Single Blog

  • Home
  • Въпросник за възприет стрес

Въпросник за възприет стрес

Скалата за възприет стрес (PSS) е класически инструмент за оценка на стреса. Този инструмент, макар и първоначално разработен през 1983 г., остава популярен избор, който ни помага да разберем как различните ситуации оказват влияние върху нашите чувства и усещания от нас стрес.

Индивидуалните резултати на PSS могат да варират от 0 до 40 точки, като по-високите резултати показват по-висок възприет стрес.

Скалата за възприет стрес е интересна и важна, защото вашето възприятие за това, което се случва в живота ви е най-важно.

Помислете върху това, че двама души може да са изпитали съизмерими събития и преживявания в живота си през изминалия месец, но в зависимост от тяхното възприятие, общият резултат може да постави един от тези индивиди в категорията с нисък стрес, а общият резултат може да постави втория човек в категорията с висок стрес.

Welcome to your Въпросник за възприет стрес

1. През последния месец, колко често сте се разстройвали поради неочаквано събитие?

2. През последния месец, колко често сте се чувствали, че не можете да контролирате важните неща в живота си?

3. През последния месец, колко често сте чувствали нервност или сте били стресирани?

4. През последния месец, колко често сте се чувствали уверени в способността си да се справяте с личните си проблеми?

5. През последния месец, колко често сте чувствали, че нещата се подреждат по желания от вас начин?

6. През последния месец, колко често сте чувствали, че не можете да се справите с всички неща, които трябва да направите?

7.  През последния месец колко често сте били в състояние да контролирате раздразненията които ви е поднасял живота?

8.  През последния месец, колко често сте били уверени, че сте били на върха на нещата?

9.  През последния месец, колко често сте били разгневени заради неща, които са се случили извън вашия контрол?

10.  През последния месец, колко често сте имали чувството, че пречките и затрудненията са се натрупали талкова на високо, че не можете да ги преодолеете?

Скалата за възприет стрес (PSS) е класически инструмент за оценка на стреса. Този инструмент, макар и първоначално разработен през 1983 г., остава популярен избор, който ни помага да разберем как различните ситуации оказват влияние върху нашите чувства и усещания от нас стрес.

Индивидуалните резултати на PSS могат да варират от 0 до 40 точки, като по-високите резултати показват по-висок възприет стрес.

Скалата за възприет стрес е интересна и важна, защото вашето възприятие за това, което се случва в живота ви е най-важно.

Помислете върху това, че двама души може да са изпитали съизмерими събития и преживявания в живота си през изминалия месец, но в зависимост от тяхното възприятие, общият резултат може да постави един от тези индивиди в категорията с нисък стрес, а общият резултат може да постави втория човек в категорията с висок стрес.

Welcome to your Въпросник за възприет стрес

1. През последния месец, колко често сте се разстройвали поради неочаквано събитие?

2. През последния месец, колко често сте се чувствали, че не можете да контролирате важните неща в живота си?

3. През последния месец, колко често сте чувствали нервност или сте били стресирани?

4. През последния месец, колко често сте се чувствали уверени в способността си да се справяте с личните си проблеми?

5. През последния месец, колко често сте чувствали, че нещата се подреждат по желания от вас начин?

6. През последния месец, колко често сте чувствали, че не можете да се справите с всички неща, които трябва да направите?

7.  През последния месец колко често сте били в състояние да контролирате раздразненията които ви е поднасял живота?

8.  През последния месец, колко често сте били уверени, че сте били на върха на нещата?

9.  През последния месец, колко често сте били разгневени заради неща, които са се случили извън вашия контрол?

10.  През последния месец, колко често сте имали чувството, че пречките и затрудненията са се натрупали талкова на високо, че не можете да ги преодолеете?