• Home
 • Силвия Куманова

Силвия Куманова

 • основател на Somenso
 • психофизиолог
 • консултант по управление на стреса
 • поведенчески психолог 
 • трансформационен управленски консултант 

Силвия е професионалист ориентиран към поведенческа терапия и управление на последствията от стреса. Трансформационен консултант със задълбочени познания по поведенческа психология и връзката мозък – тяло. Изследовател на стреса. В момента прави докторската си степен по психофизиология.

Обзор

Силвия Куманова е консултант по управление на стреса, психолог с опит в бизнес трансформацията на  многомилионни кампании. Богатият й опит на управленски позиции в корпоративния свят от разпознаваеми брандове на българския и международния пазар сформират нейния внимателен, но конкурентен подход. Силвия е подхранвана от страстта си към разбирането на нюансите на междукултурната среда. Тя е една от малкото дами, работили на висока позиция в китайска компания. След като лично преживява синдромът на професионалното прегаряне, Силвия се ориентира към психологията и прилагане на иновативни техники за намаляване на стреса.

Силвия Куманова смята себе си за „вечния изследовател“, нетърпелива и надграждаща академичните си основи по физика, психология и психофизиология за да бъде в тон с най-новите стратегии и подходи за въздействие върху непознатото – човешкия мозък. Обучена е и прилага успешно съвременните достижения на науката, основаващи се на biofeedback, мозъчни стимулации и виртуална реалност, съчетава ги умело с психотерапевтични методи като позитивна психология, когнитивно-поведенческа терапия, които дават добри и бързи резултати при повишаване на качеството на живот.

Търсенето й за знания и решимостта й да превърне информацията в действие допринесоха за създаването на първата компания за цялостно управление на стреса и бърнаут терапия в България Somenso. Съвместно със своя екип Силвия, разработи и провежда програми ориентирани към превенция и терапия на последствията от стреса, както и осигуряването на баланс между работата и личния живот. За сравнително краткото време от съществуването на компанията новата услуга е доказала ефективността си при личностната трансформация в подобряване качеството на живот. Умелото прилагане на характерните за бизнеса стратегическо планиране, толерантност, иновативност и конфиденциалност в личния живот дават началото на новото усещане за личностно щастие .

Силвия смята, че поставянето на човека в центъра на бизнеса е от ключово значение за успеха – принцип, в който тя живее при личностните и бизнес трансформации които прави и чрез своите интереси към индустрия 4.0, въздействието на технологията върху живота на човека и изследването на непознатото. Тя е чест гост на средствата за масова комуникация – Bloomberg TV, BNT, bTV, TV Europa, Kanal 3. През 2018г списание Forbes публикува статия за живота на Силвия и нейната собствена личностна трансформация.

Образование – Силвия Куманова

 • текущо – докторантура по психофизиология, БАН институт по невробиология
 • магистър социално консултиране и психология, Бургаски свободен университет
 • магистър по физика и математика, СУ ” Св. Климент Охридски”
 • държавно обучение по предприемачество, Стокхолм, Швеция

Специализации – Силвия Куманова

 • Cognitive Behavioral Therapy Practitioner,
 • Дипломиран Life Coach,
 • Базово ниво на Позитивна Психотерапия
 • Обучение за откриване на депресивни състояния.
 • Biofeedback training
 •  Prince 2 
 • Lean Six Sigma yellow belt

Публикации и участия в научни форуми – Силвия Куманова

 • Koumanova, S. (2021) The stress of COVID-19 and the development of fears. In: “In Memoriam Professor Leon Mitrani: Scientific Conference in Honour of his 100th Anniversary”, December 16, 2021, Sofia. http://jbcr.mu-pleven.bg/pdf/vol14no2supp1/site_JBCR.Vol.14-1,SUPPL.1.pdf
 • Merikanto, I., Dauvilliers, Y., Chung, F., Holzinger, B., De Gennaro, L., Wing, Y.K., Korman, M., Partinen, M.; 2nd ICOSS members[1]. (2021) Disturbances in sleep, circadian rhythms and daytime functioning in relation to coronavirus infection and Long-COVID – A multinational ICOSS study. Journal of Sleep Research, e13542. https://doi.org/10.1111/jsr.13542
 • Koumanova, S., Kolev, V., Lyamova, L., Kirov, R., Yordanova, J. Long COVID-19 syndrome is associated with a persistent impairment of sleep. International Conference of the Bulgarian Society of Physiological Sciences, Oct. 30-Nov. 1, 2022, Stara Zagora Mineral Springs, Bulgaria. Book of Abstracts, pp. 82-84.
 • Vankov, I., Koumanova, S., Kolev, V., Yordanova, J. Factorial structure of the Bulgarian versions of PHQ-9 and OLBI. National Conference “75 years Institute of Neurobiology”, Dec. 15-16, 2022, Sofia, Bulgaria. Book of Abstracts, p. 25.
 • Koumanova, S., Kolev, V., Yordanova, J. Differential associations of mental stress origin with neurocognitive functions. National Conference “75 years Institute of Neurobiology”, Dec. 15-16, 2022, Sofia, Bulgaria. Book of Abstracts, pp. 20-21.
 • Koumanova, S., Kolev, V., Yordanova, J. Mental stress is associated with different phases of autonomic nervous system reactivity. National Scientific Conference of the Institute of Neurobiology, Dec. 14-15, 2023, Sofia, Bulgaria. Book of Abstracts, p. 18.

[1] 2nd ICOSS members

Christian BenedictAdrijana BjelajacBjørn BjorvatnNgan Yin ChanHarald Hrubos-StrømYuichi InoueRoumen KirovAnne-Marie LandtblomDamien LégerKentaro MatsuiCharles M MorinSergio Mota-RolimMichael R NadorffThomas PenzelGiuseppe PlazziCatia ReisJuliana YordanovaLaura KortesojaMerikantoAlessandra De SantisCourtney BolstadNadorffTainá Freitas de MacêdoAna Suely CunhaMota-RolimFranziska NierwetbergDor AgamiElizabeth SchwartsbergKormanSilvia KoumanovaLaura LyamovaAnna KristofferssonShala BerntssonYaping LiuDiva FerreiraSelma Cvijetic AvdagicEva Andela DelaleJelena MacanBiserka RossDomagoj VidovicVasil Kolev