Single Blog

  • Home
  • Новините могат да бъдат опасни за вашето здраве! Преди употреба, проверете съдържанието!

Новините могат да бъдат опасни за вашето здраве! Преди употреба, проверете съдържанието!

Новините могат да бъдат опасни за вашето здраве! Преди употреба, проверете съдържанието!

Когато ви предпишат антибиотик вие знаете със сигурност две неща: че ще унищожи
болестотворните микроорганизми, но ще наруши и чревната и стомашната микрофлори, може да доведе до редица нежелани странични ефекти, инфекции и др. Въпреки тези предупреждения, вие пиете антибиотика, защото той е в основата на моментното ви подобрение и в най-добрите случаи – цялостно ви излекуване. Прекалената употреба на антибиотици, особено когато те се взимат без предписание и лекарски надзор, могат до доведат до резистентност на организма към тяхното въздействие и да бъдете обезоръжени в борбата ви с болестите. Информационните емисии работят по доста сходен начин. Вие задоволявате потребността си от информираност и това да се чувствате част от бързо развиващия се свят, взимате си редовно порцията новини, но рядко обръщате внимание на страничните ефекти. Най-лошото следствие от безразборното поглъщане на новости е развитието на резистентност- пълна безчувственост към случващото се, измамно усещане, че това се случва някъде там и не ме засяга пряко, случвало се е преди и ще продължи, нищо не може да се направи, такъв е животът! Много добри клетки са били вече безвъзвратно унищожени!

Преди години, социалният психолог Елиът Арансън разказва за явление, което е хвърлило в смут и недоумение цяла Америка. В централните информационни емисии представят случай на самоубийство, но не само като регистрирано събитие, а с множество повторения, най-малки подробности за човека и начина, по който го е извършил, срещи с негови близки, споделят се детайли от личния му живот, детството и други интересни, според журналистите факти. Седмица по-късно, броят на извършилите самоубийство и то по много сходен начин рязко се увеличава. Дълго време се е спорило, дали това има нещо общо с толкова шумното оповестяване в медиите и до колко това е  “дало идеи” на последователите, но редица учени са намерили връзка между бързо добилият популярност човек, решил да отнеме живота си, вниманието, което е получил от цялото общество, макар и постмортем и дързостта и увереността, с която го извършват хората след него.

Основната роля на новинарските емисии е да информират обществото по социално значими теми, да дават думата на страните в казусите и да оставят на зрителите, читателите и слушателите възможността да направят своите изводи и да променят или не поведението си на база взетите от тях решения.

Как на практика се случва това? Подборът и подредбата на новините върви от най важната и значимата към най-маловажната и с най-малко очакван обществен отклик. Различните редакции на медии взимат различни решения относно реда- от световна новина, през новина, засягаща цялото местно общество, последвала от информация значима за отделен регион и се стигне до частен случай на “добрият пример “ или скандален такъв. Ако търговският принцип гласи “ Търсенето определя предлагането” и го съотнесем по начина, по който ни поднасят новините, можем да заключим, че обществото ни е жадно за кръв, трагедии, катастрофи, жестокост, природни бедствия, грубо и безпардонно отношение. Брандовете на търговския тезгях ще се казват: Ад, Ужас, Паника, Скандал, Тревога, Война, Шок, Жестокост и много други. И това наистина се продава. Рейтингите и броят читатели и слушатели го доказват ежедневно. Новина, която съдържа поне един от тези “брандове” се радва на повече клиенти, от която и да е позитивна и спокойна вест.

Защо се случва така и кое първо: хората се интересуват само от лошите събития и ги търсят умишлено или предлагането на само лоши новини е изкривило възприятията и нагласите им и те са възпитали у себе си навик да обръщат внимание само на силно стресови новини?

Редица психолози през годините са изследвали ролята на задоволяването на основните потребности у хората, формирането на мотивационни нагласи, изграждането на ценностна система и оттам ангажирането на личността с определен тип поведение. Базисните потребности от въздух, храна, вода, секс, подслон, сигурност и предвидимост стоят в основата на това човек да има желание и мотивация да се развива като социална личност, да взима пълноценно участие в обществения живот, да развива чувството си за принадлежност и идентификация и да се стреми към самоусъвършенстване. Новините, които “натискат бутоните” на тези ключови потребности, като създават чувство на страх, тревожност, липса на сигурност и предвидимост, липса на усещане за контрол върху собствения живот, неяснота за бъдещето и липса на усещане, че “от мен нeщо зависи”, събуждат защитни механизми у хората, повишават нивата на хормоните на стреса и вкарват в режим на непрестанна
тревожност от страшния и несигурен свят там отвън. “Другите” се превръщат в източник на заплаха за нашето благополучие, те са безотговорни, злонамерени, алчни, безнаказани. “Те” искат да ни заразят, прегазят, взривят, оберат, насилят и т.н. “ Азът” не желае да живее повече така и затова ще се бори, защитава, взима превативни мерки, ще брани децата си, ще залоства дома си, няма да се среща с хора, ще ги държи на безопастно разстояние, ще застрахова, трупа за черни дни и ще живее “сигурно”. 

Съвременният човек е затрупан от информация, която ежесекундно се променя. Напълно невъзможно е да се следи потока в реално време. Но, всъщност, една много малка част от тази информация би ни засегнала пряко и би имала значение за живота ни и неговия нормален ход. Това трудно се разбира от голяма част от хората и ние рядко успяваме да изработим нужните филтри, за да не позволяваме да ни влияе на емоционално равнище и да руши темпото на ежедневието ни. Често си задаваме въпроса как и с какво ще промени съдържанието на новината, ако тя бъде повторена в детайли пет-шест пъти в рамките на десет минути, след което се мултиплицира от всички възможни информационни канали и след ден изчезва със същата скорост, с която се е появила. Какво се случва, става ли тя по-малко обществено значима и скандална сама по себе си, спада ли нейния заряд и ще бъде ли по-малко поучителна и назидателна за онази “ заспала” част от обществото, която е таргетирана по случая. Най-вероятно не, но изясняването на тази схема на поднасяне на новината говори повече от търсенето на смисъл. 

Човешката психика е атакувана многократно всеки ден и само самосъхраняващи я механизми на преработка могат да я запазят в нужната кондиция. С новини не трябва да се преяжда! Избирайте внимателно канала, по който ще ги получавате. Предпочитайте прочитане, вместо гледане на многократно повтарящи се образи и картини, които дообогатяват внушенията. Проверявайте информацията, поне от още два канала. Избягвайте предъвкването на темите, като проследявате и анализите по тях. Избирайте един източник на информацията, който ви се струва най-надежден. Абстрахирайте се от хора, които често и напоително обсъждат новините от деня. Опитвайте се сами да правите изводи от чутото и видяното, на база собствен преживелищен опит. Търсете самимисторически факти и аргументи, не позволявайте някой друг да ви управлява впечатленията. Създайте своя собствена хигиена като потребител. Дозата е определяща за повлияване на състоянието!

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube