• Home
  • Tag: изкуствен интелект

Chat GPT - кратък наръчник Ако сте изследвали интригуващата област на езиковото моделиране и изкуствения интелект, може би сте се сблъсквали с моделите GPT на OpenAI. Тези модели предлагат изключителни възможности, от които можете да се възползвате,

Иновативна рубрика, която се занимава с пресечната точка между изкуствен интелект и човешки ум.  Ще откриете провокиращи мисълта статии, интервюта и резултати от изследвания, които осветляват въздействието на AI върху качеството на живот и психичното здраве.Somenso и