• Home
  • стрес и бърнаут

Психологическата устойчивост е способността ни да се справяме или успешно да се приспособяваме към трудни и предизвикателни изживявания. Тя се отнася до степента, в която притежаваме емоционална и поведенческа гъвкавост, която ни помага да се справим както

Въпреки че коледната музика огласява моловете още от ноември, с наближаването на коледните празници, стресът започва да се увеличава. Затова ви предлагаме няколко начина за управление на стреса в този период - от научно обосновани стратегии до

Техниката наречена индикатор на стратегията за справяне (Coping Strategy Indicator, CSI) е разработена от Джеймс Х. Амирхан през 1990 г. и е предназначена да диагностицира доминиращите стратегии за справяне, които личността използва по време на стресови ситуации.