Single Blog

  • Home
  • Спрете играта с обвиненията! Поемете отговорност за връзката си!

Спрете играта с обвиненията! Поемете отговорност за връзката си!

 

Автор: Кейти Кристи

 

Представете си следния сценарий: ” Защо намаза с горчица всичките ми пържени картофи? “- пита Джак. Джил му отговаря:  “ Трябваше да ми кажеш, че не обичаш горчица!”

Ситуацията е пример за това как често пъти хората отклоняват отговорността за поведението си и играят “ играта с обвинения “. Дали Джак е отговорен за своите картофки, покрити с горчица или Джил е трябвало да признае, че е постъпила прибързано?

Поемането на отговорност във взаимоотношенията означава признаване и посрещане с готовност на последствията от действията ни.

 

Защо поемането на отговорност е важно?

Защото е белег за здрави взаимоотношения. Това е овластяващо напомняне, че имате контрол върху ролята, която играете във връзката си. Поемането на отговорност създава доверие и надеждност.  Когато отговаряте за поведението си, демонстрирате пред партньора си готовност да бъдете честни и уязвими, което на свой ред го насърчава да бъде открит и автентичен с вас.

Тъй като съм в разгара на първата връзка в живота си, научих много за себе си. Осъзнах, че някои от моите постъпки са били нездравословни и избрах да поема отговорност за тях. Неотдавна с партньора ми говорихме за взаимозависимостта. Признах, че разчитам твърде много на неговата обич и подкрепа. Динамиката на взаимоотношенията ни беше небалансирана и това се проявяваше в ниското ми самочувствие и нуждата партньорът ми да бъде единствения източник на самоуважение. Когато общувахме и аз признах, че промяната на моето поведение може да подобри връзката ни, поех отговорност да работя за промяна на начина, по който се подкрепяме взаимно. Успях да осъзная значението на помощта и това ми помогна да израсна във връзката ни.

 

Как изглежда поемането на отговорност?

Важно е да се прави разлика между поемане и отклоняване на отговорността както за Вас, така и за партньора Ви. Бъдете наясно със защитните реакции, които могат да включват: “Спри да си толкова чувствителен!” или “Не знаех, че те е грижа за това!”, или “Трябваше да кажеш нещо!”. Важно е не само Вие да поемете отговорност. От решаващо значение е партньорът Ви също да се научи да прави необходимото, за да поддържа баланса във взаимоотношенията.

За някого поемането на отговорност може да изглежда като практикуване на самоосъзнаване. За друг би било  открита комуникация, засягаща чувството за готовност да признае, че може да израсне от трудните моменти във връзката.

 

Приемане на неуместна вина

Съществува изключително важна разлика между поемането на отговорност и това на неуместна вина. Поемането на отговорност никога не означава да изпитвате вина за неща, които не сте направили. Например, когато партньорът Ви каже, че нещо е по Ваша вина, Вие не поемате автоматично отговорност за каквато и да е грешка.

Често срещано явление в нездравите взаимоотношения е единият човек (ще го наречем                     “ Манипулаторът ”) да казва: “Всичко е по твоя вина”, а партньорът му да казва: “Всичко е по моя вина”. В много случаи хората могат да поемат отговорност за различни постъпки, без да го осъзнават. Оправдаването на поведението на партньора Ви или на Вас самите е нездравословно и може да доведе до игнориране или приемане на този пит поведение.

Как да практикуваме това в реалния живот?

Поемането на отговорност не е едностранна практика. Предлагам ви начини за използване на овластяващото действие на поемане на отговорност, което би било полезно както за Вас, така и за партньора Ви.

Бъдете честни

“Трябва да обичаш себе си, преди да обичаш другите” е универсална фраза, която има многобройни значения, когато се прилага към взаимоотношенията. Тя може да се преведе като “Трябва да си честен със себе си, преди да бъдеш честен с другите”. Да бъдеш честен със себе си започва с чувство за самосъзнание. За да сте наясно със себе си трябва да признаете, че това, което казвате или правите се отразява и на партньора Ви.

Например:

Връщайки се към ситуацията с горчицата, представете си, че вие сте Джил. Здравословната реакция би била да поемете отговорност за действията си и да кажете нещо като: “О, съжалявам! Трябваше да те попитам, преди да добавя горчицата. Не знаех, че не обичаш горчица, грешката е моя!”

Действайте в ситуациите, не реагирайте

Когато на хората се търси отговорност за поведението им, те често се защитават. Защитата е реакция. Когато действате в дадена ситуация, можете да го правите с яснота и осъзнатост. Можете да се упражнявате да действате в ситуации, вместо да реагирате, като дишате дълбоко или броите до десет. Също така помага да отделите секунда и да погледнете на ситуацията от гледната точка на партньора си. Може да е трудно да се поставите от другата страна, особено в разгара на момента, но ако сте честни със себе си и с партньора си, можете да реагирате ефективно.

Например:

 Джил реагира на това, че Джак е разстроен, вместо да действа според нуждата си да поеме отговорност. Действието вместо реакцията Ви позволява ясно да определите самоосъзнат и честен отговор на неподходящото поведение.

Бъдете готови да простите на партньора и на себе си

Всеки прави грешки и прощаването на себе си или на партньора е важно за преодоляване на предизвикателствата и укрепване на връзката. Когато гледате на поемането на отговорност за грешките си като на възможност да се учите, връзката Ви може да се превърне в място, което насърчава и “празнува” израстването. Прошката изгражда доверие, премахва обидата и спира “играта на обвинения”.

 

Източник:

https://www.joinonelove.org/learn/stop-playing-the-blame-game-take-responsibility-in-your-relationship/

 

 

 

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube