Single Blog

  • Home
  • Изкуственият интелект като заплаха за човечеството. Истина или мит?

Изкуственият интелект като заплаха за човечеството. Истина или мит?

Иновативна рубрика, която се занимава с пресечната точка между изкуствен интелект и човешки ум.  Ще откриете провокиращи мисълта статии, интервюта и резултати от изследвания, които осветляват въздействието на AI върху качеството на живот и психичното здраве.

Somenso и Радост  представят “ChatGPT хроники”.

автор: Радостина Минина
5/5

Изкуственият интелект като заплаха за човечеството. Истина или мит?

Изкуственият интелект като заплаха за човечеството. Истина или мит?

Изкуственият интелект (AI) е широко разпространен в много индустрии, а един забележителен инструмент за AI – ChatGPT – придоби значителна популярност. Медиите бълват информация за съкращаването на работни места и това води до високи нива на тревожност сред непросветените.  Съществуват многобройни погрешни схващания и митове за ChatGPT и неговата действителна роля за бизнеса. В тази статия сме подбрали най-често срещаните митове за ChatGTP заедно с коментари на специалистите Gene Marks и Don Markland във Forbes.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AI наистина?

Преди да навлезем по-дълбоко в потенциала на AI в развитието на бизнеса, е важно да разберем какво представляват AI, ChatGPT и други модели. Нека първо да дадем определение за изкуствен интелект (AI).

AI е клон на компютърните науки, който се занимава със създаването и разработването на машини и софтуер, които могат да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки интелект. Системите с AI имат способността да се учат от данни, да разсъждават, да планират, да разбират естествен език, да разпознават модели и да вземат решения самостоятелно.

AI се е превърнал в общ термин, обхващащ различни подгрупи, включително машинно обучение (ML) и дълбоко обучение (DL), които включват използване на алгоритми за идентифициране на модели и изготвяне на прогнози въз основа на входни данни.

Kакво е ChatGPT?

ChatGPT е модел на изкуствен интелект, разработен от OpenAI и базиран на архитектурата GPT – тип DL модел, известен с впечатляващите си възможности за разбиране и генериране на езици. ChatGPT представлява най-новият напредък в инструментите за обработка на естествен език (NLP), които имат способността да анализират, разбират и генерират текст, подобен на човешкия, въз основа на дадени подсказки.

НЯКОИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ МИТА ЗА ChatGPT.

Мит 1: ChatGPT ще замени хората.

Истина: ChatGPT е приложение. То не може да коси трева, да поправя покриви, да събира боклук или да предоставя услуги на клиентите, каквито предоставя един добър представител на отдела за поддръжка. То обаче е мощен инструмент, който ще помогне на най-добрите хора, работещи със знания – разработчици, учени, инженери, счетоводители, мениджъри на човешки ресурси, специалисти по продажби и маркетинг – да правят повече, по-бързо и по-продуктивно.

Няма съмнение, че ChatGPT ще замени някои работни места. Работата на ниско ниво – писане на блогове, актуализиране на уебсайтове, създаване на политики – ще бъде значително намалена, което ще повиши квалификацията на хората, които разчитат на тази работа, за да правят повече и по-добри неща с времето си. Но умните ръководители не трябва да гледат на ChatGPT като на убиец на работни места. Това е мощен инструмент, който помага да се намалят режийните разходи и позволява на работниците да вършат работата си много по-добре и по-бързо. Технологиите са заменили много работни места, които някога са били важни в миналото. И както винаги, хората ще се адаптират.

Мит 2: ChatGPT може да прави различни неща.

Въпреки че ChatGPT е усъвършенстван езиков модел, способен да се справи с голямо разнообразие от задачи, той не е универсално решение. Демонстрира много ограничения при разбирането на сложни или тясно специализирани теми, особено в индустрии с бързо развиваща се информация.

Освен това той не може да предоставя информация в реално време или актуализации отвъд границата на знанията си през 2021 г. Предприятията трябва да използват ChatGPT в комбинация с човешки експертен опит, за да увеличат максимално потенциала му и да гарантират неговата ефективност.

Към момента ChatGPT не прави толкова много неща. Той само дава информация и помага за създаването на неща като есета, изследователски доклад, компютърен код или рецепти. Но един чатбот, независимо колко е усъвършенстван, не може да взаимодейства с човешките същества по начина, по който го правят хората, и вероятно никога няма да го направи. Той не може да утешава, да съчувства, да мотивира или да създава иновации. Той също така не може да продава продукти, както го прави един опитен продавач, или да убеждава клиента да плати фактура или да поправи принтер… поне все още не може.

Съвсем скоро обаче ChatGPT ще започне да прави много повече неща. Това е така, защото компании като Microsoft планират да използват технологията и да я обединят със собствените си процеси с изкуствен интелект, за да може команда от ChatGPT да задейства работен процес, който да прави неща като създаване на презентации в PowerPoint, електронни таблици в Excel и имейли в Outlook. А съвсем скоро ChatGPT ще се използва за стартиране на действия в рамките на CRM програми, машини и оборудване въз основа на разговори и други тригери.

Мит 3: Вашият бизнес трябва да използва ChatGPT СЕГА

Задръжте малко. Макар да има съобщения, че някои бизнеси, като например агенции за недвижими имоти и разработчици на софтуер, използват приложението, все още има да се извърви дълъг, дълъг път. Резултатите от ChatGPT все още са непълни, неточни и необективни. Има въпроси, свързани с поверителността, които трябва да бъдат решени, а всичко това има своята цена, защото това е приложение с отворен код, което се нуждае от опитни разработчици, за да го превърнат в нещо полезно.

Междувременно нека оставим големите технологични компании и стартъпите да свършат тежката работа и да създадат приложения и инструменти, изградени на базата на ChatGPT, които са тествани, прегледани и проверени. След това можем да ги купим или да се абонираме за тях, ако това има смисъл. Когато дойде това време, вероятно вече няма да я наричаме ChatGPT, тъй като технологията – както и многото ѝ конкуренти, които вече се появяват – ще бъдат обозначени с бели етикети и включени в много от CRM и бизнес приложенията, които вече използваме.

ChatGPT може да бъде от полза за предприятия от всякакъв мащаб – от стартиращи фирми до мултинационални корпорации. Малките и средните предприятия могат да използват инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, за подобряване на обслужването на клиентите, генериране на потенциални клиенти и оптимизиране на вътрешните процеси.

Това може да им помогне да изравнят шансовете си с по-големите организации, като предлагат по-персонализирани преживявания, оптимизират разпределението на ресурсите и мащабират операциите си по-ефективно.

Мит 4: ChatGPT премахва необходимостта от обучение и въвеждане в експлоатация.

Истина: Внедряването на ChatGPT изисква обучение и въвеждане в експлоатация, за да се гарантира, че потребителите разбират как да го използват ефективно и отговорно. Моделите с изкуствен интелект като ChatGPT трябва да бъдат прецизно настройвани и наблюдавани, за да отговарят на специфичните бизнес изисквания и да се избягват потенциални капани.

Ето защо е наложително организациите да инвестират време и ресурси в обучението и интегрирането на технологията на AI в съществуващите системи и процеси, както и в разработването на насоки и най-добри практики за използване на AI в рамките на екипите си.

Мит 5: Инструментите с изкуствен интелект като ChatGPT са винаги точни и безпристрастни.

Истина: Моделите с изкуствен интелект, включително ChatGPT, се обучават на огромни количества данни от интернет, които могат да включват пристрастия, неточности и остаряла информация. От съществено значение е бизнес лидерите да са наясно с потенциалните пристрастия и неточности и винаги да проверяват информацията, генерирана от ChatGPT.

Компаниите трябва да въведат проверки и баланси, като например човешки надзор и редовни одити, за да гарантират, че генерираното от AI съдържание съответства на техните ценности, стандарти и правни изисквания.

Мит 6: ChatGPT гарантира незабавни резултати и подобрения.

Истина: Въпреки че ChatGPT може да осигури ценна подкрепа за развитието на бизнеса, тя не е незабавна панацея. Внедряването на технологии с изкуствен интелект изисква време, усилия и адаптация, за да се видят осезаеми резултати.

Изключително важно е да имате реалистични очаквания и да измервате въздействието на ChatGPT върху бизнес резултатите чрез ключови показатели за ефективност (KPI) и други метрики. Необходимо е непрекъснато наблюдение, обратна връзка и подобрения, за да се гарантира, че ChatGPT допринася положително за целите на организацията.

Мит 7: ChatGPT е нов

Истина: ChatGPT не е нов. Това е чатбот за разговори. През последните няколко години са създадени безброй приложения като него.

Всеки, който познава управлението на взаимоотношенията с клиентите, знае това. Просто посетете който и да е сайт с онлайн чат. CRM приложенията разполагат с тези функции от известно време насам. Залагам обаче, че тези прогнози ще се променят значително. Това е така, защото ChatGPT е много по-добър и издига AI за разговори на съвсем ново ниво. Това е така, защото той наистина е разговорен. Вместо да отговаряте с число или буква, всъщност можете да водите обратна връзка с приложението като с истински човек и след това ботът ще ви помогне да изпълните задачите. Това изживяване ще продължи да се подобрява с усъвършенстването на технологията.

 

Мит 8: ChatGPT ще замени Google.

Само през изминалата седмица създателят на Gmail Пол Бухайт прогнозира, че ботовете с изкуствен интелект като ChatGPT “ще унищожат търсачките до две години”. Това изглежда доста ужасяващо, ако сте акционер в Google. Но все още никой в гиганта на търсачките не трябва да изпада в паника

Истина: Разликата между ChatGPT и Google е, че Google изброява уебсайтове, съдържащи отговори на търсения, а ChatGPT дава директни отговори въз основа на собствените си проучвания и след това може допълнително да “разговаря” с потребителя, за да уточни този отговор. Въпреки това отговорът може да бъде грешен, непълен или неточен по друг начин, така че все още не сме убили Google. Едно е сигурно – ChatGPT има потенциала да преобърне пазара на онлайн рекламата с главата надолу.

Но всички знаем, че Google няма да моли за милост. Компанията обяви, че работи по свой собствен чатбот за разговори, който да се конкурира с ChatGPT. ChatGPT ще доведе до огромни сътресения в модела на търсене на Google. Но мнозина смятат, че Google ще се справи с проблема. И ако всички тези умни хора в Google не са предвидили, че това ще се случи, и нямат план за борба, то те заслужават да тръгнат по пътя на Kodak.

AI като съюзник в бизнеса

Потенциалът на AI да произведе индустриална революция, да създава нови възможности и да подобрява възможностите ни за вземане на решения е огромен. Изключително важно е обаче да се признае, че нито AI, нито ChatGPT са панацея – а по-скоро мощни ресурси, които трябва да се използват отговорно и внимателно да се интегрират в бизнесa. Тоест ще се наложи много мислене, при това ЧОВЕШКО мислене.

Източница:

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2023/04/18/debunking-6-myths-setting-the-record-straight-on-chatgpt-and-business-development/?sh=1dae9e2311ca

https://www.forbes.com/sites/quickerbettertech/2023/02/06/on-crm-5-myths-about-chatgpt/?sh=c4ff9f5633a6

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube