Single Blog

  • Home
  • Какво означава многообразие, равенство и приобщаване на работното място

Какво означава многообразие, равенство и приобщаване на работното място

Автор: Кейт Хайнц

Въпреки че през последното десетилетие технологичната индустрия отбеляза напредък, тя остава изключително хомогенна. Според проучване на Built In от 2022 г., всяка четвърта компания е с над 70 % представители на бялата раса, а почти 40 % от жените и служителите от групата BIPOC (чернокожи, представители на коренното население и цветнокожи) се чувстват изключени от процесите на вземане на решения. Ако технологичните компании искат да изградят индустрия, която наистина гледа към нови хоризонти, те трябва да превърнат многообразието, равенството и приобщаването в основна част от своите ценности.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО, РАВЕНСТВОТО И ПРИОБЩАВАНЕТО

 

DEI е съкращение от Diversity, Equity and Inclusion (разнообразие, равенство и приобщаване). Като дисциплина DE&I е всяка политика или практика, която има за цел да накара хората с различен произход да се чувстват добре дошли и да им осигури подкрепа, за да могат да се справят пълноценно на работното си място.

Разнообразието се отнася до наличието на различия в дадена среда; на работното място това може да означава различия в расата, етническата принадлежност, половата идентичност, сексуалната ориентация, възраст и социално-икономическия произход.

Равнопоставеността е действие, с което се гарантира, че процесите и програмите са безпристрастни, справедливи и осигуряват еднакви възможни резултати за всяко лице.

Приобщаването е процес, който кара хората да чувстват принадлежност към работното място.

Съчетавайки тези три елемента, DE&I е етика, която признава стойността на различните мнения и подчертава приобщаването и благосъстоянието на служителите като основни аспекти на успеха. За да реализират тези ценности, компаниите трябва да прилагат програми и инициативи, които активно превръщат офисите им в по-разнообразни, справедливи и приобщаващи пространства.

“Ние, като работодатели, трябва да сме сигурни, че включваме тези хора и че им даваме равнопоставеност”, казва Каталина Колман, директор “Човешки ресурси и приобщаване” в Built In.

“Трябва да сме сигурни, че те не само имат работа, но същевременно имат възможност да бъдат повишени, да допринасят и да оказват същото влияние на работното място, като своите колеги.”

 

 

 

ЗАЩО РАЗНООБРАЗИЕТО Е ВАЖНО

 

Различният произход води до различни гледни точки, които в крайна сметка раждат по-добри идеи и решения.

“От страна на бизнеса, различните гледни точки оказват пряко влияние върху даден продукт – как е направен, на кого служи, как функционира и т.н.”, казва Колман . “Повечето аспекти  допринасят за по-добър продукт. Хората от различни среди, с различен житейски опит, ще могат да предоставят нови идеи, които да помогнат за усъвършенстване и подобряване на процесите.

“Има ниво на иновация, за което разнообразието допринася”, каза Колман.

 “Хората внедряват в работата си уникална рамка, която им позволява да подхождат към проблемите по свой собствен начин и да предлагат уникални решения. Колкото повече разнообразни гласове има във вашата организация, толкова по-добри ще бъдат резултатите ви от бизнес гледна точка.”

Въпреки това, Колман призовава работодателите да погледнат отвъд бизнес аргументите:

 “Вярвам, че ако дадем на хората справедлива възможност, не само да бъдат наети, но и да имат работа с цел и страст, нашето общество може и ще направи велики неща. Това е измеримо благо за всички.”

 

ЗАЩО СОБСТВЕНИЯТ РАВЕНСТВОТО Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ

 

За да се осигурят еднакви условия за всички хора в организацията, справедливостта изисква работодателите да разпознават бариерите и предимствата. Това е съществената разлика между “справедливост” и “равенство”.

“Справедливостта отчита факта, че не всички започват от едно и също ниво”, обяснява Колман. “Вземете например собствеността върху жилище. Една банка може да направи изявление, че процесът на кандидатстване за кредит е равнопоставен и че няма да дискриминира въз основа на раса, пол или етническа принадлежност. Това условие не се отнася до студентските заеми, семейните дългове, социално-икономическия статус и какво ли още не. Това са забранителни фактори, които възпрепятстват някои лица да получат заем”.

Именно тези ограничения определят бариерите и пораждат предимства, което в крайна сметка води до несправедлив процес. Колман предлага втори пример – за процента на кандидатстване за работа между мъжете и жените – жените са склонни да кандидатстват за длъжности, на които отговарят на 100 % от критериите, докато мъжете ще кандидатстват, ако отговарят само на 60 %.

 

“Това е проява на несправедлив процес на кандидатстване”, казва Колман. “Решението би било да се запитате: Как мога да стандартизирам описанията на длъжностите си, така че всички да имат равен шанс да кандидатстват? Как мога да насърча някого, който е квалифициран, да подаде своята кандидатура, дори и да не може да отбележи всички полета? Става въпрос за изравняване на условията, така че бариерите за влизане да са еднакви за всеки отделен човек.”

Например, вместо да посочвате години опит като изискване, посочете конкретни области на опит или обхват. По този начин се отварят възможности за кандидатстване на квалифицирани кандидати, които може да са в по-ранна фаза на кариерата си. Вместо “пет до седем години опит в управлението на проекти”, поискайте “опит в самостоятелното управление на проекти, от идеята до изпълнението”.

Неравнопоставеността прониква във всеки аспект на вашия бизнес и изисква бдителност и бързи действия. “Специалистите в областта на човешките ресурси трябва да си свършат работата, за да разберат как можем да отидем отвъд, за да направим една справедлива организация за всички”, казва Колман. “Няма да можете да изградите разнообразие, ако не предприемате стъпки, за да бъдете по-справедливи.”

Компаниите, които създават равноправна среда, не само подкрепят разнообразието на работната сила, но и стимулират служителите да влагат повече енергия и страст в своите позиции. “Справедливостта е причината, поради която ходим на работа”, обяснява Колман. “Искаме да получаваме справедливо възнаграждение за работата си, искаме да бъдем предизвиквани, да се учим и да допринасяме. Хората често избират работодател въз основа на тези неща, които се свеждат до справедливост.”

 

ЗАЩО ПРИОБЩАВАНЕТО Е ВАЖНО

 

Въпреки че работното място изисква професионализъм и етикет, приобщаващата култура не трябва да забранява на хората да бъдат себе си.

“Служителите не трябва да се притесняват, че ще сменят кода или ще скрият част от своята идентичност, казва Колман. “Те трябва да могат да влязат през вратата, без да имат усещането, че нещо в тях трябва да се промени.”

Приобщаването е това, което поддържа разнообразието. Без него служителите просто ще напуснат организацията.

“Ако кандидатът влезе на работното място и е единствената жена или чернокож, коренен жител или от различен етнос, той ще постави под въпрос автентичността и ценностите на работодателя”, каза Колман.

“Хората искат да принадлежат, просто и ясно”, добави тя. “А маргинализираните лица искат да знаят, че няма да бъдат символичен представител на дадена демографска група. Те не трябва да се притесняват за това на работното място; трябва да се съсредоточат върху това, как ще окажат влияние в компанията.

Ползите от многообразието, равенството и приобщаването

DE&I е от жизненоважно значение за създаването и поддържането на успешно работно място, основано на принципа, че всички хора могат да се развиват в личен и професионален план. Събирането на хора с различен произход води до нови и творчески идеи. Още по-важно е, че допринася за пространство, в което всички служители чувстват, че имат вътрешна стойност, не въпреки различията си, а заради тях. 

“Всеки служител трябва да се чувства ценен на работното си място, от своите колеги и от своя работодател”, казва Колман. “Не става дума просто да отворите поканата за всички – става дума да се уверите, че всеки човек знае и се чувства добре дошъл във вашата организация.”

 

Източник:

mailto:https://builtin.com/diversity-inclusion/what-does-dei-mean-in-the-workplace

 

Автор: Кейт Хайнц

Въпреки че през последното десетилетие технологичната индустрия отбеляза напредък, тя остава изключително хомогенна. Според проучване на Built In от 2022 г., всяка четвърта компания е с над 70 % представители на бялата раса, а почти 40 % от жените и служителите от групата BIPOC (чернокожи, представители на коренното население и цветнокожи) се чувстват изключени от процесите на вземане на решения. Ако технологичните компании искат да изградят индустрия, която наистина гледа към нови хоризонти, те трябва да превърнат многообразието, равенството и приобщаването в основна част от своите ценности.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО, РАВЕНСТВОТО И ПРИОБЩАВАНЕТО

 

DEI е съкращение от Diversity, Equity and Inclusion (разнообразие, равенство и приобщаване). Като дисциплина DE&I е всяка политика или практика, която има за цел да накара хората с различен произход да се чувстват добре дошли и да им осигури подкрепа, за да могат да се справят пълноценно на работното си място.

Разнообразието се отнася до наличието на различия в дадена среда; на работното място това може да означава различия в расата, етническата принадлежност, половата идентичност, сексуалната ориентация, възраст и социално-икономическия произход.

Равнопоставеността е действие, с което се гарантира, че процесите и програмите са безпристрастни, справедливи и осигуряват еднакви възможни резултати за всяко лице.

Приобщаването е процес, който кара хората да чувстват принадлежност към работното място.

Съчетавайки тези три елемента, DE&I е етика, която признава стойността на различните мнения и подчертава приобщаването и благосъстоянието на служителите като основни аспекти на успеха. За да реализират тези ценности, компаниите трябва да прилагат програми и инициативи, които активно превръщат офисите им в по-разнообразни, справедливи и приобщаващи пространства.

“Ние, като работодатели, трябва да сме сигурни, че включваме тези хора и че им даваме равнопоставеност”, казва Каталина Колман, директор “Човешки ресурси и приобщаване” в Built In.

“Трябва да сме сигурни, че те не само имат работа, но същевременно имат възможност да бъдат повишени, да допринасят и да оказват същото влияние на работното място, като своите колеги.”

 

 

 

ЗАЩО РАЗНООБРАЗИЕТО Е ВАЖНО

 

Различният произход води до различни гледни точки, които в крайна сметка раждат по-добри идеи и решения.

“От страна на бизнеса, различните гледни точки оказват пряко влияние върху даден продукт – как е направен, на кого служи, как функционира и т.н.”, казва Колман . “Повечето аспекти  допринасят за по-добър продукт. Хората от различни среди, с различен житейски опит, ще могат да предоставят нови идеи, които да помогнат за усъвършенстване и подобряване на процесите.

“Има ниво на иновация, за което разнообразието допринася”, каза Колман.

 “Хората внедряват в работата си уникална рамка, която им позволява да подхождат към проблемите по свой собствен начин и да предлагат уникални решения. Колкото повече разнообразни гласове има във вашата организация, толкова по-добри ще бъдат резултатите ви от бизнес гледна точка.”

Въпреки това, Колман призовава работодателите да погледнат отвъд бизнес аргументите:

 “Вярвам, че ако дадем на хората справедлива възможност, не само да бъдат наети, но и да имат работа с цел и страст, нашето общество може и ще направи велики неща. Това е измеримо благо за всички.”

 

ЗАЩО СОБСТВЕНИЯТ РАВЕНСТВОТО Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ

 

За да се осигурят еднакви условия за всички хора в организацията, справедливостта изисква работодателите да разпознават бариерите и предимствата. Това е съществената разлика между “справедливост” и “равенство”.

“Справедливостта отчита факта, че не всички започват от едно и също ниво”, обяснява Колман. “Вземете например собствеността върху жилище. Една банка може да направи изявление, че процесът на кандидатстване за кредит е равнопоставен и че няма да дискриминира въз основа на раса, пол или етническа принадлежност. Това условие не се отнася до студентските заеми, семейните дългове, социално-икономическия статус и какво ли още не. Това са забранителни фактори, които възпрепятстват някои лица да получат заем”.

Именно тези ограничения определят бариерите и пораждат предимства, което в крайна сметка води до несправедлив процес. Колман предлага втори пример – за процента на кандидатстване за работа между мъжете и жените – жените са склонни да кандидатстват за длъжности, на които отговарят на 100 % от критериите, докато мъжете ще кандидатстват, ако отговарят само на 60 %.

 

“Това е проява на несправедлив процес на кандидатстване”, казва Колман. “Решението би било да се запитате: Как мога да стандартизирам описанията на длъжностите си, така че всички да имат равен шанс да кандидатстват? Как мога да насърча някого, който е квалифициран, да подаде своята кандидатура, дори и да не може да отбележи всички полета? Става въпрос за изравняване на условията, така че бариерите за влизане да са еднакви за всеки отделен човек.”

Например, вместо да посочвате години опит като изискване, посочете конкретни области на опит или обхват. По този начин се отварят възможности за кандидатстване на квалифицирани кандидати, които може да са в по-ранна фаза на кариерата си. Вместо “пет до седем години опит в управлението на проекти”, поискайте “опит в самостоятелното управление на проекти, от идеята до изпълнението”.

Неравнопоставеността прониква във всеки аспект на вашия бизнес и изисква бдителност и бързи действия. “Специалистите в областта на човешките ресурси трябва да си свършат работата, за да разберат как можем да отидем отвъд, за да направим една справедлива организация за всички”, казва Колман. “Няма да можете да изградите разнообразие, ако не предприемате стъпки, за да бъдете по-справедливи.”

Компаниите, които създават равноправна среда, не само подкрепят разнообразието на работната сила, но и стимулират служителите да влагат повече енергия и страст в своите позиции. “Справедливостта е причината, поради която ходим на работа”, обяснява Колман. “Искаме да получаваме справедливо възнаграждение за работата си, искаме да бъдем предизвиквани, да се учим и да допринасяме. Хората често избират работодател въз основа на тези неща, които се свеждат до справедливост.”

 

ЗАЩО ПРИОБЩАВАНЕТО Е ВАЖНО

 

Въпреки че работното място изисква професионализъм и етикет, приобщаващата култура не трябва да забранява на хората да бъдат себе си.

“Служителите не трябва да се притесняват, че ще сменят кода или ще скрият част от своята идентичност, казва Колман. “Те трябва да могат да влязат през вратата, без да имат усещането, че нещо в тях трябва да се промени.”

Приобщаването е това, което поддържа разнообразието. Без него служителите просто ще напуснат организацията.

“Ако кандидатът влезе на работното място и е единствената жена или чернокож, коренен жител или от различен етнос, той ще постави под въпрос автентичността и ценностите на работодателя”, каза Колман.

“Хората искат да принадлежат, просто и ясно”, добави тя. “А маргинализираните лица искат да знаят, че няма да бъдат символичен представител на дадена демографска група. Те не трябва да се притесняват за това на работното място; трябва да се съсредоточат върху това, как ще окажат влияние в компанията.

Ползите от многообразието, равенството и приобщаването

DE&I е от жизненоважно значение за създаването и поддържането на успешно работно място, основано на принципа, че всички хора могат да се развиват в личен и професионален план. Събирането на хора с различен произход води до нови и творчески идеи. Още по-важно е, че допринася за пространство, в което всички служители чувстват, че имат вътрешна стойност, не въпреки различията си, а заради тях. 

“Всеки служител трябва да се чувства ценен на работното си място, от своите колеги и от своя работодател”, казва Колман. “Не става дума просто да отворите поканата за всички – става дума да се уверите, че всеки човек знае и се чувства добре дошъл във вашата организация.”

 

Източник:

mailto:https://builtin.com/diversity-inclusion/what-does-dei-mean-in-the-workplace