Single Blog

  • Home
  • Психологическа устойчивост

Психологическа устойчивост

Психологическата устойчивост е способността ни да се справяме или успешно да се приспособяваме към трудни и предизвикателни изживявания. Тя се отнася до степента, в която притежаваме емоционална и поведенческа гъвкавост, която ни помага да се справим както с външните, така и с вътрешните ни изисквания. Да бъдем устойчиви не означава да не изпитваме стрес, силни емоции или психичен дискомфорт. Означава обаче да съумяваме да ги преработваме и да живеем с тях.

За да бъдем устойчиви, е важно да притежаваме дадени качества, върху които можем да работим и да развием с течение на времето. Освен това е възможно да бъдем много по-устойчиви в едни ситуации и не до такава степен в други. Изграждането на устойчивост изисква както личностни качества и умения като увереност в себе си, добри комуникационни умения и т.н., така и външни фактори като социална подкрепа и ресурси.

Психологическата устойчивост ни е необходима в нашите най-трудни лични житейски моменти, които биха могли да включват заболявания, загуба на близки хора, насилие, житейска промяна, загуба на работата, финансови проблеми и други. Също така, тя ни помага да понесем външните трагични събития, като войни, природни бедствия, световни катаклизми и т.н. Психологическата устойчивост ни дава умението да управляваме мислите, нагласите и емоциите си в тези трудни моменти, както и да търсим или да си осигурим необходимите за справяне ресурси. Хората с по-ниски нива на устойчивост имат склонност много по-често да се чувстват безпомощни, да не виждат възможности за преодоляване на дадена ситуация, което води и до вредни или опасни за здравето стратегии за справяне, като „бягство“ от проблема, изолация или употреба на алкохол и наркотични вещества.

Основни качества, които допринасят за психологическата устойчивост са адаптивност, гъвкавост и постоянство. Тези качества ни помагат да успеем да променим нагласите си и начина, по който виждаме дадена ситуация. Друг ключов фактор е емоционалната ни интелигентност, която включва способността ни да разбираме и управляваме собствените си емоции, както и тези на околните, и да можем да изразим и разберем важните за нас послания чрез тях. Други способности, които е удачно да култивирамe, са благодарност, приемане, състрадание, смисъл и прошка. Разбира се, освен работата върху собствените си умения, е изключително важно и да намерим правилната социална система, която може да включва семейството ни, приятелския ни кръг, колегите ни, както и различни общности, от които можем да бъдем част. Всички по-горе изброени фактори допринасят за увереността ни в себе си и в собствените ни способности, което също е ключово качество за нашата устойчивост.

Както вече споменахме, постигането на устойчивост е дълъг процес. Целта на този процес не е да избягваме или игнорираме трудните обстоятелства, а да преобразуваме мисловни модели и да се съсредоточаваме върху възможностите си и силните си страни. Дори вече да сме постигнали стабилно ниво на устойчивост, е важно да продължаваме да го развиваме и работим върху него. Ето и няколко конкретни насоки, които да ни помогнат да изграждаме и развиваме своята устойчивост:

Самосъзнание

Много е важно да се наблюдаваме и да обръщаме внимание на начините, по които реагираме на стрес. Също да сме наясно какви са нашите качества и недостатъци, силни и слаби страни.

Изграждане на умения за саморегулация

Трудно е да останем спокойни и хладнокръвни в стресови ситуации, но различни майндфулнес практики като медитация, дихателни техники, фокусирано внимание в настоящия момент и разпознаване на емоциите ни и мислите ни са стратегии, които могат много да ни помогнат за този процес.

Създаване на здравословни стратегии за справяне

Ако успеем да си създадем полезни навици като писане в дневник, редовни физически упражнения, качествен сън и начин на хранене, бихме могли да сме много по-устойчиви на стресовите фактори.

Социални взаимоотношения

Подкрепата на хората около нас и споделянето са ключова за нашата устойчивост. Важно е да поддържаме социални контакти, както и да създаваме нови такива.

Фокус върху силните ни страни и положителните аспекти

Когато знаем какви са нашите умения, които ни помагат да се справяме, сме много по-уверени и уравновесени. Също така, ако успеем да намерим полезните и позитивни аспекти в дадена ситуация и в живота си като цяло, сме способни по-бързо да превъзмогваме трудности. Процеси, които спомагат за това, са разписване на потенциални възможности и положителни стъпки, както и практикуване на благодарност.

Източник: https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience/

Leave Comment

Психологическата устойчивост е способността ни да се справяме или успешно да се приспособяваме към трудни и предизвикателни изживявания. Тя се отнася до степента, в която притежаваме емоционална и поведенческа гъвкавост, която ни помага да се справим както с външните, така и с вътрешните ни изисквания. Да бъдем устойчиви не означава да не изпитваме стрес, силни емоции или психичен дискомфорт. Означава обаче да съумяваме да ги преработваме и да живеем с тях.

За да бъдем устойчиви, е важно да притежаваме дадени качества, върху които можем да работим и да развием с течение на времето. Освен това е възможно да бъдем много по-устойчиви в едни ситуации и не до такава степен в други. Изграждането на устойчивост изисква както личностни качества и умения като увереност в себе си, добри комуникационни умения и т.н., така и външни фактори като социална подкрепа и ресурси.

Психологическата устойчивост ни е необходима в нашите най-трудни лични житейски моменти, които биха могли да включват заболявания, загуба на близки хора, насилие, житейска промяна, загуба на работата, финансови проблеми и други. Също така, тя ни помага да понесем външните трагични събития, като войни, природни бедствия, световни катаклизми и т.н. Психологическата устойчивост ни дава умението да управляваме мислите, нагласите и емоциите си в тези трудни моменти, както и да търсим или да си осигурим необходимите за справяне ресурси. Хората с по-ниски нива на устойчивост имат склонност много по-често да се чувстват безпомощни, да не виждат възможности за преодоляване на дадена ситуация, което води и до вредни или опасни за здравето стратегии за справяне, като „бягство“ от проблема, изолация или употреба на алкохол и наркотични вещества.

Основни качества, които допринасят за психологическата устойчивост са адаптивност, гъвкавост и постоянство. Тези качества ни помагат да успеем да променим нагласите си и начина, по който виждаме дадена ситуация. Друг ключов фактор е емоционалната ни интелигентност, която включва способността ни да разбираме и управляваме собствените си емоции, както и тези на околните, и да можем да изразим и разберем важните за нас послания чрез тях. Други способности, които е удачно да култивирамe, са благодарност, приемане, състрадание, смисъл и прошка. Разбира се, освен работата върху собствените си умения, е изключително важно и да намерим правилната социална система, която може да включва семейството ни, приятелския ни кръг, колегите ни, както и различни общности, от които можем да бъдем част. Всички по-горе изброени фактори допринасят за увереността ни в себе си и в собствените ни способности, което също е ключово качество за нашата устойчивост.

Както вече споменахме, постигането на устойчивост е дълъг процес. Целта на този процес не е да избягваме или игнорираме трудните обстоятелства, а да преобразуваме мисловни модели и да се съсредоточаваме върху възможностите си и силните си страни. Дори вече да сме постигнали стабилно ниво на устойчивост, е важно да продължаваме да го развиваме и работим върху него. Ето и няколко конкретни насоки, които да ни помогнат да изграждаме и развиваме своята устойчивост:

Самосъзнание

Много е важно да се наблюдаваме и да обръщаме внимание на начините, по които реагираме на стрес. Също да сме наясно какви са нашите качества и недостатъци, силни и слаби страни.

Изграждане на умения за саморегулация

Трудно е да останем спокойни и хладнокръвни в стресови ситуации, но различни майндфулнес практики като медитация, дихателни техники, фокусирано внимание в настоящия момент и разпознаване на емоциите ни и мислите ни са стратегии, които могат много да ни помогнат за този процес.

Създаване на здравословни стратегии за справяне

Ако успеем да си създадем полезни навици като писане в дневник, редовни физически упражнения, качествен сън и начин на хранене, бихме могли да сме много по-устойчиви на стресовите фактори.

Социални взаимоотношения

Подкрепата на хората около нас и споделянето са ключова за нашата устойчивост. Важно е да поддържаме социални контакти, както и да създаваме нови такива.

Фокус върху силните ни страни и положителните аспекти

Когато знаем какви са нашите умения, които ни помагат да се справяме, сме много по-уверени и уравновесени. Също така, ако успеем да намерим полезните и позитивни аспекти в дадена ситуация и в живота си като цяло, сме способни по-бързо да превъзмогваме трудности. Процеси, които спомагат за това, са разписване на потенциални възможности и положителни стъпки, както и практикуване на благодарност.

Източник: https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience/