"Животозастраховане – как работи и ползата за мен?" Какво е животозастраховане? Какво трябва да вземем предвид при сключване на застраховка? От какво зависи цената на застраховката? Кога е подходящият момент за сключване на застраховка „Живот“? Измежду какви