Single Blog

 • Home
 • Искаме децата ни да са успешни? Нека им помогнем!

Искаме децата ни да са успешни? Нека им помогнем!

Искаме децата ни да са успешни? Нека им помогнем!

Няколко принципа за изграждане на устойчив характер и психика на победител

Съвременните изследвания в областта на психология на образованието се фокусират върху значението на характера за академичния успех на децата. За всички е известно, че неблагоприятните преживявания имат огромно влияние върху способността на децата да се справят със стреса в училище. Затова специалисти разработват обучителни системи, които да помогнат в развитието на умения като: упорство, оптимизъм, любопитство, социална интелигентност, благодарност, самоконтрол, интерес и въвлеченост в процеса на учене – които са от съществено значение за успеха в живота.

Важна роля за изграждането на тези умения имат и родителите. Въз основа на данни от изследвания се препоръчва активния, подкрепящ подход в отглеждането на децата. Но да нека бъдем внимателни, прекомерната подкрепа е вредна. Трябва да оставим децата да се провалят, за да могат да се научат да се справят с неуспехите и да взимат поуки от грешките си.

Това е разумен и важен съвет. Но какво още можем да направим? Ето някои принципи и препоръки за родители, които доказано укрепват характера на децата:

 • Оптимизъм. Всички деца, дори и най-защитените, преживяват разочарование, неудовлетворение и неуспех. Моменти на безпокойство и обезсърчение присъстват във всяка конструктивна дейност, независимо дали пишем есе, учим за изпит, упражняваме инструмент или правим първите си опити да играем шах.

Ако изместим вниманието си от представянето на детето върху процеса на обучение, ще забележим тези моменти. Важно е да приемем спокойно разочарованието и да поговорим за това. Най-добрата стратегия при загуба на кураж е да помогнем на децата да разберат, че ние също сме преживели подобни моменти и че сме успели да се възстановим. Дългосрочният резултат е оптимизъм и устойчивост. Всеки път, когато подкрепяме детето да се възстанови от тревожността и чувството на неудовлетвореност, неговото постоянство и самодисциплина нараства.

 

 • Слушане. Търпеливото изслушване сякаш излезе от мода. Вместо него се занимаваме с разучаване и прилагане на стратегии за решаване на поведенчески проблеми. Прилагаме наказания, стимулираме с награди, въвеждаме бонус системи, жетони за поведение и т.н. Но всички психолози са единодушни – няма по-важно родителско умение от изслушването и нищо, което правим като родители, няма по-голямо значение за успеха на децата ни в живота.

Когато се вслушваме търпеливо и със съчувствие в грижите им, особено когато внасяме разяснения в моменти на гняв и неразбиране, те изпитват по-ниски нива на стрес. Освен това и помагаме да повишат мисловната и емоционална си гъвкавост.

Важна поредица от изследвания доказват, че деца на родители, които разбират и приемат чувствата им, показват по-добри академични постижения, имат по-ниски нива на хормоните на стреса и са по-успешни в разрешаването на конфликти със своите връстници. Този родителски стил, наречен „коучинг на емоции“, е изключително полезен за предотвратяване на разрушителните последици от брачните конфликти и развода.

 

 • Насърчение. Често, обладани от тревожност и в старание да научим децата на жизненоважни уменията, ставаме гневни и критични. Това, разбира се, е необходима част от обучението. Рязката и постоянна критика обаче става токсична. Тя подкопава инициативата и увереността. Както децата, така и ние възрастните, се нуждаем преди всичко от кураж и по-малко упреци. Когато насърчаваме, ние зачитаме всяко, дори и малко, нарастване на усилията и виждаме напредъка, не се фиксираме върху недостатъците и грешките.

 

 • Интерес. Любопитството и влечението към нови знания са качества на характера, които допринасят за успеха на децата. Като родители ние подкрепяме любознателността на нашите деца, когато отговаряме с ентусиазъм на интересите им (дори ако това не са интересите, които бихме избрали). Нашият интерес към техния интерес е най-сигурния начин да ангажираме детето в диалог и първия принцип, който поражда желанието им да учат.

 

 • Играта. Социалната интелигентност не се учи пред екрана или от лекции и съвети. Децата се научават да разбират нуждите и чувствата на другите, ако често играем с тях или ги въвличаме в дейности, които правим заедно. В много отношения играта развива социално децата така, както разговорът развива речника им или физическите упражнения способстват за тяхното физическо развитие.

 

 • Грижа за другите. Индивидуалните постижения са важни, но не само те имат значение. Все повече научни изследвания подкрепят заключението, че правенето на добри неща за другите води до полезни последици за нас самите. В различни култури участието на детето в семейните и общностните задължения, включително и домакинската работа, насърчава грижата за другите и алтруистичното поведение. Важно е да направим съпричастността и солидарността редовна, а не само случайна дейност в семейния ни живот. Децата научават, че имат какво да предложат и усещат благодарността и признанието на другите. Така преживяват ползата за себе си и за другите от добре свършената работа.

 

 • Гордост. Да не забравяме, че има и нематериални награди. Нашите деца се оглеждат в нас. Те следят реакциите и отношението ни дори когато се държат зле и когато оспорват идеите ни или се бунтуват срещу правилата ни. Тъй като те се оглеждат в нас, нашата гордост от техните постижения и от личността им оставя важна следа през целия живот. Вътрешната сигурност на детето, че се гордеем с него и че вярваме, че е способно да се справя, е котва, която го поддържа стабилно в моменти на обезсърчение, изкушение и неувереност в себе си. По този начин ние укрепваме вътрешните ресурси на нашите деца и ще ги подготвим, доколкото можем, за предизвикателствата и отговорностите, с които ще се сблъскат като възрастни.

Искаме децата ни да са успешни? Нека им помогнем!

Няколко принципа за изграждане на устойчив характер и психика на победител

Съвременните изследвания в областта на психология на образованието се фокусират върху значението на характера за академичния успех на децата. За всички е известно, че неблагоприятните преживявания имат огромно влияние върху способността на децата да се справят със стреса в училище. Затова специалисти разработват обучителни системи, които да помогнат в развитието на умения като: упорство, оптимизъм, любопитство, социална интелигентност, благодарност, самоконтрол, интерес и въвлеченост в процеса на учене – които са от съществено значение за успеха в живота.

Важна роля за изграждането на тези умения имат и родителите. Въз основа на данни от изследвания се препоръчва активния, подкрепящ подход в отглеждането на децата. Но да нека бъдем внимателни, прекомерната подкрепа е вредна. Трябва да оставим децата да се провалят, за да могат да се научат да се справят с неуспехите и да взимат поуки от грешките си.

Това е разумен и важен съвет. Но какво още можем да направим? Ето някои принципи и препоръки за родители, които доказано укрепват характера на децата:

 • Оптимизъм. Всички деца, дори и най-защитените, преживяват разочарование, неудовлетворение и неуспех. Моменти на безпокойство и обезсърчение присъстват във всяка конструктивна дейност, независимо дали пишем есе, учим за изпит, упражняваме инструмент или правим първите си опити да играем шах.

Ако изместим вниманието си от представянето на детето върху процеса на обучение, ще забележим тези моменти. Важно е да приемем спокойно разочарованието и да поговорим за това. Най-добрата стратегия при загуба на кураж е да помогнем на децата да разберат, че ние също сме преживели подобни моменти и че сме успели да се възстановим. Дългосрочният резултат е оптимизъм и устойчивост. Всеки път, когато подкрепяме детето да се възстанови от тревожността и чувството на неудовлетвореност, неговото постоянство и самодисциплина нараства.

 

 • Слушане. Търпеливото изслушване сякаш излезе от мода. Вместо него се занимаваме с разучаване и прилагане на стратегии за решаване на поведенчески проблеми. Прилагаме наказания, стимулираме с награди, въвеждаме бонус системи, жетони за поведение и т.н. Но всички психолози са единодушни – няма по-важно родителско умение от изслушването и нищо, което правим като родители, няма по-голямо значение за успеха на децата ни в живота.

Когато се вслушваме търпеливо и със съчувствие в грижите им, особено когато внасяме разяснения в моменти на гняв и неразбиране, те изпитват по-ниски нива на стрес. Освен това и помагаме да повишат мисловната и емоционална си гъвкавост.

Важна поредица от изследвания доказват, че деца на родители, които разбират и приемат чувствата им, показват по-добри академични постижения, имат по-ниски нива на хормоните на стреса и са по-успешни в разрешаването на конфликти със своите връстници. Този родителски стил, наречен „коучинг на емоции“, е изключително полезен за предотвратяване на разрушителните последици от брачните конфликти и развода.

 

 • Насърчение. Често, обладани от тревожност и в старание да научим децата на жизненоважни уменията, ставаме гневни и критични. Това, разбира се, е необходима част от обучението. Рязката и постоянна критика обаче става токсична. Тя подкопава инициативата и увереността. Както децата, така и ние възрастните, се нуждаем преди всичко от кураж и по-малко упреци. Когато насърчаваме, ние зачитаме всяко, дори и малко, нарастване на усилията и виждаме напредъка, не се фиксираме върху недостатъците и грешките.

 

 • Интерес. Любопитството и влечението към нови знания са качества на характера, които допринасят за успеха на децата. Като родители ние подкрепяме любознателността на нашите деца, когато отговаряме с ентусиазъм на интересите им (дори ако това не са интересите, които бихме избрали). Нашият интерес към техния интерес е най-сигурния начин да ангажираме детето в диалог и първия принцип, който поражда желанието им да учат.

 

 • Играта. Социалната интелигентност не се учи пред екрана или от лекции и съвети. Децата се научават да разбират нуждите и чувствата на другите, ако често играем с тях или ги въвличаме в дейности, които правим заедно. В много отношения играта развива социално децата така, както разговорът развива речника им или физическите упражнения способстват за тяхното физическо развитие.

 

 • Грижа за другите. Индивидуалните постижения са важни, но не само те имат значение. Все повече научни изследвания подкрепят заключението, че правенето на добри неща за другите води до полезни последици за нас самите. В различни култури участието на детето в семейните и общностните задължения, включително и домакинската работа, насърчава грижата за другите и алтруистичното поведение. Важно е да направим съпричастността и солидарността редовна, а не само случайна дейност в семейния ни живот. Децата научават, че имат какво да предложат и усещат благодарността и признанието на другите. Така преживяват ползата за себе си и за другите от добре свършената работа.

 

 • Гордост. Да не забравяме, че има и нематериални награди. Нашите деца се оглеждат в нас. Те следят реакциите и отношението ни дори когато се държат зле и когато оспорват идеите ни или се бунтуват срещу правилата ни. Тъй като те се оглеждат в нас, нашата гордост от техните постижения и от личността им оставя важна следа през целия живот. Вътрешната сигурност на детето, че се гордеем с него и че вярваме, че е способно да се справя, е котва, която го поддържа стабилно в моменти на обезсърчение, изкушение и неувереност в себе си. По този начин ние укрепваме вътрешните ресурси на нашите деца и ще ги подготвим, доколкото можем, за предизвикателствата и отговорностите, с които ще се сблъскат като възрастни.