Single Blog

  • Home
  • Ефектът на ваканцията

Ефектът на ваканцията

Ефектът на ваканцията

„Ефектът на ваканцията“, понякога наричан също “лятна криза” или „ваканционна дупка“ в областта на образованието се отнася до въздействието на времето без училищни занимания върху развитието на тези компетенции на учениците, които се преподават предимно в училище.

 

От доста време насам темата е обект на различни американски проучвания, но в Европа това явление е изследвано много по-малко.

Това, което най-вече интересува специалистите по темата, е дали и колко бързо децата наваксват знанията си след възстановяването на училищните занятия.

Освен че по време на ваканцията се установяват спадове в областта на математиката и правописа, които могат лесно да се обяснят с факта, че тези умения рядко се използват по време на почивката, се наблюдават и значителни загуби в логическото мислене и общото измерено ниво на интелигентност, показват различни проучвания както в САЩ, така и в Европа. Установяват се и специфични за семейната среда и семейното положение различия в ефекта от ваканцията, като децата от по-високите социални класи демонстрират напредък в обучението през лятната ваканция, макар и не толкова изразен, колкото през учебно време, докато при децата от по-ниските социални класи се установява застой в четенето и дори още по-осезаем спад в уменията по математика. Този специфичен елемент от ефекта на ваканцията показва значението на семейната и социалната среда за успеха в обучението и образованието на децата, тъй като разликата в развитието на компетентностите очевидно се засилва особено в периодите, когато влиянието на училището е минимално, а влиянието на социалната среда – максимално.

“Степента, в която децата биват стимулирани към познавателни дейности през времето без училищни занятия, е определяща в голяма степен. Като цяло проучванията показват каква изключително важна роля играе училището именно за това”, казва екип от австрийски психолози. Тази констатация се потвърждава от факта, че учениците са успели да наваксат загубите девет седмици (времетраенето на лятната ваканция в Австрия) след началото на учебната година.

От друга страна, непосредствено след ваканцията учениците са показали по-добри резултати по отношение на уменията за четене, отколкото преди нея. Причината за това е, че децата продължават да се упражняват в четене и през лятото, казват изследователите. По отношение на семейните фактори, като например образователния ценз на родителите, се установява, че те оказват влияние единствено върху математическото мислене.

Изследователи от Университет Мисури, САЩ отбелязват, че само след четири седмици от лятната ваканция знанията на учениците се връщат на нивото от преди няколко месеца, като отрицателният ефект се увеличава от година на година, т.е. колкото по-големи са учениците, толкова по-силен е регресът. Ето защо, ако лятната ваканция е много дълга, както е по нашите географски ширини, се препоръчва да се предвидят определени дни в началото на учебната година, предназначени основно за проверка на знанията и организирането на уроците по такъв начин, че да се наваксат евентуалните пропуски от ваканцията.

Проучване на Университета в Грац, Австрия също установява, че дългите ваканции имат особено осезаем отрицателен ефект върху правописа и математиката, вероятно защото тези умения, които са били насърчавани в клас, се използват по-рядко в ежедневието – като цяло през ваканциите се чете повече, отколкото се пише или смята. С девет седмици лятна ваканция Австрия е приблизително в унисон със средното европейско ниво, докато учениците в Турция, Естония и Латвия имат 13 седмици почивка, в САЩ – 12 седмици, а в Дания, Германия и Великобритания – само 6 седмици. За сравнение, в България учениците от първи до четвърти клас имат повече от 14 седмици почивка през лятото.

Американският учен по психология и неврология Харис М. Купър потвърждава: „Забравянето на ученето през лятото наистина съществува, особено в областта на математиката. Важно е обаче да се знае, че това дали и доколко е целесъобразно да се учи през ваканциите е различно за всяко дете. Прекалено многото учене през свободното време също е вредно, все пак детето трябва да има време да се откъсне от учебния процес по време на ваканцията. Въпреки това дългите дъждовни дни,  скуката или продължителни периоди на пътуване са идеални за прилагане и повтаряне на училищното съдържание“.

Източници:

https://lerntipps.lerntipp.at/lernen-in-den-ferien-ferieneffekt;

https://psychologie.uni-graz.at/en/news/detail/article/der-ferieneffekt-2/

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube