• Home
  • Take a mental health test for better quality
// Вашето състояние

Направете

безплатна оценка психологически тестове

Психологически тестове за безплатна употреба са за скрининг и забавление. Те не целят поставяне на диагноза или сериозна оценка на състоянието Ви.

Направете скрининг на текущото си състояние

Онлайн скринингът т.н психологически тестове е един от най-бързите и лесни начини да се определи дали изпитвате симптоми на определно психично състояние, както и какви стратегии използвате за да се справите.

Състояния свързани с нарушение на качеството на живот, като високи нива на стрес, професионално прегаряне, burnout, депресия и тревожност, са реални, често срещани и лечими. 

И възстановяването е възможно, но то изцяло зависи от Вас, и вашето желание да се справите! 

Психологически тестове и задълбочен скрининг

За да определите по-точно въздействието на хроничния стрес върху текущото Ви състояние, може да се възползвате от нашите структурирани въпросници. Намерете ги в секцията на Brain Zero Point  

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube