Tag Archives: бърнаут

Стрес и бърнаут – лекция

Силвия Куманова говори за стрес и бърнаут в нашия всекидневен живот. Насладете се на 30 минутната лекция. [button text="Задайте ни въпрос или си запишете консултация" link="https://www.somenso.com/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81/" style="default" size="normal" target="_blank" display="block" icon="comment"] ...
повече...

Изследване на Burn-out синдрома

Изследването е направено на 29-30 юни 2017г и обхваща  750 участника, членове Facebook -групи HR и Freelancer и Linkedin. Изследването се прави върху отговорите на 608 човека, дали своите контакти за връзка Описание: Тестът, който е използван е взаимстван от немска практика за превенция и възстановяване на burnout разработен от д-р Щтрасер, състоящ се от 35 айтъма изследва се...
повече...

Burnout-infografika

От така получените резултати могат да се направят следните изводи: към изследването
  • Активните участници в социалните мрежи са предимно жени. Забелязва се тенденция при по-младите мъже за активно включване в социални събития.
 
  • Поради лошите икономически условия голяма част от населението в България в активна възраст има развита симптоматика на бърнаут синдрома или е предразположен към...
повече...

Boreout – синдром на професионалната скука

Проучването на заетостта през 2007 г. от Федералния институт за професионална безопасност в Германия,  разкрива че един на всеки седем души се чувства недооценен по отношение на неговата квалификация. Работата, скуката и безразличието характеризират състоянието на недоволство на работното място, което се нарича " синдром на професионалната скука ".

"Понякога служебните ми...

повече...