иновация е регистриран полезен модел BG/P/2023/113722/19.06.23 , и е подадена заявка за патент. Предстои публикуване на научни статии.

Важността на скрининга за превенция на хронични заболявания -Brain Zero Point

Използването на скринингов инструмент за оценка на хроничния стрес може да предложи множество ползи за хората, които се стремят да разберат и управляват своето качество на живот, като това им гарантира здравословно остаряване. Едно от основните предимства е възможността за получаване на ценна информация за състоянието на менталното здраве по удобен и поверителен начин. Попълвайки инструмент за скрининг, лицата могат да направят самооценка на своите проблеми, свързани с психичното здраве, да идентифицират потенциални области за подобрение и да проследят напредъка си във времето.  

Освен това инструментът за скрининг може да послужи като метод за ранно откриване на различни състояния на нарушено здраве, което дава възможност на лицата да потърсят навременна намеса и подкрепа. Ранното идентифициране на проблемите с когнитивните капани на собствената  психика може да доведе до по-ефективни резултати от терапията и да предотврати изострянето на симптомите.

Освен това инструментът за скрининг може да даде възможност на хората да провеждат информирани разговори с доставчиците на здравни услуги относно техните проблеми. Като предоставят изчерпателни данни за своя психичноздравен статус, лицата могат да си сътрудничат със специалисти за разработване на персонализирани планове за лечение, съобразени с техните специфични нужди.

Като цяло ползите от използването на скринингов инструмент за оценка на психичното здраве са многобройни, включително повишено самосъзнание, ранно откриване на проблеми и подобрена комуникация с доставчиците на здравни услуги, което в крайна сметка насърчава цялостното благосъстояние и устойчивостта на психичното здраве.

Други доказателства за субективното възприятие на стреса

Когато стресът е непреодолим и продължителен, рискът от психични и медицински проблеми се увеличава. Дългосрочният стрес увеличава риска от психични проблеми като тревожност и депресия, проблеми с употребата на наркотици, проблеми със съня, болка и телесни оплаквания като мускулно напрежение. В същото време стресът променя поведението на хората. Като цяло стресовите ситуации могат да накарат хората да се ядосат или да станат враждебни, да проявят агресивно поведение и да доведат до спад в производителността или ефективността.

 

Състоянието на стрес предизвиква множество телесни трансформации, които варират по тежест от леки до екстремни. Симптомите се проявяват в когнитивен, физически, емоционален и поведенчески аспект. По време на стрес вегетативната нервна система на организма поема управлението на работата на вътрешни органи като сърцето, стомаха и червата. Мускулите се напрягат, сърдечният ритъм и дишането се учестяват, краткосрочната памет става по-ефективна и тялото се подготвя за реакция “борба или бягство”, когато се появи потенциална опасност. Нивото или честотата на стреса могат да имат както положителни, така и отрицателни последици. В малки количества той може да изостри мисловните способности и да помогне за справяне с нервни ситуации, например по време на изпит. Той може също така да подобри способността на човека да реагира бързо и умело на предизвикателства, като например да измисли бързо решение за даден проблем.

Разпознаването на признаците за продължителен стрес е от съществено значение. Тези признаци не са необичайни и могат да включват чувство на претовареност, тревожност и безпокойство, чувство на безнадеждност и депресия, пристъпи на паника, ниско самочувствие, трудности при вземането на решения, безразсъдно поведение към семейството и отговорностите, промени в настроението, липса на апетит и трудности при заспиването, промяна в сексуалното желание, чувство на немотивираност и неспособност за съсредоточаване, отдръпване от социални контакти, прекомерна консумация на алкохол и намалена производителност и ефективност.

Може да се сблъскате със стреса, когато сте изправени пред натиск или потенциална заплаха за благосъстоянието ви и разполагате с ограничени или никакви ресурси, за да се справите с него. Когато ви липсва система за подкрепа, преживявате значителни промени в живота си, като например загуба на работа или преместване, имате проблеми със съня през нощта, страдате от лошо физическо здраве или се борите да контролирате емоциите си.

Научна литература – Brain Zero Point:

Kroenke K (2014) Instruction Manual – Instructions for Patient Health Questionnaire (PHQ) and GAD-7 Measures (accessed 6 June 2017).

Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW, Löwe B (2010) The Patient Health Questionnaire Somatic, Anxiety, and Depressive Symptom Scales: a systematic review. General Hospital Psychiatry; 32: 345-59.

Spitzer RL, Williams JBW, Kroenke K, Hornyak R, McMurray J, Patient Health Questionnaire Obstetrics-Gynecology Study Group (2000) Validity and utility of the PRIME-MD Patient Health Questionnaire in assessment of 3000 obstetric-gynecologic patients: The PRIME-MD Patient Health Questionnaire Obstetrics-Gynecology Study. American Journal of Obstetrics and Gynecology; 183(3): 759-69.

Cátia Reis, Miguel Tecedeiro, Pollyana Pellegrino, Teresa Paiva and João P. Marôco (2021). Psychometric Properties of the Oldenburg Burnout Inventory in a Portuguese Sample of Aircraft Maintenance Technicians. Front. Psychol., doi doi: 10.3389/fpsyg.2021.725099

Halbesleben, J. R. B., and Demerouti, E. (2005). The construct validity of an alternative measure of burnout: investigating the English translation of the Oldenburg burnout inventory. Work Stress. 19, 208–220. doi: 10.1080/02678370500340728

Noone, Peter. (2017). The Holmes–Rahe Stress Inventory. Occupational Medicine. 67. 10.1093/occmed/kqx099.

Brantley PJ, Waggoner CD, Jones GN, Rappaport NB. A Daily Stress Inventory: development, reliability, and validity. J Behav Med. 1987 Feb;10(1):61-74. doi: 10.1007/BF00845128. PMID: 3586002.