Chat GPT - кратък наръчник Ако сте изследвали интригуващата област на езиковото моделиране и изкуствения интелект, може би сте се сблъсквали с моделите GPT на OpenAI. Тези модели предлагат изключителни възможности, от които можете да се възползвате,