Single Blog

  • Home
  • Бърнаут тест за скриниг на състояние

Бърнаут тест за скриниг на състояние

към теста

Синдромът на професионално прегаряне е доста често срещан в съвременното общество. Активното развитие на сектора на услугите и бързият растеж свързан с навлизането на технологиите и интернет в нашия живот допринасят за засилена комуникация между хората, засилен стрес, напрежение.

Следните симптоми могат да бъдат разграничени, като говорим за емоционално (професионално) изгаряне:

  • усещане за емоционална депресия, и безразличие към случващото се наоколо
  • колеги, клиенти, партньори започват да предизвикват негативни емоции
  • несигурност в професионални умения и способности
  • психосоматични и поведенчески изменения

За да диагностицирате бърнаут синдрома, има тест, който може да ви помогне да идентифицирате свързаните със състоянието симптоми. Всъщност, за да се справите ефективно с професионалното прегаряне, особено ако вашата професионална дейност е свързана с постоянна комуникация с хората, е важно да установите възникващите симптоми навреме.

Можете да определите нивото си на професионално прегаряне тук и сега онлайн и да получите резултати и препоръки веднага.

Синдромът на професионално прегаряне е доста често срещан в съвременното общество. Активното развитие на сектора на услугите и бързият растеж свързан с навлизането на технологиите и интернет в нашия живот допринасят за засилена комуникация между хората, засилен стрес, напрежение.

Следните симптоми могат да бъдат разграничени, като говорим за емоционално (професионално) изгаряне:

  • усещане за емоционална депресия, и безразличие към случващото се наоколо
  • колеги, клиенти, партньори започват да предизвикват негативни емоции
  • несигурност в професионални умения и способности
  • психосоматични и поведенчески изменения

За да диагностицирате бърнаут синдрома, има тест, който може да ви помогне да идентифицирате свързаните със състоянието симптоми. Всъщност, за да се справите ефективно с професионалното прегаряне, особено ако вашата професионална дейност е свързана с постоянна комуникация с хората, е важно да установите възникващите симптоми навреме.

Можете да определите нивото си на професионално прегаряне тук и сега онлайн и да получите резултати и препоръки веднага.