Single Blog

  • Home
  • Защо холистичният корпоративен подход към менталното здраве е от съществено значение?

Защо холистичният корпоративен подход към менталното здраве е от съществено значение?

Защо холистичният корпоративен подход към менталното здраве е от съществено значение?

След две години пандемия и с облекчаване на правилата за носене на маски изглежда животът постепенно започна да се завръща към нормалното. Този лъч надежда беше замъглен, когато руските войски нападнаха Украйна, предизвиквайки опасения от глобален конфликт.

Руската инвазия и хуманитарната и икономическа криза привличат вниманието на целия свят. Загрижеността за трагедиата е разбираема, но работодателите трябва да са наясно, че за някои служители нивата на страс, тревожност и депресия, свързани с постоянната актуализация на новините за конфликта, могат да се окажат сериазно и да се наложи да потърсят специализирана помощ чрез т.нар. програми за подкрепа на служители – Employ Assistance Programs (ЕАР).

 

   Какво представлява EAP?

Накратко това е програма за подпомагане на служителите. Чрез нея те могат да получат подкрепа в преодоляване на лични проблеми или предизвикателства свързани с работата, които могат да повлияят на тяхното благополучие, здраве и на изпълнението на служебните им задължения.

 Какво включва EAP?

Обикновено включва безплатно краткосрочно конкуслтиране, препоrъки и последващи терапевтични сесии за служителите. ЕАР консултантите могат да работят с мениджъри и да консултират за нуждите на организацията като цяло. Много от насоките, с които се работи са справяне със стрес, изграждане на екипи, мотивация, работа с лични травми и емоционална интелигентност и регулация. Ефективността на ЕАР програмите може да бъде измерена на базата на ясно зададени обективни критерии.

 Как възниква идеята за ЕАР?

ЕАР произхожда от края на 30-те години на миналия век и се заражда като програма, която се занимава с професионалния алкохолизъм. По това време пиенето по време на работа е било норма. Но започнали да се забелязват ефектите, които то има върху работата и производителността и става основен проблем за работодателите. Тогава се зараждат и коригиращи програми за алкохолизъм ориентирани към служители. Започва да се разпространява и движението на Анонимните алкохолици в САЩ. Ефектът от програмите се забелязва. Подобрението провокира мислене за това какви други проблеми могат да се решат с такива програми.

 Може ли EAP да спаси човешки животи?

През 2009 г. 51-годишен мъж се самоуби в Марсилия, град в Южна Франция, оставяйки след себе си предсмъртно писмо, което обвинява работодателя си за „претоварване“ и „управление чрез терор“.

„Аз се самоубивам заради работата си във France Télécom“, се казва в бележката му. “Това е единствената причина.”

Едва ли този ефект е желан и работодателите са целили такава развръзка. Поглеждайки навътре в детайлите на заведеното в последствие дело, ще видим, че действително компанията е излагала служителите на огромни нива на стрес. Но наред с това всеки един от тях има своя личн живот психологическа предразположеност към депресивни състояния и свободната воля да напусне омразното си работно място.

ЕАР разполагат с психолози, които да разгледат различните аспекти от личността, да помогнат за предотвратяването на подобен тип „изход“. Стресът действително води до депресивни състояния и може да предизвика тежко отчаяние, но работа на консултантите е да помогнат на човека да намери по-ефективни стратегии за справяне с него. Така, че „да“. Внедряването на ЕАР би могло да помогне за запазването на човешки животи.

Какви са ползите от ЕАР за креативността и решаването на проблеми?

Освен за производителността, предоставянето на този вид подкрепа за служителите може да им помогне да възвърнат творчетвото и иновативното си мислене. Стресът, лишаването от сън са сред факторите, които директно влияят върху когнитивните процеси. „Част от ползата за работодателя е да даде на хората горивото или енергията, които им позволяват действително да покажат нивото на креативност или емоционална устойчивост, от което се нуждаят.“, твърди Лиз Хилтън Сигел

 Как ЕАР може да помогне да задържим ценни кадри?

В края на 90-те Лиз Хилтън Сигел управлява екип в консултантската фирма McKinsey & Company, когато забеляза, че нещо не е наред с един от хората й. Работят денонощно по проект с наближаващ краен срок. Той доверява, че е в разгара на депресивен епизод и трябва да си вземе почивка незабавно. „Той буквално напусна офиса онзи ден, в 17:00 часа в сряда“, спомня си Хилтън Сигел. Такова поведение може да коства много на компанията и за реализиране на проекта и е един от огромните рискове, с които работодателите сблъскват при изпълнение на проекти с кратки срокове. Не може да се вмени и безотговорност от страна на служителя – той просто е преминал предела на поносимост и е стигнал до състояние, в което не може да продължи да работи.

Какво може да се направи обаче, за да не се стига до подобни ситуации. Ключът е в превенцията. Необходимо е работодателят да се увери, че служителите имат необходимата подкрепа и интервенции и че предприема правилните стъпки за предотвратяване на такива проблеми.

 Може ли да се каже, че EAP е въпрос на култура?

Трябва да се признае, че подпомагането на психичното здраве изисква повече от предлагане на ЕАР програмите и терапевтичните и консултатичните услуги, които те покриват. Разговорът трябва да бъде изместен от терапевтично-консултативен към културен. За целта говорим за преодоляване на стигмата за психичното здраве и за превъзмогване на предразсъдъка, че посещението при психотерапевт е само в случай тежки клинични състояния. Всеки човек има моменти от живота си, когато среща трудности при: вземане на тежки решения, ситуации на загуба, раздяла, конфликт, житейски кризи, екзистенциални въпроси и др.

ЕАР включва и инициативи като учебни програми, които помагат на служителите да управляват собственото си психично здраве, както и подпомагат здравето на своите колеги. Внедрява програми за обучение, за да могат служителите да идентифицират колеги, които може да са в беда, и да им предложат подкрепа, ако видят признаци на психично страдание.

 Повлиява ли пандемията на ЕАР насочеността и как?

Проблемите с психичното здраве, включително депресия и тревожност, не са нещо ново на работното място. Но през последните две години броят на служителите, борещи се с проблеми с менталното си неразположение, рязко се е увеличил. По време на пандемията повече от 30% от възрастните свидетелстват за симптоми на тревожност и депресия, свързани с изолацията – почти трикратно увеличение сревнено с годините преди пандемията.

Пандемията принуди много компании да преосмислят отношенията си към служителите, от очакванията си за това как, кога и къде се извършва работата до това как могат да повишат удовлетворението на служителите от работа. Подкрепата на психичното здраве на служителите е ключова част от този пъзел. Все повече компании се обръщат към консултативните услуги и във връзка с баланса работа-личен живот в ситуациа на home office.

 Какво може да очаквате от EAP програмата на SOMENSO?

EAP програмата на SOMENSO включва групови дискусии на над 80 теми, свързани с менталното здраве, управленско консултиране, финасови и правни обучения и уъркшопи за личностово развитие. Дискусиите целят да запознаят служителите със стратегии за справяне със стреса и други проблеми, с които биха могли да се сблъскат в работна среда или в личния си живот. Часто темите са предложени от участниците или от HR отделът на компаниите и са свързани с конкретните специфични трудности, пред които се изправят.  

SOMENSO предоставя и висококачествена психологическа помощ и терапия. Разполага с консултанти, сертифицирани в различни направления и школи. Наред с психологическата помощ се предлагат и правни и финансови консултации.

Внедрени са технологични иновации в сферата на психотерапията, като неинвазивна мозъчна стимулация, EMDR, психофизиология, VR и mental modelling play.

Като отделна услуга се включва и висококвалифициран бизнес анализ, преструктуриране и консултации предназначени за мениджъри.

И за спешни нужди всеки служител има достъп до 24-часова телефонна линия за психологическа подкрепа.

В тексът има информация взаимствана от статии: 

https://www.fastcompany.com/90730257/why-a-robust-holistic-corporate-mental-health-approach-is-essential

https://hbswk.hbs.edu/item/how-a-company-made-employees-so-miserable-they-killed-themselves

 

Защо холистичният корпоративен подход към менталното здраве е от съществено значение?

След две години пандемия и с облекчаване на правилата за носене на маски изглежда животът постепенно започна да се завръща към нормалното. Този лъч надежда беше замъглен, когато руските войски нападнаха Украйна, предизвиквайки опасения от глобален конфликт.

Руската инвазия и хуманитарната и икономическа криза привличат вниманието на целия свят. Загрижеността за трагедиата е разбираема, но работодателите трябва да са наясно, че за някои служители нивата на страс, тревожност и депресия, свързани с постоянната актуализация на новините за конфликта, могат да се окажат сериазно и да се наложи да потърсят специализирана помощ чрез т.нар. програми за подкрепа на служители – Employ Assistance Programs (ЕАР).

 

   Какво представлява EAP?

Накратко това е програма за подпомагане на служителите. Чрез нея те могат да получат подкрепа в преодоляване на лични проблеми или предизвикателства свързани с работата, които могат да повлияят на тяхното благополучие, здраве и на изпълнението на служебните им задължения.

 Какво включва EAP?

Обикновено включва безплатно краткосрочно конкуслтиране, препоrъки и последващи терапевтични сесии за служителите. ЕАР консултантите могат да работят с мениджъри и да консултират за нуждите на организацията като цяло. Много от насоките, с които се работи са справяне със стрес, изграждане на екипи, мотивация, работа с лични травми и емоционална интелигентност и регулация. Ефективността на ЕАР програмите може да бъде измерена на базата на ясно зададени обективни критерии.

 Как възниква идеята за ЕАР?

ЕАР произхожда от края на 30-те години на миналия век и се заражда като програма, която се занимава с професионалния алкохолизъм. По това време пиенето по време на работа е било норма. Но започнали да се забелязват ефектите, които то има върху работата и производителността и става основен проблем за работодателите. Тогава се зараждат и коригиращи програми за алкохолизъм ориентирани към служители. Започва да се разпространява и движението на Анонимните алкохолици в САЩ. Ефектът от програмите се забелязва. Подобрението провокира мислене за това какви други проблеми могат да се решат с такива програми.

 Може ли EAP да спаси човешки животи?

През 2009 г. 51-годишен мъж се самоуби в Марсилия, град в Южна Франция, оставяйки след себе си предсмъртно писмо, което обвинява работодателя си за „претоварване“ и „управление чрез терор“.

„Аз се самоубивам заради работата си във France Télécom“, се казва в бележката му. “Това е единствената причина.”

Едва ли този ефект е желан и работодателите са целили такава развръзка. Поглеждайки навътре в детайлите на заведеното в последствие дело, ще видим, че действително компанията е излагала служителите на огромни нива на стрес. Но наред с това всеки един от тях има своя личн живот психологическа предразположеност към депресивни състояния и свободната воля да напусне омразното си работно място.

ЕАР разполагат с психолози, които да разгледат различните аспекти от личността, да помогнат за предотвратяването на подобен тип „изход“. Стресът действително води до депресивни състояния и може да предизвика тежко отчаяние, но работа на консултантите е да помогнат на човека да намери по-ефективни стратегии за справяне с него. Така, че „да“. Внедряването на ЕАР би могло да помогне за запазването на човешки животи.

Какви са ползите от ЕАР за креативността и решаването на проблеми?

Освен за производителността, предоставянето на този вид подкрепа за служителите може да им помогне да възвърнат творчетвото и иновативното си мислене. Стресът, лишаването от сън са сред факторите, които директно влияят върху когнитивните процеси. „Част от ползата за работодателя е да даде на хората горивото или енергията, които им позволяват действително да покажат нивото на креативност или емоционална устойчивост, от което се нуждаят.“, твърди Лиз Хилтън Сигел

 Как ЕАР може да помогне да задържим ценни кадри?

В края на 90-те Лиз Хилтън Сигел управлява екип в консултантската фирма McKinsey & Company, когато забеляза, че нещо не е наред с един от хората й. Работят денонощно по проект с наближаващ краен срок. Той доверява, че е в разгара на депресивен епизод и трябва да си вземе почивка незабавно. „Той буквално напусна офиса онзи ден, в 17:00 часа в сряда“, спомня си Хилтън Сигел. Такова поведение може да коства много на компанията и за реализиране на проекта и е един от огромните рискове, с които работодателите сблъскват при изпълнение на проекти с кратки срокове. Не може да се вмени и безотговорност от страна на служителя – той просто е преминал предела на поносимост и е стигнал до състояние, в което не може да продължи да работи.

Какво може да се направи обаче, за да не се стига до подобни ситуации. Ключът е в превенцията. Необходимо е работодателят да се увери, че служителите имат необходимата подкрепа и интервенции и че предприема правилните стъпки за предотвратяване на такива проблеми.

 Може ли да се каже, че EAP е въпрос на култура?

Трябва да се признае, че подпомагането на психичното здраве изисква повече от предлагане на ЕАР програмите и терапевтичните и консултатичните услуги, които те покриват. Разговорът трябва да бъде изместен от терапевтично-консултативен към културен. За целта говорим за преодоляване на стигмата за психичното здраве и за превъзмогване на предразсъдъка, че посещението при психотерапевт е само в случай тежки клинични състояния. Всеки човек има моменти от живота си, когато среща трудности при: вземане на тежки решения, ситуации на загуба, раздяла, конфликт, житейски кризи, екзистенциални въпроси и др.

ЕАР включва и инициативи като учебни програми, които помагат на служителите да управляват собственото си психично здраве, както и подпомагат здравето на своите колеги. Внедрява програми за обучение, за да могат служителите да идентифицират колеги, които може да са в беда, и да им предложат подкрепа, ако видят признаци на психично страдание.

 Повлиява ли пандемията на ЕАР насочеността и как?

Проблемите с психичното здраве, включително депресия и тревожност, не са нещо ново на работното място. Но през последните две години броят на служителите, борещи се с проблеми с менталното си неразположение, рязко се е увеличил. По време на пандемията повече от 30% от възрастните свидетелстват за симптоми на тревожност и депресия, свързани с изолацията – почти трикратно увеличение сревнено с годините преди пандемията.

Пандемията принуди много компании да преосмислят отношенията си към служителите, от очакванията си за това как, кога и къде се извършва работата до това как могат да повишат удовлетворението на служителите от работа. Подкрепата на психичното здраве на служителите е ключова част от този пъзел. Все повече компании се обръщат към консултативните услуги и във връзка с баланса работа-личен живот в ситуациа на home office.

 Какво може да очаквате от EAP програмата на SOMENSO?

EAP програмата на SOMENSO включва групови дискусии на над 80 теми, свързани с менталното здраве, управленско консултиране, финасови и правни обучения и уъркшопи за личностово развитие. Дискусиите целят да запознаят служителите със стратегии за справяне със стреса и други проблеми, с които биха могли да се сблъскат в работна среда или в личния си живот. Часто темите са предложени от участниците или от HR отделът на компаниите и са свързани с конкретните специфични трудности, пред които се изправят.  

SOMENSO предоставя и висококачествена психологическа помощ и терапия. Разполага с консултанти, сертифицирани в различни направления и школи. Наред с психологическата помощ се предлагат и правни и финансови консултации.

Внедрени са технологични иновации в сферата на психотерапията, като неинвазивна мозъчна стимулация, EMDR, психофизиология, VR и mental modelling play.

Като отделна услуга се включва и висококвалифициран бизнес анализ, преструктуриране и консултации предназначени за мениджъри.

И за спешни нужди всеки служител има достъп до 24-часова телефонна линия за психологическа подкрепа.

В тексът има информация взаимствана от статии: 

https://www.fastcompany.com/90730257/why-a-robust-holistic-corporate-mental-health-approach-is-essential

https://hbswk.hbs.edu/item/how-a-company-made-employees-so-miserable-they-killed-themselves