Силвия Куманова

 • основател на Somenso
 • консултант по управление на стреса
 • поведенчески психолог 
 • трансформационен управленски консултант 
5/5

Силвия е професионалист ориентиран към поведенческа терапия и управление на последствията от стреса. Трансформационен консултант със задълбочени познания по поведенческа психология и връзката мозък – тяло. Изследовател на стреса. В момента прави докторската си степен по психофизиология.

Силвия Куманова е консултант по управление на стреса, психолог с опит в бизнес трансформацията на  многомилионни кампании. Богатият й опит на управленски позиции в корпоративния свят от разпознаваеми брандове на българския и международния пазар сформират нейния внимателен, но конкурентен подход. Силвия е подхранвана от страстта си към разбирането на нюансите на междукултурната среда. Тя е една от малкото дами, работили на висока позиция в китайска компания. След като лично преживява синдромът на професионалното прегаряне, Силвия се ориентира към психологията и прилагане на иновативни техники за намаляване на стреса.

Силвия смята себе си за „вечния изследовател“, нетърпелива и надграждаща академичните си основи по физика, психология и психофизиология за да бъде в тон с най-новите стратегии и подходи за въздействие върху непознатото – човешкия мозък. Обучена е и прилага успешно съвременните достижения на науката, основаващи се на biofeedback, мозъчни стимулации и виртуална реалност, съчетава ги умело с психотерапевтични методи като позитивна психология, когнитивно-поведенческа терапия, които дават добри и бързи резултати при повишаване на качеството на живот.

Търсенето й за знания и решимостта й да превърне информацията в действие допринесоха за създаването на първата компания за цялостно управление на стреса и бърнаут терапия в България Somenso. Съвместно със своя екип Силвия, разработи и провежда програми ориентирани към превенция и терапия на последствията от стреса, както и осигуряването на баланс между работата и личния живот. За сравнително краткото време от съществуването на компанията новата услуга е доказала ефективността си при личностната трансформация в подобряване качеството на живот. Умелото прилагане на характерните за бизнеса стратегическо планиране, толерантност, иновативност и конфиденциалност в личния живот дават началото на новото усещане за личностно щастие .

Силвия смята, че поставянето на човека в центъра на бизнеса е от ключово значение за успеха – принцип, в който тя живее при личностните и бизнес трансформации които прави и чрез своите интереси към индустрия 4.0, въздействието на технологията върху живота на човека и изследването на непознатото. Тя е чест гост на средствата за масова комуникация – Bloomberg TV, BNT, bTV, TV Europa, Kanal 3. През 2018г списание Forbes публикува статия за живота на Силвия и нейната собствена личностна трансформация.

 • магистър по физика и математика, СУ ” Св. Климент Охридски”
 • държавно обучение по предприемачество, Стокхолм, Швеция
 • магистър социално консултиране и психология, Бургаски свободен университет
 • текущо – докторантура по психофизиология, БАН институт по невробиология
 • Cognitive Behavioral Therapy Practitioner,
 • Дипломиран Life Coach,
 • Базово ниво на Позитивна Психотерапия
 • Обучение за откриване на депресивни състояния.
 • Biofeedback training
 •  Prince 2 
 • Lean Six Sigma yellow belt

Integrative Wellness Coaching Assassination – Великобритания

Изисквания за покриване на членството часове и сертификати по:

 • Когнитивно поведенческа терапия
 • Емоционално поведенческа терапия
 • Позитивна психология
 • Арт терапия
 • Life coaching
 • Проектен мениджмънта

 

Сертификат за членство

връзка със Силвия

Quick Profile

име: Силвия Куманова

Адрес: бул. Хр. Ботев 10

Телефон: 0896 704 665

СпециалностСтрес и бърнаут терапия

Образованиемагистър психология

PHD student психофизиология

Категория: Възрастни

Желаете

да си партнираме или да станете част от нашите терапевти

Бърза връзка